Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MẪU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Được đăng lên bởi Thạch Nguyễn Văn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

ĐỀ THI MẪU
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ SỐ 001
Thời gian làm bài thi: 90 phút
Số báo danh:
Lưu ý quan trọng
-

Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị

-

Phiếu trả lời chỉ được coi là hợp lệ khi nộp cùng với đề thi
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài thi gồm 3 phần, 80 câu hỏi. Thí sinh được phát một Phiếu trả lời (Answersheet). Đánh dấu câu trả lời
đúng vào Answer Sheet. Trả lời vào đề là phạm quy và sẽ không được tính điểm.
Phần 1: Gồm 20 câu (từ 1-20): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số cảm xúc (EQ)
Phần 2: Gồm 30 câu (từ 21-50): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số thông minh (IQ)
Phần 3: Gồm 30 câu (từ 51-80): là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng toán học và tư duy logic
3.1. Problem Solving (giải bài toán):
Phần này bao gồm 15 câu hỏi (từ 51-65), mỗi câu cho 5 phương án trả lời khác nhau (A,B,C,D,E). Đọc
kỹ câu hỏi và đánh dấu vào câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 phương án trả lời đúng.
3.2. Data Sufficiency (Đủ dữ kiện)
Phần này gồm 15 câu, mỗi câu có 5 phương án trả lời đã biết trước (A,B,C,D,E) chung cho tất cả các câu.
Mỗi câu có 2 dữ kiện được nêu ra (1) và (2). Hãy chọn ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho
trước) cho mỗi câu hỏi. Đánh dấu vào phương án trả lời đúng. 5 phương án trả lời trước như sau:
(A) Chỉ dùng dữ kiện (1) là có thể trả lời câu hỏi, nhưng nếu chỉ dùng dữ liệu (2) thì không thể.
(B) Chỉ dùng dữ kiện (2) là có thể trả lời câu hỏi, nhưng nếu chỉ dùng dữ kiện (1) thì không thể.
(C) Phải dùng cả hai dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả
lời được.
(D) Chỉ cần một dữ kiện bất kỳ trong 02 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời câu hỏi.
(E) Dùng cả 02 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời câu hỏi.

1

Phần 1: Kiểm tra chỉ số Cảm xúc (EQ)
Hãy chọn một đáp án phù hợp nhất với bạn và đánh dấu vào Answer sheet. Câu trả lời
trung thực nhất sẽ cho kết quả chính xác nhất về bản thân bạn.
Câu 1: Khi đi bộ bạn thường đi như thế nào?
A. Đi nhanh bước dài
B.
C. Đi đều bước, đầu hướng về phía trước
D.
E. Đi rất chậm
Câu 2: Khi nói chuyện với bạn bè bạn thường
A. Đứng khoanh tay
B.
C. Một hoặc cả hai tay chắp sau hông
D.
E. Sờ tay lên mũi, cằm hoặc lắc lư đầu
Câu 3: Khi nghỉ ngơi, thư giãn bạn hay ngồi với tư thế nào?
A. Khép hai đầu gối vào nhau
B.
C. Duỗi thẳng hai chân
D.

Đi nhanh bước ngắn
Đi chậm đầu cúi xuống

Hai tay nắm chặt
Chạm vào người đang nói chuyện
với bạn

Vắt chéo hai chân lên nhau
Duỗi thẳng một chân để dưới chân
kia
Câu 4: Khi người khác làm bạn buồn c...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
ĐỀ THI MẪU
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ SỐ 001
Thời gian làm bài thi: 90 phút
Số báo danh:
Lưu ý quan trọng
- Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị
- Phiếu trả lời chỉ được coi là hợp lệ khi nộp cùng với đề thi
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
Bài thi gồm 3 phần, 80 câu hỏi. Thí sinh được phát một Phiếu trả lời (Answersheet). Đánh dấu câu trả lời
đúng vào Answer Sheet. Trả lời vào đề là phạm quy và sẽ không được tính điểm.
Phần 1: Gồm 20 câu (từ 1-20): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số cảm xúc (EQ)
Phần 2: Gồm 30 câu (từ 21-50): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số thông minh (IQ)
Phần 3: Gồm 30 câu (từ 51-80): là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng toán học và tư duy logic
3.1. Problem Solving (giải bài toán):
Phần này bao gồm 15 câu hỏi (từ 51-65), mỗi câu cho 5 phương án trả lời khác nhau (A,B,C,D,E). Đọc
kỹ câu hỏi và đánh dấu vào câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 phương án trả lời đúng.
3.2. Data Sufficiency (Đủ dữ kiện)
Phần này gồm 15 câu, mỗi câu có 5 phương án trả lời đã biết trước (A,B,C,D,E) chung cho tất cả các câu.
Mỗi câu có 2 dữ kiện được nêu ra (1) và (2). Hãy chọn ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho
trước) cho mỗi câu hỏi. Đánh dấu vào phương án trả lời đúng. 5 phương án trả lời trước như sau:
(A) Chỉ dùng dữ kiện (1) là có thể trả lời câu hỏi, nhưng nếu chỉ dùng dữ liệu (2) thì không thể.
(B) Chỉ dùng dữ kiện (2) là có thể trả lời câu hỏi, nhưng nếu chỉ dùng dữ kiện (1) thì không thể.
(C) Phải dùng cả hai dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả
lời được.
(D) Chỉ cần một dữ kiện bất kỳ trong 02 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời câu hỏi.
(E) Dùng cả 02 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời câu hỏi.
1
ĐỀ THI MẪU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI MẪU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - Người đăng: Thạch Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐỀ THI MẪU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 9 10 334