Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Đà Nẵng

Được đăng lên bởi phamthihieuk5407@gmail.com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã thực hiện chính sách
mở cửa, nền kinh tế nước ta đã có nhiều biến đổi, đặc biệt kể từ khi nước
ta tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO, kinh tế Việt Nam đang
có những bước chuyển mình đi lên cùng nền kinh tế thế giới và thực tế cho
thấy đó là môt xu thế khách quan, đang diễn ra mang tính toàn cầu mà
không một quốc gia,một tập đoàn kinh tế hay môt công ty nào lại không tính
đến chiến lược kinh doanh của mình.
Đó là xu thế quốc tế hoá đang diễn ra mạnh mẽ,nền kinh tế thế giới
phát triển xu thế toàn cầu hoá, đem lại sức mạnh về tài chính ,tận dụng
công nghệnhằm làm giảm chi phí cho đầu tư nghiên cứu phát triển,nâng
cao chất lượngsản phẩm nhờ ứng dụng thành quả khoa học của các nước
đi trước.
Xu hướng toàn câu hoá là điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ cả
hình thức, qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Viêt
Nam, nhưng cũng đầy thách thức khi nước ta mới tham gia vào tổ chức
thương mại thế giới,khi năng lực cạnh tranh,trình độ tổ chức,trình độ quản
lý còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh
có tác động rất lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành tăng hay
giảm, vì thế nó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Do đó việc nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh
doanh là vấn đề đang được tất cả các doanh nghiệp quan tâm.
Ngay nay, với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật và công
nghệ cộng với sự cạnh tranh trong nền kinh tế ngày càng gay gắt. Do vậy
để khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế thì nhu cầu về vốn cho việc
mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
ngày càng lớn. Trong nền kinh tế hiện nay hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
cho sản xuất kinh doanh chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau

như: Chính sách, chế độ quản lý của nhà nước, việc bố trí cơ cấu vốn đầu
tư và không thể không kể đến tài năng trí tuệ của người lãnh đạo doanh
nghiệp…Vì thế công tác tổ chức, quản lý bảo tòan và sử dụng vốn sao cho
có hiệu quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định trước tiên đến sự
tồn tại tiếp đó là tới sự tăng trưởng phát triển của doanh nghiệp, là điều
kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình trong
nền kinh tế thị trường. Điều đó khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của
việc tạo lập, bảo toàn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả đối với các
doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là v...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, Đảng nhà nước đã thực hiện chính sách
mở cửa, nền kinh tế nước ta đãnhiều biến đổi, đặc biệt k từ khi ớc
ta tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO, kinh tế Việt Nam đang
có những bước chuyển mình đi lên cùng nền kinh tế thế giới và thực tế cho
thấy đó môt xu thế khách quan, đang diễn ra mang tính toàn cầu
không một quốc gia,một tập đoàn kinh tế hay môt công ty nào lại không tính
đến chiến lược kinh doanh của mình.
Đó xu thế quốc tế hoá đang diễn ra mạnh mẽ,nền kinh tế thế giới
phát triển xu thế toàn cầu hoá, đem li sức mạnh về tài chính ,tận dụng
công nghệnhằm làm giảm chi phí cho đầu nghiên cứu phát triển,nâng
cao chất ợngsản phẩm nhờ ng dụng thành qukhoa học của các nước
đi trước.
Xu hướng toàn câu hoá điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ c
hình thức, quivà hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Viêt
Nam, nhưng cũng đầy thách thức khi c ta mi tham gia vào tổ chức
thương mại thế giới,khi năng lực cạnh tranh,trình độ tổ chức,trình độ quản
lý còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh
tác động rất lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh giá thành tăng hay
giảm, thế ảnh ởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Do đó việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh
doanh là vấn đề đang được tất cả các doanh nghiệp quan tâm.
Ngay nay, với s tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật công
nghệ cộng vi sự cạnh tranh trong nền kinh tế ngày càng gay gắt. Do vậy
để khẳng định vthế của mình trong nền kinh tế thì nhu cầu về vốn cho việc
mở rộng quy hoạt đng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
ngày càng lớn. Trong nền kinh tế hiện nay hiệu quả sử dụng vốn đầu
cho sản xuất kinh doanh chịu sự tác đng của nhiều nhân tố khác nhau
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Đà Nẵng - Người đăng: phamthihieuk5407@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Đà Nẵng 9 10 344