Ktl-icon-tai-lieu

Khác biệt hay là chết

Được đăng lên bởi Bni Việt Hoa
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 3722 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT
JACK TROUT
Người dịch: THÁI HÙNG TÂM
Tái bản lần thứ tư có sửa chữa hoàn thiện
Tên sách: Khác biệt hay là CHẾT
Tác giả: jack Trout
Người dịch: Thái Hùng Tâm
Thể loại: Kinh Tế - Quản Trị
Nhà xuất bản: Trẻ, TP. HCM
Năm xuất bản: 2004
Khổ: 14,5x20,5 cm
Số trang: 127.
--------------------Nguồn: Dịch giả Thái Hùng Tâm
Chuyển sang ebook (TVE): tovanhung
Ngày hoàn thành: 26/4/2007
Fix lỗi font prc & covert pdf: namtheman
LỜI GIỚI THIỆU
KHỞI ĐỀ
Chương 1
ĐẾ CHẾ CỦA SỰ LỰA CHỌN
CHƯƠNG 2
DÙ ĐIỀU GÌ ĐÃ XẨY RA CHO ĐỀ NGHỊ BÁN ĐỘC QUYỀN (USP)
CHƯƠNG 3
TÁI TẠO LẠI ĐỀ NGHỊ BÁN ĐỘC QUYỀN
CHƯƠNG 4
ĐỊNH HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG HAY CHẤT LƯỢNG HIẾM KHI LÀ NHỮNG Ý
TƯỞNG KHÁC BIỆT HOÁ
CHƯƠNG 5
SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT Ý TƯỞNG ĐỂ LÀ KHÁC BIỆT
CHƯƠNG 6
GIÁ HIẾM KHI LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT
CHƯƠNG 7
GIÒNG SẢN PHẨM RỘNG LÀ MỘT CON ĐƯỜNG KHÓ ĐỂ KHÁC BIỆT HOÁ
CHƯƠNG 8
NHỮNG BƯỚC ĐỂ KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 9
KHÁC BIỆT HÓA CHIẾM CHỖ TRONG TÂM TRÍ
CHƯƠNG 10
LẦN ĐẦU TIÊN LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 11
SỞ HỮU MỘT THUỘC TÍNH LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 12
TÍNH DẪN ĐẦU LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 13
KẾ THỪA LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT
Người đàn bà nhỏ bé đi tiên phong trong ngành kinh doanh rượu ở Mỹ
CHƯƠNG 14
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA

1

CHƯƠNG 15
ĐƯỢC ƯA CHUỘNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 16
LÀM SAO ĐỂ MỘT SẢN PHẨM LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 17
LÀ CUỐI CÙNG CŨNG LÀ MỘT Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 18
NÓNG BỎNG LÀ MỘT CÁCH KHÁC BIỆT HÓA
CHƯƠNG 19
PHÁT TRIỂN CÓ THỂ HỦY HOẠI SỰ KHÁC BIỆT
CHƯƠNG 20
KHÁC BIỆT HÓA ĐÒI HỎI PHẢI HY SINH
CHƯƠNG 21
LÀ KHÁC BIỆT Ở NHỮNG NƠI CHỐN KHÁC BIỆT
CHƯƠNG 22
GÌN GIỮ SỰ KHÁC BIỆT CỦA BẠN
CHƯƠNG 23
AI CÓ NHIỆM VỤ VỚI SỰ KHÁC BIỆT HÓA

2

LỜI GIỚI THIỆU
Trong Đế chế của sự chọn lựa và chọn lọc ngày nay, nếu bạn không phải là một CocaCola hay một Nike nào đó thì quả là khó để có thể giành lấy một chỗ đứng vững vàng trong
tâm trí của người tiêu dùng. Và nếu bạn đã là một thương hiệu hàng đầu thì cũng không phải
là dễ dàng để có thể bảo vệ được vị thế đó mãi mãi bền vững cho dù là bạn đã có được cái lợi
thế hơn người đó.
Nếu bảo bạn phải tìm ra một hạt nếp trong một rá gạo tẻ thì quả là không dễ, nhưng
nếu bạn chỉ phải tìm ra một hạt lúa trong đó thì rõ ràng nhiệm vụ này dễ hơn nhiều. Nhưng dù
sao việc tìm này cũng không phải là hoàn toàn đơn giản, bạn cũng cần đến kỹ năng để làm
cho hạt lúa kia nổi lên bề mặt của những hạt gạo để bạn có thể nhận diện được nó. Để có thể
giành được một chỗ đứn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khác biệt hay là chết - Người đăng: Bni Việt Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Khác biệt hay là chết 9 10 415