Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch makerting cho sản phẩm sữa similac gain plus của abbott

Được đăng lên bởi Minh Nhật Thân
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 5323 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

TPHCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH

DOANH

KẾ HOẠCH MARKETING

[KẾ HOẠCH MARKETING ]
+++++++++++++++++++++++++
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

KẾ HOẠCH
MARKETING
SẢN PHẨM SỮA
ABBOTT
GVHD: Đỗ Khắc Xuân Diễm
NHÓM TH: We Are One (WAO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trần Thành Long
Tô Phú Minh
Thân Minh Nhật
Võ Thị Thu Thùy
Lê Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Lưu Thị Tuyết Trinh
Võ Anh Việt

MSSV:1254012264
MSSV: 1254010292
MSSV: 1254010361
MSSV: 1254010518
MSSV: 1254010520
MSSV: 1254010594
MSSV: 1254010591
MSSV: 1254010667

Quản Trị Marketing |WAO

2

[KẾ HOẠCH MARKETING ]
+++++++++++++++++++++++++
MỤC LỤC
I.
TÓM TẮT…………………………………………………………………………..
6
II.
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG…………………………………………...………
...8
1. Phân tích môi trường bên trong
……………………...……………………………..8
1.1 Sơ đồ cấu trúc
……………………………………………...………………………8
1.2 Nhân viên……
……………………………………………………...……………...8
1.3 Cơ sở vật chất
………………………………………………………………..…….9
1.4 Quy mô tài chính
…………………………………………………………………...9
1.5 Khoa học công nghệ
………………………………….…………………………...11
1.6 Uy tín- Thương hiệu
………………………………………...……………………11
1.7 Tầm nhìn
………...………………………………………………………………..11
1.8 Những thành công
……..…………………………………………………………12
2. Phân tích môi trường khách hàng
…..……………………………………………..12
2.1 Xu hướng sử dụng sữa...................................................……………………13
2.2 Cơ hội và thách thức ……………………………………………………………15
3. Phân tích môi trường bên ngoài
………………...…………………………………16
3.1 Môi trường vĩ mô
……………………………………..…………………………..17
3.1.1
Dân
số
…………………………………………………………………………….17
3.2.2 Kinh tế
……………………………………………………………………………18
3.2.3 Tư nhiên
………………………………………………………………..…………18
3.2.4 Công nghệ
……...………………………………………………………………18
3.2.5 Chính trị pháp luật ………………………………………………………………..19
3.2.6 Văn hóa
………………...…………………………………………………………20
3.2 Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh
…...…………………………………………….20
3.2.1 Nhà cung ứng …………………….………………………………………….20
3.2.1.1 Fonterra …………………..…………………………………..20
3.2.1.2 Cơ hội và thách thức …………….…………………………..20
3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn …………………………………………………..21
3.2.2.1 Sữ bột Milex của Arla food(Đan Mạch – Thụy Đi ...............21
3.2.2.2 Sữa bột Celia của Lactalis (Pháp)……………………………22
3.2.3 Người tiêu dùng
……………………………….…………………………24
3.2.4 Sản phẩm thay thế ………………………………..………………………24
3.2.4.1 Ngũ cốc dinh dưỡng… …………………………………………24
3.2.4.2 Thức ăn dinh dưỡng …………………………….……………24
3.2.4.3 Nước trái cây…… …………………………………..………..24
3.2.4.4 Phô mai ………………………………………………………25
3.2.4.5 Sữa tươi ………………………………………………………25...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
KẾ HOẠCH MARKETING
kế hoạch makerting cho sản phẩm sữa similac gain plus của abbott - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch makerting cho sản phẩm sữa similac gain plus của abbott - Người đăng: Minh Nhật Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
kế hoạch makerting cho sản phẩm sữa similac gain plus của abbott 9 10 959