Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp trong kinh doanh

Được đăng lên bởi xuanduyen789
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM D.M (ĐỜ MỜ)
• Phan Anh Thư
• Nguyễn Đình Quang

Vi Thị Xuân
Đỗ Thị Cẩm Tú

• Nguyễn Thị Linh Huệ
• Nguyễn Thị Thanh Trúc
• Nguyễn Phan Bảo Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc Ý
Nguyễn Thị Xuân Duyên
Hoàng Đoàn Thảo My

KỸ NĂNG GIAO TIẾP
BẰNG ĐIỆN THOẠI

1. Đặc điểm
Là phương tiện liên lạc

nhanh và hữu ích trong
một số trường hợp nhất
định (xin một cuộc hẹn,
cần

thông

tin

nhanh,

không thể tiếp xúc trực
tiếp…)
4

Những hạn chế:

- Không biết tình trạng của
người đang đối thọai để linh
họat trong giao tiếp nhằm
đạt được hiệu quả
- Dễ bị nhiễu (tín hiệu đường
truyền không tốt, tiếng ồn…)
- Cước phí

2. Chuẩn bị cho cuộc gọi
 Danh mục các số điện





thoại cần thiết
Giấy và viết
Các tài liệu liên quan
đến cuộc gọi
Thái độ, giọng nói,
cách diễn đạt
Hạn chế tối đa các
yếu tố gây nhiễu

 Bảo đảm trang thiết bị phù

hợp cho quá trình giao
tiếp
 Hiểu biết chức năng của
các trang thiết bị, dịch vụ,
cước phí.
 Xác định thời điểm thích
hợp
 Ghi ra trước các ý cần
trao đổi và/ hoặc các ý
cần nhắn lại

3. Gọi điện thoại
Giới thiệu tên và cơ quan

(trường hợp điện thoại
công việc)
Giải thích lý do cuộc gọi và
người cần liên hệ
Sử dụng các kỹ năng giao
tiếp
Chú ý truyền thông tin rõ
ràng và tạo cảm giác thoải
mái cho người nghe

4. Trả lời điện thoại
Chuẩn bị giấy bút, các

tài liệu liên quan
Nhấc máy sau 2-3 hồi
chuông reo
Tự giới thiệu tên cơ
quan/ tổ chức đang
làm việc
Nhận diện người gọi

Sử dụng các kỹ năng giao

tiếp một cách thích hợp
Không cắt ngang (trừ một
số trường hợp phải cắt
ngang)
Xử lý linh hoạt các tình
huống “có vấn đề” từ
khách hàng

Trả lời điện thoại (tt)
Tuyệt đối không được tỏ ra mình bị quấy rầy (kiểm

soát cảm xúc)
Ghi lại các thông tin quan trọng
Thông tin cho người gọi biết sẽ làm những gì ngay
khi kết thúc cuộc gọi (nếu trong trường hợp phải
như vậy)
Hỏi thêm khách hàng còn cần điều gì khác nữa
không?
Kết thúc cuộc gọi khi khách hàng đã cảm thấy thỏa
mãn

Nội dung cơ bản phiếu tin nhắn
Họ tên, chức vụ, công ty,

thông tin liên lạc của người
nhắn
Thời gian nhắn
Họ tên, chức vụ của người
được nhắn
Nội dung tin nhắn (ngắn
gọn, đầy đủ, chính xác
Tính chất của thông tin
(khẩn, phải gọi lại,…)
Tên người ghi lời nhắn

5. Xử lý sau cuộc gọi

Chuyển thông tin đến người có trách nhiệm xử

lý (dùng phiếu chuyển)
Nhắc người có trách nhiệm xử lý khi đến gần

thời hạn phải trả lời cho khách hàng
Đảm bảo thực hiện tốt những điều đã hứa hẹn,

thống nhất

Nguyên tắc “vàng”

Học cách “cười” qua điện thoại
Tập s...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp trong kinh doanh - Người đăng: xuanduyen789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giao tiếp trong kinh doanh 9 10 742