Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch bán hàng cho nước giải khát Wonder Farm.

Được đăng lên bởi Sơn Chỉn Chu
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QTBH - G.V Lê Hữu Yến Thanh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 

NHÓM 3 - D11_MAR 02
GVHD:Th.s Lê Hữu Yến Thanh
Danh sách nhóm:
Huỳnh Thanh Đức
Nguyễn Thanh Phương
Lê Minh Hùng Tín
Bùi Nam Sơn
Mạch Diệu Quyền
Nguyễn Thị Nhung

QTBH - G.V Lê Hữu Yến Thanh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG


NHÓM 3 - D11_MAR 02
Danh sách nhóm:
Huỳnh Thanh Đức
Nguyễn Thanh Phương
Lê Minh Hùng Tín
Bùi Nam Sơn
Mạch Diệu Quyền
Nguyễn Thị Nhung
MỤC LỤC

QTBH - G.V Lê Hữu Yến Thanh

PHẦN 1: TỔNG QUAN NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN
VIỆT NAM............................................................................................................
1.

Khái quát về ngành Nước giải khát không cồn:..................................................
1.1

Định nghĩa ngành:......................................................................................................

1.2

Tổng quan ngành:.......................................................................................................

1.3

Cấu trúc ngành:..........................................................................................................

1.4

Tình hình kinh doanh và tăng trưởng ngành:............................................................

PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
(INTERFOOD)......................................................................................................
1.

Giới thiệu chung về công ty:.................................................................................
1.1

Thông tin chung:........................................................................................................

1.2

Các dòng sản phẩm chính:.........................................................................................

PHẦN 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA IFS...............................................................
1.

Phân tích môi trường kinh doanh:.......................................................................

2.

Định vị:.................................................................................................................
2.1

Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp:......................................................................

2.2

Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu:...........................................

2.3

Khách hàng mục tiêu:..............................................................................................
...
QTBH - G.V Lê Hữu Yến Thanh
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
NHÓM 3 - D11_MAR 02
GVHD:Th.s Lê Hữu Yến Thanh
Danh sách nhóm:
Huỳnh Thanh Đức
Nguyễn Thanh Phương
Lê Minh Hùng Tín
Bùi Nam Sơn
Mạch Diệu Quyền
Nguyễn Thị Nhung
Lập kế hoạch bán hàng cho nước giải khát Wonder Farm. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập kế hoạch bán hàng cho nước giải khát Wonder Farm. - Người đăng: Sơn Chỉn Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Lập kế hoạch bán hàng cho nước giải khát Wonder Farm. 9 10 238