Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án VDK và GNNV

Được đăng lên bởi tranleanhkhoi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án: KT vi điều khiển và GNNV

Chương 1:

GVHD: Lê Xứng

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH ĐO
VÀ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ.

1.1 C
1.1.1

Đặt vấn đề:

Nhiệt độ là một trong những đại lượng vật lí được quan tâm nhiều nhất của
vật chất. Bởi vì nhiệt độ có vai trò quyết định trong nhiều tính chất của vật chất.
Một trong những đặc điểm tác động của nhiệt độ làm thay đổi một cách liên tục
các đại lượng chịu sự ảnh hưởng của nó, ví dụ như áp suất ,thể tích của một chất
khí. Bởi vậy trong nghiên cứu Khoa Học, trong Công Nghiệp và đời sống hằng
ngày việc đo nhiệt độ là rất cần thiết. Tuy nhiên để đo được trị số chính xác của
nhiệt độ lại là vấn đề không đơn giản .
Cùng với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các hệ vi xử lí, việc đo nhiệt
độ áp dụng vi xử lí , vi điều khiển đã mở ra nhiều hướng, đưa đến nhiều phương
pháp khác nhau, linh hoạt và chính xác hơn.Có nhiều cách để đo nhiệt độ, trong đó
có thể liệt kê một số cách sau:
a)
b)
c)
1.1.2

Phương pháp Quang dựa trên sự phân bố bức xạ nhiệt do dao động nhiệt.
Phương pháp Cơ dựa trên sự dãn nở của vật răn, của chất lỏng hoặc khí,
hoặc dựa trên tốc độ âm.
Phương pháp dựa trên sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ, hoặc dựa trên
sự thay đổi tần số dao động cua thạch anh.
Các phương pháp đo nhiệt độ:

Trước tiên nói về cảm biến nhiệt độ, đó là các cảm biến được sử dụng và các
quá trình nhiệt như : đốt nóng, làm lạnh, trao đổi nhiệt …… Đại lương vào của
cảm biến nhiệt độ và đại lương ra là tín hiệu điện (dòng áp ). Một số cảm biến
thường sử dung:
a)
b)
c)

Nhiệt điện trở: Nguyên lý làm việc là điện trở thay đổi theo sự thay đổi nhiệt
độ của nó.
Cặp nhiệt điện: Nguyên lý dựa trên hai hiệu ứng Thomson và seebek.
Cảm biến nhiệt độ dung đặc tính diode và transistor.

SVTH: Trần Thái Thịnh

Page 1

Đồ án: KT vi điều khiển và GNNV

GVHD: Lê Xứng

Đo nhiệt độ là nhiệm vụ thường gặp trong các ngành nhiệt học, hóa học luyện kim
… Tùy theo nhiệt độ đo mà dùng phương pháp đo khác nhau. Thông thường nhiệt
độ được chia làm 3 dãy : Nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao. Ở nhiệt
độ thấp và trung bình phương pháp đo thường là tiếp xúc nghĩa là các chuyển đổi
được đặt trực tiếp ở ngay môi trường cần đo. Đối với phương pháp đo nhiệt độ cao,
đo bằng phương pháp không tiếp xúc, nghĩa là dụng cụ đo đặt ngoài môi trường .
a)

Thermocouple.
+ Ưu điểm:

- Là thành phần tích cực, tự cung cấp công suất .
- Đơn giản, rẻ tiền
- Tầm thay đổi rộng.

+ Nhược điểm:- Đòi hỏi điện áp tham chiếu.
- Điện áp cung cấp thấp.
- Kém ổn định nhất.
- Ké...
Đồ án: KT vi điều khiển và GNNV GVHD: Lê Xứng
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH ĐO
VÀ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ.
 C
 Đặt vấn đề:
Nhiệt độ là một trong những đại lượng vật lí được quan tâm nhiều nhất của
vật chất. Bởi vì nhiệt độ có vai trò quyết định trong nhiều tính chất của vật chất.
Một trong những đặc điểm tác động của nhiệt độ làm thay đổi một cách liên tục
các đại lượng chịu sự ảnh hưởng của nó, ví dụ như áp suất ,thể tích của một chất
khí. Bởi vậy trong nghiên cứu Khoa Học, trong Công Nghiệp và đời sống hằng
ngày việc đo nhiệt độ là rất cần thiết. Tuy nhiên để đo được trị số chính xác của
nhiệt độ lại là vấn đề không đơn giản .
Cùng với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các hệ vi xử lí, việc đo nhiệt
độ áp dụng vi xử lí , vi điều khiển đã mở ra nhiều hướng, đưa đến nhiều phương
pháp khác nhau, linh hoạt và chính xác hơn.Có nhiều cách để đo nhiệt độ, trong đó
có thể liệt kê một số cách sau:
 Phương pháp Quang dựa trên sự phân bố bức xạ nhiệt do dao động nhiệt.
 Phương pháp Cơ dựa trên sự dãn nở của vật răn, của chất lỏng hoặc khí,
hoặc dựa trên tốc độ âm.
 Phương pháp dựa trên sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ, hoặc dựa trên
sự thay đổi tần số dao động cua thạch anh.
 Các phương pháp đo nhiệt độ:
Trước tiên nói về cảm biến nhiệt độ, đó là các cảm biến được sử dụng và các
quá trình nhiệt như : đốt nóng, làm lạnh, trao đổi nhiệt …… Đại lương vào của
cảm biến nhiệt độ và đại lương ra là tín hiệu điện (dòng áp ). Một số cảm biến
thường sử dung:
 Nhiệt điện trở: Nguyên lý làm việc là điện trở thay đổi theo sự thay đổi nhiệt
độ của nó.
 Cặp nhiệt điện: Nguyên lý dựa trên hai hiệu ứng Thomson và seebek.
 Cảm biến nhiệt độ dung đặc tính diode và transistor.
SVTH: Trần Thái Thịnh Page 1
Đồ Án VDK và GNNV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án VDK và GNNV - Người đăng: tranleanhkhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đồ Án VDK và GNNV 9 10 553