Ktl-icon-tai-lieu

Dự án chế biến hạt nêm từ nấm

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 1 lần
III/- DỰ KIẾN QUY HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

A/- Nhà Máy Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Văn Phòng điều hành sản xuất
Khu tiếp nhận thu mua nguyên liệu
Xưởng Sản Xuất thực phẩm đóng gói
Phòng Thí Nghiệm
Phòng lưu giữ mẫu Sản Phẩm
+ Kho trữ Sản Phẩm thành phẩm
Kho nguyên liệu vật tư
Kho phế phẩm
Khu xử lý môi trường - chất thải
+ Văn Phòng Điều Hành Chung
Nhà Xe
Công Trình Công Cộng
Công Trình Phụ
Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm
Hội Trường
Khu Ẩm Thực giới thiệu món ăn từ Nấm
Sân vườn cảnh quan
Bãi Xe

B/- Máy Móc Thiết Bị
+
+
+
+
+

Trang Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
Máy Sấy Nguyên Liệu.
Máy Trộn Nghiền Nguyên Liệu
Máy Trộn Tẩm Ly Tâm Tiệt Trùng
Máy Tạo Hạt định dạng sản phẩm

1

C/- Phƣơng tiện trang thiết bị phục vụ
+
+
+
+
+
+
+

Hệ Thống Camera.
Thiết Bị Báo Cháy Nổ Ngắt điện tự động.
Hệ Thống Máy Tính điều hành quản lý
Hệ thống xử lý môi trường chất thải.
Xe Nâng - Cẩu hàng
Xe Tải chuyên dụng
Xe Khách - Xe con….

CHƢƠNG II . XÂY DỰNG CƠ BẢN
A/- Giai Đoạn I: Xây Dựng và đưa vào hoạt động Nhà Máy Sản Xuất Gia Vị LINH CHI , BÀO
NGƯ - Công Suất 10 Tấn / Ngày.
+ Xây dựng hoàn chỉnh cơ bản Nhà Máy sản xuất với đầy đủ trang thiết bị như liệt kê tại Chương
3
+ Đưa vào hoạt động sản xuất theo sản lượng từ cân đối nhu cầu thị trường.
+ Diện tích Đất sử dụng trên dưới 4200m2 Tai Huong lo 2
B/- Giai Đoạn II : Phát triển Xây dựng thêm Nhà Xưởng - Đầu tư trang thiết bị, Nâng sản lượng
cung ứng thị trường & phát triển danh mục sản phẩm mới
+ Nâng cấp tái đầu tư trang bị công nghệ theo nhu cầu sản lượng đầu ra sản phẩm.
+ Xây dựng mở rộng các hạng mục nâng công suất cung ứng hàng hóa.
+ Đầu tư bổ sung Phương tiện - Trang thiết bị phục vụ Sản Xuất Kinh Doanh.
CHƢƠNG III . DỰ THẢO PHƢƠNG THỨC HỢP TÁC LIÊN DOANH & VỐN ĐẦU TƢ.
1/- Phương thức Hợp Tác Liên Doanh
A/- Công Ty Nấm … Cùng Đối Tác Liên Doanh Thành Lập Công Ty Cổ Phần.
+ Tên gọi
: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ …
+ chức năng chính : Đầu Tư Sản Xuất Nông Nghiệp. Sản xuất & Thương Mại Thực Phẩm Công
Nghệ Vi Sinh
+ Vốn Hoạt Động : 100 Tỉ Đồng VN ( 100.000.000.000 VND )
2

+ Thời Gian Hoạt Động 50 Năm
+ Hội Đồng Thành Viên Sáng Lập & Tỉ Lệ Góp Vốn:
- Công Ty Nấm ... Góp Vốn : Chuyển giao Công Nghệ Kỹ Thuật Sản Xuất - Công Thức Chế Biến
& Thương hiệu ( Gồm cả thị trường và những đối tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm tại Hoa Kỳ,
Nhật , Uc, Cambodia & Việt Nam ). Giá trị tiền mặt bằng 0 - Giá trị qui đổi tương ứng Tỉ lệ 60 %
giá trị thụ hưởng quyền lợi trách nhiệm cổ đông sáng lập theo điề...
1
III/- DỰ KIẾN QUY HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN
A/- Nhà Máy Sản Xuất Chế Biến Thực Phẩm
+ Văn Phòng điều hành sản xuất
+ Khu tiếp nhận thu mua nguyên liệu
+ Xưởng Sản Xuất thực phẩm đóng gói
+ Phòng Thí Nghiệm
+ Phòng lưu giữ mẫu Sản Phẩm
+ Kho trữ Sản Phẩm thành phẩm
+ Kho nguyên liệu vật tư
+ Kho phế phẩm
+ Khu xử lý môi trường - chất thải
+ Văn Phòng Điều Hành Chung
+ Nhà Xe
+ Công Trình Công Cộng
+ Công Trình Phụ
+ Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm
+ Hội Trường
+ Khu Ẩm Thực giới thiệu món ăn từ Nấm
+ Sân vườn cảnh quan
+ Bãi Xe
B/- Máy Móc Thiết Bị
+ Trang Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
+ Máy Sấy Nguyên Liệu.
+ Máy Trộn Nghiền Nguyên Liệu
+ Máy Trộn Tẩm Ly Tâm Tiệt Trùng
+ Máy Tạo Hạt định dạng sản phẩm
Dự án chế biến hạt nêm từ nấm - Trang 2
Dự án chế biến hạt nêm từ nấm - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dự án chế biến hạt nêm từ nấm 9 10 67