Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối kỳ môn Đàm phán kinh doanh

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5071 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
Thời gian: 75’, Không sử dụng tài liệu
1. (4đ) Bạn mới được tuyển dụng và nhận bàn giao công việc bán hàng cho các đại lý. Người nhân
viên cũ chỉ đưa cho bạn những số liệu của công ty và một số thông tin sơ sài. Bạn đề nghị một
cuộc hẹn với anh ta.
Hãy nêu ngắn gọn các ý bạn sẽ trình bày với anh ta. Các nội dung đó phản ánh những nguyên tắc gì
khi trình bày các lợi ích của các bên trong quá trình đàm phán?
2. (6đ) Bạn chuẩn bị cho cuộc đàm phán với đối tác về XK cà chua sang Nhật Bản. Bạn sẽ cần chuẩn
bị những thông tin gì?

...
ĐỀ THI CUỐI KÌ ĐÀM PHÁN KINH DOANH
Thời gian: 75’, Không sử dụng tài liệu
1. (4đ) Bạn mới được tuyển dụng nhận bàn giao công việc bán hàng cho các đại lý. Người nhân
viên chỉ đưa cho bạn những số liệu của công ty một số thông tin sài. Bạn đề nghị một
cuộc hẹn với anh ta.
Hãy nêu ngắn gọn các ý bạn sẽ trình bày với anh ta.c nội dung đó phản ánh những nguyên tắc
khi trình bày các lợi ích của các bên trong quá trình đàm phán?
2. (6đ) Bạn chuẩn bị cho cuộc đàm phán với đối tác về XK cà chua sang Nhật Bản. Bạn sẽ cần chuẩn
bị những thông tin gì?
Đề thi cuối kỳ môn Đàm phán kinh doanh - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi cuối kỳ môn Đàm phán kinh doanh 9 10 103