Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật truyền hình

Được đăng lên bởi sunnymkqn
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG : KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

GV : Đặng Quang Huy

CHƯƠNG I :

Ánh sáng và màu sắc

I/ Đặc điểm của mắt người
1/ Có khả năng lưu ảnh trong khoảng 1/24 giây.
2/ Có khả năng phân biệt các chi tiết hợp với mắt người một

góc  1' (1/60)
3/ Có hình êlip với trục chính là trục ngang
4/Nhậy theo phương nằm ngang hơn phương thẳng đứng.
5/Góc quan sát tốt nhất khoảng 10

II / ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC
1/ Ánh sáng
Về phương diện vật lý : Ánh sáng là sóng điện từ có
tần số từ 3,8.1014  7,8.1014 Hz
Với f = 3,8.1014 Hz;  = 780 nm (780.10-9 m)
Với f = 7,8.1014 Hz;  = 380 nm (380.10-9 m
Vận tốc truyền ánh sáng : C = 3.108 m/s
Bước sóng của ánh sáng :  = C/f
Các tần số nhỏ hơn 3.1010 Hz tương ứng sóng vô
tuyến (Radio wave)
Các tần số cao hơn tương ứng với các tia hồng ngoại,
ánh sáng, tử ngoại, tia X, ...

2/ Màu sắc
2-1 Khái niệm :

+ Màu sắc thực chất là ánh sáng có bước sóng khác nhau
và do sự cảm nhận của mắt người với các phổ tần khác
nhau cho ta cảm giác về màu sắc
+ Màu sắc vừa mang yếu tố chủ quan ( yếu tố sinh lý )
vừa mang yếu tố khách quan ( yếu tố vật lý )

2-2 Các đặc tính ( Thông số) của màu sắc

a- Độ chói (Luminance)
+ Là đại lượng chỉ mức độ sáng tối của màu sắc.
+ Giữa độ chói và độ sáng có quan hệ theo biểu thức:
B = k.n(Ey)+C
+ Trong đó k,C là các hằng số tỉ lệ

b- Độ bão hoà mầu (Saturation) :
+ Là thông số chủ quan chỉ mức độ đậm nhạt của màu.
Hay nói cách khác độ bão hoà màu cho biết tỉ lệ pha
trộn giữa ánh sáng màu với ánh sáng trắng.

+ Độ bão hoà mầu là thước đo độ đậm nhạt của màu
sắc.

c- Sắc mầu
+Là thông số chủ quan chỉ tính chất của màu sắc,
Hay nói cách khác là chỉ một mầu nhất định (đỏ, da
cam, vàng, xanh lá cây, lam, xanh da trời, tím...). Sắc
màu phụ thuộc vào bước sóng trội trong vùng phân
bố.
+bước sóng trội của một màu nào đó là bước sóng
của ánh sáng Đơn sẮc mÀ trộn nó với ánh sáng trắng
theo tỉ lệ xác định sẽ có cùng màu sắc với màu đó.
+Với ánh sáng đơn sắc thì bước sóng trội của nó là
bước sóngcủa dao động điện từ và sắc màu chúng
ta cảm nhận được chính là màu quang phổ.

2.3 Sự trộn màu

2.3.1 Thuyết ba màu :
- Có thể tạo ra hầu hết các máu sắc trong tự nhiên
bằng cách trộn ba màu cơ bản với nhau theo tỉ lệ
nhất định.
- Tổ hợp ba màu gọi là ba màu cơ bản khi chúng
thoả mãn yêu cầu : Ba màu đó độc lập tuyến tính với
nhau,. Nghĩa là khi trộn hai màu bất kỳ trong ba màu
đó trong điều kiện bất kỳ theo tỉ lệ bất kỳ đều không
thể tạo ra màu thứ ba.

2.3.2 Tổ hợp màu cơ bản tro...
GV : Đặng Quang Huy
BÀI GIẢNG : KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Kỹ thuật truyền hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật truyền hình - Người đăng: sunnymkqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Kỹ thuật truyền hình 9 10 101