Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra hoạt động của bộ trợ lực

Được đăng lên bởi Mạnh Tuấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra hoạt động của bộ trợ lực .
a. Kiểm tra kín khít:
Khởi động động cơ và tắt máy sau 1 đến 2 phút. Nếu bàn đạp đi xuống
nhanh ở lần thứ nhất nhưng dần đi lên sau lần đạp thứ hai, ba thì bộ trợ lực là
kín khít.
Đạp bàn đạp phanh trong khi động cơ đang chạy không tải và tắt máy
mà đang đạp và giữ bàn đạp phanh. Nếu không có sự thay đ ổi v ề khoảng
cách dự trữ của bàn đạp phanh sau khi giữ bàn đạp phanh sau 30s thì b ộ tr ợ
lực phanh là kín khít .

hỏng

tốt

l ần 3
l ần 1

l ần 2

1

Hình 3.1. Kiểm tra độ kín khít của bộ trợ lực
b) Kiểm tra hoạt động.
Đạp bàn đạp phanh vài lần trong khi khoá điện đang ở vị trí OFF và
kiểm tra rằng không có sự thay đổi về khoảng cách dự trữ của bàn đ ạp. Đ ạp
bàn đạp phanh và khởi động động cơ. Nếu bàn đạp đi xuống m ột chút thì b ộ
trợ lực hoạt động bình thường.

Hình 3.2. Kiểm tra hoạt động bộ trợ lực
c) Kiểm tra bằng thiết bị.
Nổ máy và đạp bàn đạp phanh đến khi đồng hồ chân không chỉ 50mmHg, t ắt
máy .
2

Kiểm tra áp suất dầu :

Lực đạp

Áp suất dầu

Trợ lực phanh

10 kg

16 – 26 kg / cm2

6 inch

30 kg

62 – 72 kg / cm2

6 inch

Kiểm tra van một chiều .
- Tháo ống chân không của bộ trợ lực phanh
- Tháo van an toàn .
- Quay động cơ, dùng tay bịt van khí, nếu độ chân không gi ữ nguyên thì
van khí đã hỏng thay van mới

Có khí từ bộ trợ lực
Không có khí vào từ động cơ

3

Hình 3.3. Kiểm tra van một chiều
Tháo bộ trợ lực .
Lau sạch bề mặt bộ trợ lực, lắp ráp ở nơi sạch, tránh bụi bẩn, nước, dầu
mỡ chui vào. Bộ trợ lực không hoạt động khi bị dính bẩn.
-Kẹp vỏ trước lên ê tô
-Đánh dấu trên vỏ trước và sau.
Kiểm tra bộ trợ lực
-Kiểm tra hở hoặc hỏng đường chân không .
-Kiểm tra đĩa màng có bị nứt hoặc hỏng không .
-Kiểm tra thanh đẩy cong hoặc hỏng .
-Kiểm tra vỏ trước, vỏ sau, nứt hỏng, biến dạng .
-Các chi tiết bằng cao su, đường chân không, van chân không thay sau
40 000 km đường chạy .
-Kiểm tra khe hở giữa thanh đẩy của bộ trợ lực và đầu của xilanh chính .
- Khi lắp xong phải có khe hở đúng quy định .
4

-Khe hở này trước khi xuất xưởng được điều chỉnh :
- Xe Corolla : 0,105 mm

3.8 . ĐIỀU CHỈNH CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG
* Bàn đạp phanh.
Lắp công tắc đèn phanh.
- Nối giắc công tắc đèn phanh.
- Nhấn bàn đạp phanh xuống từ 5 – 10 mm. Kiểm tra đèn phanh sáng lên
1- Điều chỉnh chiều cao bàn đạp phanh.
Chiều cao bàn đạp phanh tính từ mặt sàn.
Xe Corolla: 144,1 – 154,1 mm
*Điều chỉnh:
- Tháo tấm ốp trang trí phía trên bảng taplô và miếng chèn phải dưới trên
bảng taplô
- Ngắt công tắc đèn phanh
- Nới lỏng đai ốc hãm côn...
Ki m tra ho t đ ng c a b tr l c . ộ ợ
a. Ki m tra kín khít :
Kh i đ ng đ ng c t t máy sau 1 đ n 2 phút. N u bàn đ p đi xu ng ơ ế ế
nhanh l n th nh t nh ng d n đi lên sau l n đ p th hai, ba thì b tr l c ư
kín khít.
Đ p bàn đ p phanh trong khi đ ng c đang ch y không t i t t máy ơ
đang đ p gi bàn đ p phanh. N u không s thay đ i v kho ng ế
cách d tr c a bàn đ p phanh sau khi gi bàn đ p phanh sau 30s thì b tr
l c phanh là kín khít .
1
t t
l n 1
l n 3
l n 2
h ng
Kiểm tra hoạt động của bộ trợ lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra hoạt động của bộ trợ lực - Người đăng: Mạnh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm tra hoạt động của bộ trợ lực 9 10 256