Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án

Được đăng lên bởi Huu Tien
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
◊…….◊

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU DẦU MỠ
KHÔNG ĂN ĐƯỢC CHO SẢN XUẤT
BIODIESEL
GVHD: TS. Lê Thị Thanh Hương
SVTH: Nhóm 4
Lớp: ĐHPT5

Danh sách nhóm 4
1. Trần Văn Huynh

09086841

2. Lương Hoài Lân

09137091

3. Nguyễn Hữu Tiến

09078011

4. Huỳnh Thị Bích Vân 09082441

Nội dung
Tổng quan về biodiesel
Tổng quan dầu mỡ
Tổng quan nguồn nguyên liệu dầu mỡ
không ăn được trong sản xuất biodiesel
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Tổng quan về biodeisel

KHÁI QUÁT DIESEL

GIỚI THIỆU BIODIESEL

Khái niệm về nhiên liệu diesel
• Được sáng chế bởi nhà bác học Rudolf Diesel.
• Nhiên liệu lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ, phân đoạn có
nhiệt độ sôi 250 - 350oC.
• Chứa các hydrocacbon có số cacbon từ C10 đến C22.
• Thành phần chủ yếu: n-parafin, iso-paraffin.
• Làm nhiên liệu cho một động cơ đốt trong tự bắt cháy.

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên thế giới
và Việt Nam
• Trên thế giới, nhiên liệu tiêu thụ năm 2020 ≈ 13,6 tỉ tấn dầu quy đổi
(năm 2000 là 9,1 tỉ tấn). Trong đó, nhiên liệu hóa thạch chiếm tới 90%
(dầu mỏ 35%, khí tự nhiên 30%, than đá 26%,… ). Mức tiêu thụ dầu
mỏ vào năm 2020 tự đoán là 102 triệu thùng/ngày.
• Dự báo nhu cầu nhiên liêu của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020
(nghìn tấn).

Sản phẩm

2015

2020

Gasoline

5.090

6.024

Diesel

11.140 13.024

Tổng số nhiên liệu (Xăng, diesel, kerosene, 21.816 26.036
JA1, dầu FO).
Tổng số xăng diesel

16.230 19.564

Yêu cầu chất lượng nhiên liệu diesel
• Trị số xetan phù hợp (ASTM D 613)
• Thành phần chưng cất phân đoạn (ASTM D 86)
• Độ nhớt động học (ASTM D 445)
• Nhiệt độ đông đặc (ASTM D 97)
• Nước và tạp chất cơ học (ASTM D 1796)
• Hàm lượng nhựa thực tế (ASTM D 381)
• Hàm lượng tro (ASTM D 482)
• Hàm lượng lưu huỳnh (ASTM D 129)
• Độ ăn mòn lá đồng (ASTM D 130)
• An toàn về cháy nổ (ASTM D 93)

Các phương pháp nâng cấp chất lượng
nhiên liệu diesel
• Phương pháp pha trộn: nhiên liệu sạch + kém sạch. Không
khả thi.
• Phương pháp hydro hóa làm sạch: vốn đầu tư cao.
• Phương pháp nhũ hóa nhiên liệu diesel: tạo nhũ tương bằng
cách đưa nước vào. Chưa được ứng dụng thực tế.
• Dùng kết hợp với biodiesel: dạng nhiên này có nồng độ oxy
cao, ít tạp chất nên quá trình cháy sạch, ít tạo cặn, khói thải
độc hại (COx, SOx, H2S, hydrocabon thơm…). Hơn nữa,
biodiesel được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sinh học, đó
là một nguồn nguyên liệu vô tận, tái tạo được, dễ phân hủy.

Lịch sử hình thành
 Khoảng giữa năm 1800, biodiesel bắt đầu
được sản xuất
 10/08/1893 lần đầu tiên rudolf diesel đã sử
dụng b...
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
◊…….◊
GVHD: TS. Lê Thị Thanh Hương
SVTH: Nhóm 4
Lớp: ĐHPT5
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU DẦU MỠ
KHÔNG ĂN ĐƯỢC CHO SẢN XUẤT
BIODIESEL
Đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án - Người đăng: Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đồ án 9 10 626