Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng tổ chức cuộc họp

Được đăng lên bởi cloud-p
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2937 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tổ chức thành công cuộc họp là công việc mà bất cứ nhà lãnh đạo có năng lực nào cũng
cần phải có khả năng thực hiện. đây là một việc ko dễ dàng gì. các cuộc họp nên đc tổ
chức ntn? làm thế nào để chắc chắn người tham dự sẽ đến đúng h? truyền đạt cho mọi
người như thế nào? tổ chức thực hiện công việc sau cuộc họp ra sao?
trong tài liệu này, bạn sẽ học cách xây dựng mục tiêu cho cuộc họp, hình thành nội dung
sát với thực tế, tiếp xúc với những người khác trong cuộc họp, và lập kế hoạch để biến
những quyết định thành hành động.
1./ loại hình và mục đích cuộc họp:
có thể tổ chức cuộc họp với nhiều mục đích. loại hình trong cuộc họp có thể phân chia
thành 3 lĩnh vực như sau:
* cuộc họp để giải quyết vấn đề
* cuộc họp để đưa ra quyết định
* các loại hình khác: truyền đạt, báo cáo và họp để tiếp nhận ý kiến phản hồi...
2./ 14 bước lập kế hoạch, triển khai thực hiện và theo dõi:
2.1/ đảm bảo là cuộc họp thật sự cần thiết.
triệu tập cuộc họp khi:
* bạn cần cả nhóm cung cấp thông tin hoặc tư vấn
* bạn muốn nhóm tham gia đưa ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề
* bạn muốn làm rõ một vấn đề mà trao đổi với từng người một không mang lại kết quả.
* bạn muốn chia sẽ thông tin, thành công hoặc quan tâm đến cả nhóm.
không nên tố chức cuộc họp nếu:
* chỉ liên quan đến những vấn đề cá nhân
* bạn không có thời gian chuẩn bị
* có cách khác hiệu quả hơn như nhắc nhở, thư điện tử hoặc điện thoại.
* vấn đề đã đc giải quyết
* nội dung cuộc họp ko hữu ích đối với mọi người
2.2/ xác định và làm rõ các mục tiêu và tiến trình cuộc họp.
* dựa vào mục tiêu cụ thể của cuộc họp bạn sẽ quyết định ai là người bạn muốn mời đến
dự và cuộc họp nên đc tổ chức ntn (để thông báo, giải quyết vđề, khuyến khích mọi người
đóng góp ý kiến hoặc đi đến kết luận?)
* mục tiêu của cuộc họp cần phải cụ thể, rõ ràng và khả thi.
* phân công vai trò và trách nhiệm và đảm bảo là những vai trò quan trọng được đảm bảo
chu đáo:
+ lãnh đạo: nên điều khiển cuộc họp và giải thích rõ mục đích, mục tiêu, khó khăn và
phạm vi quyền hạn. chịu trách nhiệm và theo dõi tình hình thực hiện sauu cuộc họp.
+ chuyên gia: hướng dẫn nhóm thông qua cuộc thảo luận, giải quyết vấn đề và quá trình

đưa ra quyết định trong cuộc họp. đóng góp kiến thức chuyên môn khi được yêu cầu. có
thể chịu trách nhiệm đối với công việc hậu cần trước và sau cuộc họp.
+ thư ký: ghi lại các nội dung, ý kiến và quyết định chính của cuộc họp. thư ký cũng có
thể dự thảo các biên bản ghi chép sau cuộc họp.
+ người cộng tác: tham gia một cách tích cực vào c...
Tổ chức thành công cuộc họp là công việc mà bất cứ nhà lãnh đạo có năng lực nào cũng
cần phải có khả năng thực hiện. đây là một việc ko dễ dàng gì. các cuộc họp nên đc tổ
chức ntn? làm thế nào để chắc chắn người tham dự sẽ đến đúng h? truyền đạt cho mọi
người như thế nào? tổ chức thực hiện công việc sau cuộc họp ra sao?
trong tài liệu này, bạn sẽ học cách xây dựng mục tiêu cho cuộc họp, hình thành nội dung
sát với thực tế, tiếp xúc với những người khác trong cuộc họp, và lập kế hoạch để biến
những quyết định thành hành động.
1./ loại hình và mục đích cuộc họp:
có thể tổ chức cuộc họp với nhiều mục đích. loại hình trong cuộc họp có thể phân chia
thành 3 lĩnh vực như sau:
* cuộc họp để giải quyết vấn đề
* cuộc họp để đưa ra quyết định
* các loại hình khác: truyền đạt, báo cáo và họp để tiếp nhận ý kiến phản hồi...
2. / 14 bước lập kế hoạch, triển khai thực hiện và theo dõi:
2.1/ đảm bảo là cuộc họp thật sự cần thiết.
triệu tập cuộc họp khi:
* bạn cần cả nhóm cung cấp thông tin hoặc tư vấn
* bạn muốn nhóm tham gia đưa ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề
* bạn muốn làm rõ một vấn đề mà trao đổi với từng người một không mang lại kết quả.
* bạn muốn chia sẽ thông tin, thành công hoặc quan tâm đến cả nhóm.
không nên tố chức cuộc họp nếu:
* chỉ liên quan đến những vấn đề cá nhân
* bạn không có thời gian chuẩn bị
* có cách khác hiệu quả hơn như nhắc nhở, thư điện tử hoặc điện thoại.
* vấn đề đã đc giải quyết
* nội dung cuộc họp ko hữu ích đối với mọi người
2.2/ xác định và làm rõ các mục tiêu và tiến trình cuộc họp.
* dựa vào mục tiêu cụ thể của cuộc họp bạn sẽ quyết định ai là người bạn muốn mời đến
dự và cuộc họp nên đc tổ chức ntn (để thông báo, giải quyết vđề, khuyến khích mọi người
đóng góp ý kiến hoặc đi đến kết luận?)
* mục tiêu của cuộc họp cần phải cụ thể, rõ ràng và khả thi.
* phân công vai trò và trách nhiệm và đảm bảo là những vai trò quan trọng được đảm bảo
chu đáo:
+ lãnh đạo: nên điều khiển cuộc họp và giải thích rõ mục đích, mục tiêu, khó khăn và
phạm vi quyền hạn. chịu trách nhiệm và theo dõi tình hình thực hiện sauu cuộc họp.
+ chuyên gia: hướng dẫn nhóm thông qua cuộc thảo luận, giải quyết vấn đề và quá trình
Kỹ năng tổ chức cuộc họp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng tổ chức cuộc họp - Người đăng: cloud-p
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ năng tổ chức cuộc họp 9 10 459