Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Nhà Hàng Ẩm Thực CUA

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
NHÀ HÀNG ẨM THỰC
CUA

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

: ÔNG. TRẦN MINH ĐỨC
: SỐ 3 NGUYỄN SƠN, P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 6 năm
2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
NHÀ HÀNG ẨM THỰC
CUA

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám đốc)

ÔNG. TRẦN MINH ĐỨC

BÀ. NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 6 năm
2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG............................................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư...........................................................................................1
I.2. Thông tin nhà hàng...................................................................................................1
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG................................................................2
II.1. Thị trường nguồn nguyên liệu...............................................................................2
II.2. Thị trường – đối thủ cạnh tranh............................................................................3
II.3. Phân tích chiến lược SWOT...................................................................................3
CHƯƠNG III: MÔ TẢ CHI TIẾT................................................................................5
III.1. Vị trí của nhà hàng................................................................................................5
III.2. Quy mô và quy hoạch thiết kế cơ sở....................................................................5
III.2.1. Các hạng mục công trình...................................................................................5
III.2.2. Bản vẽ bố trí mặt bằng.......................................................................................6
III.2.3. Công suất phục vụ..............................................................................................6
III.3. Hoạt động của nhà hàng.......................................................................................7
III.4. Nhân sự nhà hàng..................................................................................................7
III.5. Thực đơn mẫu các món chế biến từ cua.............................................................7
CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ..........................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- ----------
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
NHÀ HÀNG ẨM THỰC
CUA
CHỦ ĐẦU TƯ : ÔNG. TRẦN MINH ĐỨC
ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ : SỐ 3 NGUYỄN SƠN, P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ
Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 6 năm
2013
Dự Án Nhà Hàng Ẩm Thực CUA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Nhà Hàng Ẩm Thực CUA - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Dự Án Nhà Hàng Ẩm Thực CUA 9 10 749