Ktl-icon-tai-lieu

học forex

Được đăng lên bởi lequysuu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia tăng giá trị đầu tư

TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
***************o0o***************
MỤC LỤC
PHẦN 1: FOREX CĂN BẢN ............................................................................................ 2
1. FOREX là gì ?............................................................................................................... 2
2. So sánh FOREX và Chứng khoán................................................................................ 3
3. Kinh doanh trong thị trường FOREX ............................................................................ 5
4. Những thuật ngữ thường dùng..................................................................................... 8
5. Tìm hiểu về Pip và Lot? .............................................................................................. 11
6. Chọn sàn giao dịch ..................................................................................................... 15
7. Mở 1 tài khoản giao dịch ............................................................................................ 17
8. Những điều cần biết trước khi tham gia giao dịch...................................................... 19

Tài liệu này được cung cấp từ

Giao dịch ngoại hối bằng Robot | Giám sát tài khoản | Viết robot theo yêu cầu | Đào tạo lập trình Robot | Tín hiệu Forex

1

Gia tăng giá trị đầu tư

PHẦN 1: FOREX CĂN BẢN
1. FOREX là gì ?
Forex = Foreign Exchange: trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay
FX hay spot FX, và đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với số lượng tiền giao dịch
mỗi ngày đã lên dến 1.9 nghìn tỉ USD (2006). Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán
New York 25 tỉ USD giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có thể tưởng tượng được thị trường này
khổng lồ như thế nào.
Thị trường trao đổi ngoại tệ (Forex) là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập
vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá. Thị trường là một phạm vi hoạt động
trong đó tiền tệ của mỗi quốc gia được trao đổi với nhau và là nơi để thực hiện việc kinh
doanh quốc tế.
Forex là một nhóm gồm khoảng 4500 tổ chức giao dịch tiền tệ, các ngân hàng quốc tế, các
ngân hàng trung tâm của chính phủ và các công ty thương mại. Việc chi trả cho xuất nhập
khẩu cũng như việc mua bán tài sản đều phải thông qua thị trường trao đổi ngoại tệ. Đây
được gọi là thị trường trao đổi ngoại tệ “tiêu thụ”. Cũng có những đoạn đầu cơ trong những
công ty Forex đó là sự phơi bày về tài chính rộng lớn để các nền kin...
Gia tăng giá tr đầu tư
TÀI LIU CĂN BN V GIAO DCH NGOI HI
***************o0o***************
MC LC
PHN 1: FOREX CĂN BN ............................................................................................ 2
1. FOREX là gì ?............................................................................................................... 2
2. So sánh FOREX và Chng khoán................................................................................ 3
3. Kinh doanh trong th trường FOREX ............................................................................ 5
4. Nhng thut ng thường dùng..................................................................................... 8
5. Tìm hiu v Pip và Lot?.............................................................................................. 11
6. Chn sàn giao dch..................................................................................................... 15
7. M 1 tài khon giao dch ............................................................................................ 17
8. Nhng điu cn biết trước khi tham gia giao dch...................................................... 19
Tài liu này được cung cp t
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Viết robot theo yêu cu | Đào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
1
học forex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học forex - Người đăng: lequysuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
học forex 9 10 852