Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự

Được đăng lên bởi ngayvanganh23-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự
Xét xử tại phiên toà sơ thẩm là giai đoạn quan trọng nhất, là khâu then chốt trong quá trình làm nhiệm vụ
của Luật sư. Đây là khâu kết tinh các công sức của Luật sư từ việc chuẩn bị, tìm tòi các chứng cứ có lợi
nhất cho người mà mình bảo vệ đến việc đứng ra bênh vực, bảo vệ quyền lợi cho họ một cách công
khai. Kết quả của việc bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho đương sự sẽ được ghi nhận ở giai
đoạn này. Vì vậy, Luật sư phải chuẩn bị thật tốt mọi công việc trước khi ra phiên toà.

1. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI DIỄN RA PHIÊN TÒA
Chuẩn bị xong đề cương luận cứ bảo vệ mới là điều kiện cần để bảo vệ tại phiên toà. Trước khi ra phiên
toà, Luật sư phải đọc lại bản luận cứ bào chữa hoặc bảo vệ để xem có cần bổ sung sửa chữa gì không. Đối
với những điểm quan trọng cần phải viện dẫn tài liệu hoặc lời khai của một người tham gia tố tụng nào đó,
cần dùng bút nhớ dòng đánh dấu để khi trình bày, Luật sư trích đọc tài liệu cần viện dẫn.

(Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại)
Căn cứ vào nội dung vụ án và đề cương luận cứ đã viết, Luật sư chuẩn bị các tài liệu có liên quan để viện
dẫn tại phiên toà. Thông thường Luật sư phải mang theo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tùy
thuộc vào việc bảo vệ (cho bị cáo hoặc đương sự) mà Luật sư chuẩn bị các tài liệu cần thiết như các Nghị
quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; Thông tư liên ngành của Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp; Công văn của Toà án nhân dân tối cao về những
vấn đề liên quan đến việc bảo vệ. Luật sư cũng cần đọc kỹ các văn bản, tài liệu này, đánh dấu những đoạn
cần viện dẫn trích đọc để khi cần thì có thể sử dụng được ngay mà không phải mất thời gian tìm kiếm.
Đối với một số tài liệu về nhân thân, hoàn cảnh gia đình bị cáo như các giấy tờ chứng nhận thành tích
trong công tác, trong học tập, sản xuất và chiến đấu; các giấy tờ chứng nhận bị cáo thuộc diện chính sách
ưu tiên, gia đình có công với cách mạng; các giấy tờ chứng nhận về sức khoẻ và hoàn cảnh gia đình của bị
cáo… cũng phải được chuẩn bị để xuất trình cho Hội đồng xét xử và sử dụng khi bào chữa.
Trước khi ra phiên toà, Luật sư phải dự kiến kế hoạch xét hỏi. Việc xây dựng kế hoạch xét hỏi giúp Luật sư
hỏi có trọng tâm, xác định được những vấn đề cần làm rõ, không bỏ sót, không có những câu hỏi thừa hoặc
vô nghĩa, không bị lúng túng trước sự trả lời của người bị hỏi. Tuỳ vào nội dung vụ án, các tình t...
Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự
Xét xử tại phiên toà sơ thẩm là giai đoạn quan trọng nhất, là khâu then chốt trong quá trình làm nhiệm vụ
của Luật sư. Đây là khâu kết tinh các công sức của Luật sư từ việc chuẩn bị, tìm tòi các chứng cứ có lợi
nhất cho người mà mình bảo vệ đến việc đứng ra bênh vực, bảo vệ quyền lợi cho họ một cách công
khai. Kết quả của việc bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi cho đương sự sẽ được ghi nhận ở giai
đoạn này. Vì vậy, Luật sư phải chuẩn bị thật tốt mọi công việc trước khi ra phiên toà.
1. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI DIỄN RA PHIÊN TÒA
Chuẩn bxong đề cương luận cứ bảo vệ mới điều kiện cần để bảo vệ tại phiên toà. Trước khi ra phiên
toà, Luật sư phải đọc lại bản luận cứ bào chữa hoặc bảo vệ để xem có cần bổ sung sửa chữa gì không. Đối
với những điểm quan trọng cần phải viện dẫn tài liệu hoặc lời khai của một người tham gia tố tụng nào đó,
cần dùng bút nhớ dòng đánh dấu để khi trình bày, Luật sư trích đọc tài liệu cần viện dẫn.
(Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại)
Căn cứ vào nội dung vụ án đề cương luận cứ đã viết, Luật chuẩn bị các tài liệuliên quan để viện
dẫn tại phiên toà. Thông thường Luật phải mang theo Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tùy
thuộc vào việc bảo vệ (cho bị cáo hoặc đương sự) Luậtchuẩn bị các tài liệu cần thiết như các Nghị
quyết của Hội đồng thẩm phán Tán nhân dân tối cao; Thông liên ngành của Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp; Công văn của Toà án nhân dân tối cao về những
vấn đề liên quan đến việc bảo vệ. Luật sư cũng cần đọc kỹ các văn bản, tài liệu này, đánh dấu những đoạn
cần viện dẫn trích đọc để khi cần thì thể sử dụng được ngay không phải mất thời gian tìm kiếm.
Đối với một số tài liệu về nhân thân, hoàn cảnh gia đình bị cáo như các giấy tờ chứng nhận thành tích
trong công tác, trong học tập, sản xuất chiến đấu; các giấy tờ chứng nhận bị cáo thuộc diện chính sách
ưu tiên, gia đình có công với cách mạng; các giấy tờ chứng nhận về sức khoẻ và hoàn cảnh gia đình của bị
cáo… cũng phải được chuẩn bị để xuất trình cho Hội đồng xét xử sử dụng khi bào chữa.
Trước khi ra phiên toà, Luật sư phải dự kiến kế hoạch xét hỏi. Việc xây dựng kế hoạch xét hỏi giúp Luật sư
hỏi có trọng tâm, xác định được những vấn đề cần làm rõ, không bỏ sót, không có những câu hỏi thừa hoặc
nghĩa, không bị lúng túng trước sự trả lời của người bị hỏi. Tuỳ vào nội dung vụ án, các tình tiết được
thể hiện trong hồ sơ, Luật dự kiến những người cần xét hỏi, thứ tự xét hỏi (nếu vụ án nhiều bị cáo),
hỏi ai trước, ai sau; Dự kiến cách đặt câu hỏi; Nhất thiết những câu hỏi phải làm rõ các tình tiết của vụ án
sao cho có lợi cho người mình bảo vệ. Câu hỏi phải rõ ràng, ngắn gọn, chính xáckhông làm cho người
được hỏi hiểu theo nhiều nghĩa. Tránh việc đặt câu hỏi quá chung chung, dài dòng hoặc không rõ đó là câu
hỏi hay câu giải thích, hỏi như thế sẽ làm cho người bị hỏi không biết phải trả lời như thế nào. Nếu
muốn yêu cầu người bị hỏi giải thích một số điểm trong lời khai được khai tại quan điều tra của họ,
Luật sư chuẩn bị sẵn lời khai này, đánh dấu những điểm cần hỏi để luôn luôn chủ động khi xét hỏi.
kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự - Người đăng: ngayvanganh23-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự 9 10 942