Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiện nay ngoài các vấn đề về chính sách vĩ mô của Nhà nước còn nổi lên các vấn đề về
công tác quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp hình
thành và phát triển ở mức tự phát, nặng về làm ăn theo từng vụ việc, hợp đồng. Chính bởi
vì chưa có kế hoạch chiến lược và dự báo nên các doanh nghiệp không phát triển được
theo một định hướng rõ nét và vững chắc. Đôi khi chỉ cần gặp một sự thay đổi nào khác
thường là hầu như các doanh nghiệp không đối phó được và dễ có nguy cơ đổ vỡ
Nguyên nhân cơ bản của một số doanh nghiệp Việt nam là đã không chú trọng việc lập
kế hoạch kinh doanh dẫn đến kết quả không tốt trong kinh doanh:
Có thể thấy tình trạng này thường xảy ra ở các doanh nghiệp :
• Loại hình doanh nghiệp .
- Doanh nghiệp chủ yếu được Nhà nước bảo hộ độc quyền và hỗ trợ đầu tư :
Tổng Công ty các ngành Điện lực, Viễn thông , Xăng dầu, Nông Nghiệp , Giấy ,
Càfê , , ,
• Đang thay đổi cơ cấu tổ chức
- Chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang cổ phần .
• Qui mô doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp, cá thể có qui mô nhỏ.
• Yếu kém trong công tác nhân sự :
- Thiếu kiên quyết trong điều chuyển nhân sự, sự nể nang qua lại giữa các vị trí
điều hành .
- Bộ máy nhân sự cổng kềnh chậm chạp
- Điều hành doanh nghiệp không theo những nguyên tắc của quản trị
Qua báo chí có thể thấy được những thông tin :
Theo Báo Người Lao động ( 25/11/2004)
20% DNNN hoà vốn hoặc thua lỗ
Thời gian qua, Nhà nước đã rất chú trọng hỗ trợ tăng thêm tiềm lực về vốn cho các
DNNN, ngoài số vốn bổ sung hằng năm khoảng 400 tỉ đồng, các DN này còn được đầu tư
bổ sung vốn kinh doanh từ các khoản nộp NSNN khoảng 1.500 tỉ đồng/năm... Nhưng
theo đánh giá của Bộ Tài chính: Kết quả kinh doanh này không “xứng đáng” với những
gì đã được Nhà nước đầu tư.
Ước tính đến ngày 31-12-2004, trong tổng số gần 4.000 DNNN thì số đơn vị thua lỗ, hòa
vốn khoảng 800 đơn vị, chiếm 20%. Nhiều tổng công ty có số lỗ lũy kế lớn: Tổng Công
ty Cà phê 610 tỉ đồng, Tổng Công ty Giấy 200 tỉ đồng, các Tổng Công ty Xây dựng giao
thông 810 tỉ đồng.
Sai lầm chiến lược và thiếu quyết đoán trước cơ hội thị trường

Với hơn 1.000 công nhân Công ty Dệt Long An và những ai quan tâm đến thương hiệu
này, ngày 15-7-2004 là một ngày buồn: Sau hơn 29 năm hoạt động, công ty buộc phải
đóng cửa vì không trụ nổi trong cơn bão của cơ chế thị trường.
Bắt đầu từ sự trì trệ trong đội ngũ lãnh đạo, sự thiếu nhạy bén trong nắm bắt thời cơ dẫn
đến thua lỗ kéo dài, đời sống người lao động sa sút, “cái chết” của cánh chim đầu đàn
của ngành ...
Hiện nay ngoài các vấn đề về chính sách vĩ mô của Nhà nước còn nổi lên các vấn đề về
công tác quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp hình
thành và phát triển ở mức tự phát, nặng về làm ăn theo từng vụ việc, hợp đồng. Chính bởi
vì chưa có kế hoạch chiến lược và dự báo nên các doanh nghiệp không phát triển được
theo một định hướng rõ nét và vững chắc. Đôi khi chỉ cần gặp một sự thay đổi nào khác
thường là hầu như các doanh nghiệp không đối phó được và dễ có nguy cơ đổ vỡ
Nguyên nhân cơ bản của một số doanh nghiệp Việt nam là đã không chú trọng việc lập
kế hoạch kinh doanh dẫn đến kết quả không tốt trong kinh doanh:
Có thể thấy tình trạng này thường xảy ra ở các doanh nghiệp :
Loại hình doanh nghiệp .
- Doanh nghiệp chủ yếu được Nhà nước bảo hộ độc quyền và hỗ trợ đầu tư :
Tổng Công ty các ngành Điện lực, Viễn thông , Xăng dầu, Nông Nghiệp , Giấy ,
Càfê , , ,
Đang thay đổi cơ cấu tổ chức
- Chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang cổ phần .
Qui mô doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp, cá thể có qui mô nhỏ.
Yếu kém trong công tác nhân sự :
- Thiếu kiên quyết trong điều chuyển nhân sự, sự nể nang qua lại giữa các vị trí
điều hành .
- Bộ máy nhân sự cổng kềnh chậm chạp
- Điều hành doanh nghiệp không theo những nguyên tắc của quản trị
Qua báo chí có thể thấy được những thông tin :
Theo Báo Người Lao động ( 25/11/2004)
20% DNNN hoà vốn hoặc thua lỗ
Thời gian qua, Nhà nước đã rất chú trọng hỗ trợ tăng thêm tiềm lực về vốn cho các
DNNN, ngoài số vốn bổ sung hằng năm khoảng 400 tỉ đồng, các DN này còn được đầu tư
bổ sung vốn kinh doanh từ các khoản nộp NSNN khoảng 1.500 tỉ đồng/năm... Nhưng
theo đánh giá của Bộ Tài chính: Kết quả kinh doanh này không “xứng đáng” với những
gì đã được Nhà nước đầu tư.
Ước tính đến ngày 31-12-2004, trong tổng số gần 4.000 DNNN thì số đơn vị thua lỗ, hòa
vốn khoảng 800 đơn vị, chiếm 20%. Nhiều tổng công ty có số lỗ lũy kế lớn: Tổng Công
ty Cà phê 610 tỉ đồng, Tổng Công ty Giấy 200 tỉ đồng, các Tổng Công ty Xây dựng giao
thông 810 tỉ đồng.
Sai lầm chiến lược và thiếu quyết đoán trước cơ hội thị trường
Kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kế hoạch kinh doanh 9 10 279