Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi thuyhangnguyen0208
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sử dụng mô hình ARIMA trong dự báo giá
1
D báo lạm phát quý I năm 2013 qua mô hình ARIMA
ThS. 
Hc vi
Theo báo cáo từ Ban Phân tích Dự báo thuộc Trung tâm Dbáo Kinh tế hội Quốc gia,
mục tiêu kiềm chế lạm phát mức thấp năm 2012 của Việt Nam được đánh giá khá thành
công khi thực tế mức lạm phát 9,21% tăng trưởng GDP 5,05%. Điểm nổi bật của lạm phát
năm 2012 là đã được kiềm chế ở mức thấp, nhưng lại không ổn định, điều này đã dẫn đến những
lo ngại cho kịch bản lạm phát năm 2013, theo mục tiêu đã được Quốc hội phê duyệt, lạm phát
năm 2013 được kiềm chế ở mức thấp hơn (8%) và tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012 (5,5%).
1. Đặt vấn đề
N
k - x-2015). 
-
, - 2015 : "Kiềm chế lạm phát là ưu tiên số
một, khi có điều kiện thuận lợi sẽ phấn đấu để đạt mức tăng trưởng cao hơn"
 
, v
 ; theo JPMorgan  


 , 
cao 



 
ARIMA 
  
.
2. Ước lượng thc nghim
   

 , 


/2013
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: thuyhangnguyen0208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 698