Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3530 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Kfhoach
hoa
va
phattrien"
san
pham
Quan
tri
Marketin~
trong
cac
Doanh
nghi,p
Vua
va
Nho
~--
NHA
XUAT
BAN
TRE
Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm 9 10 122