Ktl-icon-tai-lieu

HVNCLC

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

2011 Ban Biên Tập Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận Bảng vàng Hàng Việt Nam
chất lượng cao năm 5 liền (1997-2001.

-

2002 Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao Bằng Khen xuất sắc
trong phong trào “Xanh-Sạch- Đẹp, Bảo Đảm An Toàn, Vệ Sinh Lao Động”năm
2001.

-

2003 Trung tâm Chứng nhận QUACERT cấp Giấy chứng nhận CERTIFICATE
HACCP.

-

2004 Bộ Văn Hóa Thông Tin – Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Thương Hiệu Nổi
Tiếng với người tiêu dùng.

-

2004 Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế - Hà Nội trao Huy Chương
Vàng Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.

-

2005 Cục Trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế - Hà Nội trao Siêu
Cúp – Thương Hiệu Nổi Tiếng Vì Sự Nghiệp Bảo vệ Sức Khỏe Và Phát Triển
Cộng Đồng.

-

2005 Cục Trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế - Hà Nội trao Cúp
Vàng Thương Hiệu An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.

-

2005 Cục Trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế - Hà Nội Chứng
nhận quyền sử dụng dấu hiệu: Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn Vì Sức Khỏe
Cộng Đồng.

-

2007 Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm-Hà Nội Chứng nhận quyền sử dụng dấu
hiệu: Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.

-

2007 CERTIFICATION AUTHORITY OFFICE – TP.HCM chứng nhận Tiêu
Chuẩn ISO 9001:2000.

-

2007 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Thương Hiệu Dẫn Đầu Hàng Việt Nam
Chất Lượng Cao.

-

2008 Phòng Thương Mại & Công Nghiệp VN Chứng Nhận: Bánh Bông Lan Kem
HURA là THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG tại VN.

-

2009 Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam chứng nhận Đạt danh
hiệu TOPTEN Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn 2009.

-

2009 Bộ Y Tế- Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm đạt TOP 20 Doanh Nghiệp Lớn
Giải Vàng Thương Hiệu An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Năm 2009

-

2009 Báo Sài Gòn Tiếp Thị chứng nhận Đạt Danh Hiệu Hàng Việt Nam Chất
Lượng Cao 2009 Do Người Tiêu Dùng Bình Chọn.

-

2009 CERTIFICATIO AUTHORITY OFFICE – TP.HCM chứng nhận đạt Tiêu
Chuẩn ISO 9001:2008.

-

2010 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Được Sử Dụng Nhãn Hiệu “ Hàng Việt
Nam Chất Lượng Cao 2010”.

-

2010 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Bánh Quy BIBICA Được Người Tiêu
Dùng Bình Chọn SẢN PHẨM VIỆT NAM TỐT NHẤT 2010.

-

2010 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Bánh Tươi BIBICA Đạt Danh Hiệu
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2010.

-

2010 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Kẹo BIBICA Được Người Tiêu Dùng
Bình Chọn SẢN PHẨM VIỆT NAM TỐT NHẤT 2010.

-

2010 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Kẹo BIBICA Đạt Danh Hiệu HÀNG
VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2010.

-

2010 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng ...
- 2011 Ban Biên Tp Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận Bảng vàng Hàng Việt Nam
chất lượng cao năm 5 liền (1997-2001.
- 2002 Ban chấp nh tổng liên đoàn lao động Vit Nam trao Bằng Khen xuất sắc
trong phong trào “Xanh-Sạch- Đẹp, Bảo Đảm An Toàn, Vệ Sinh Lao Động”năm
2001.
- 2003 Trung tâm Chứng nhận QUACERT cp Giấy chứng nhận CERTIFICATE
HACCP.
- 2004 Bộ Văn Hóa Thông Tin Nội cấp Giấy chứng nhận Thương Hiệu Nổi
Tiếng với người tiêu dùng.
- 2004 Cc An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế - Nội trao Huy Chương
Vàng Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.
- 2005 Cục Trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực PhẩmBộ Y Tế - Hà Nội trao Siêu
Cúp Thương Hiệu Nổi Tiếng Sự Nghiệp Bảo v Sức Khỏe Phát Triển
Cộng Đồng.
- 2005 Cục Trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Bộ Y Tế - Hà Nội trao Cúp
Vàng Thương Hiệu An Toàn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.
- 2005 Cục Tởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Bộ Y Tế - Nội Chứng
nhận quyền sử dụng dấu hiệu: Thực Phẩm Chất ợng An Tn Sức Khỏe
Cộng Đồng.
- 2007 Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm-Hà Nội Chứng nhận quyền sử dụng dấu
hiệu: Thực Phẩm Chất Lượng An Tn Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.
- 2007 CERTIFICATION AUTHORITY OFFICE TP.HCM chứng nhận Tiêu
Chuẩn ISO 9001:2000.
- 2007 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Chứng Nhận: Thương Hiệu Dẫn Đầu Hàng Việt Nam
Chất Lượng Cao.
-
- 2008 Phòng Thương Mại & Công Nghiệp VN Chứng Nhận: Bánh Bông Lan Kem
HURATHƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG tại VN.
- 2009 Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam chứng nhận Đạt danh
hiệu TOPTEN Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn 2009.
HVNCLC - Trang 2
HVNCLC - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HVNCLC 9 10 545