Ktl-icon-tai-lieu

lập kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi chinh-luong-tung
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1878 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lập kế hoạch kinh doanh
Giá trị lớn nhất mà bản kế hoạch kinh doanh của bạn tạo ra là nó phác ra được một bức tranh
trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp của bạn bao gồm việc mô tả và
phân tích các viễn cảnh tương lai kinh doanh của bạn.
Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp cẩn trọng nào
cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp ở mức độ nào. Bước này rất hay bị bỏ qua
nhưng chúng tôi đã làm cho bạn cảm thấy dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cho bạn một mẫu sẵn
để bạn xây dựng kế hoạch của mình trong khi bạn học khóa học.
Tại sao cần phải chuẩn bị Bản Kế hoạch Kinh doanh?
Bản kế hoạch kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn trong một số việc. Dưới đây là một số lý do tại sao
bạn không nên bỏ qua công cụ giá trị này.
- Đầu tiên và trên hết, nó sẽ xác định và tập trung mục tiêu của bạn bằng cách sử dụng những
thông tin và phân tích phù hợp.
- Bạn có thể dùng nó như là một công cụ bán hàng tốt khi đàm phán với các mối quan hệ quan
trọng như bên cho vay, chủ đầu tư và ngân hàng.
- Bạn cũng có thể dùng nó để thu thập các ý kiến và tư vấn từ những người khác bao gồm cả
những người trong lĩnh vực bạn dự định kinh doanh, những người có thể đưa ra cho bạn những
lời khuyên vô giá mà hoàn toàn miễn phí. Thông thường, các nhà doanh nghiệp cứ tiến bước mà
không tận dụng được sự góp ý hữu ích từ các chuyên gia, những người có thể giúp họ tiết kiệm
rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Bài hát “My Way!” (tôi làm theo cách của tôi) là một bài hát tuyệt
vời nhưng trong thực tế có thể dẫn đế những khó khăn không cần thiết.
- Bản Kế hoạch kinh doanh của bạn có thể giúp bạn phát hiện ra những điều bỏ sót và/hoặc
những điểm yếu trong quá trình lập kế hoạch của bạn.
Những điều cần tránh trong Bản Kế hoạch Kinh doanh của bạn Đưa ra một số giới hạn về dự
đoán cho tương lai dài hạn (trên 1 năm). Tốt nhất là gắn nó với những mục tiêu ngắn hạn và điều
chỉnh bản kế hoạch khi công việc kinh doanh của bạn diễn ra . Nhiều khi việc lập kế hoạch lâu
dài trở nên vô nghĩa vì tình hình kinh doanh của bạn trên thực tế có thể thay đổi rất nhiều so với
ý tưởng ban đầu của bạn.
Tránh lạc quan. Trong thực tế, để bù lại việc quá lạc quan, hãy trở nên cực kỳ bảo thủ khi khi dự
đoán về nhu cầu vốn, thời gian, doanh thu và lợi nhuận. Chỉ có vài bản kế hoạch là dự đoán
chính xác lượng tiền và thời gian cần thiết thôi.
Đừng quên giải thích rõ ràng về các chiến lược của bạn trong tình huống kinh doanh không thuận
lợi.
Đừng quên giải thích rõ ràng về ...
Lập kế hoạch kinh doanh
Giá trị lớn nhất bản kế hoạch kinh doanh của bạn tạo ra phác ra được một bức tranh
trong đó đánh giá tất cả sự vững mạnh kinh tế của doanh nghiệp của bạn bao gồm việc mô tả
phân tích các viễn cảnh tương lai kinh doanh của bạn.
Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp cẩn trọng nào
cũng cần tiến hành cho quy mô của doanh nghiệp mức độ nào. Bước này rất hay bị bỏ qua
nhưng chúng tôi đã làm cho bạn cảm thấy dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cho bạn một mu sẵn
để bạn xây dựng kế hoạch của mình trong khi bạn học khóa học.
Tại sao cần phải chuẩn bị Bản Kế hoạch Kinh doanh?
Bản kế hoạch kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn trong một số việc. Dưới đây là một số lý do tại sao
bạn không nên bỏ qua công cụ giá trị này.
- Đầu tiên trên hết, sẽ xác định tập trung mục tiêu của bạn bằng cách s dụng những
thông tin và phân tích phù hợp.
- Bạn thể dùng như một công cbán hàng tốt khi đàm phán với các mối quan hệ quan
trọng như bên cho vay, chủ đầu tư và ngân hàng.
- Bạn cũng thể dùng đ thu thập các ý kiến vấn từ những người khác bao gồm cả
những người trong lĩnh vực bạn dự định kinh doanh, những người thể đưa ra cho bạn những
lời khuyên vô giá mà hoàn toàn miễn phí. Thông thường, các nhà doanh nghiệp cứ tiến bước
không tận dụng được sự góp ý hữu ích từ các chuyên gia, những người thể giúp họ tiết kiệm
rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Bài hát “My Way!” (tôi làm theo cách của tôi) là một bài hát tuyệt
vời nhưng trong thực tế có thể dẫn đế những khó khăn không cần thiết.
- Bản Kế hoạch kinh doanh của bạn có thể giúp bạn phát hiện ra những điều bỏ sót và/hoặc
những điểm yếu trong quá trình lập kế hoạch của bạn.
Những điều cần tránh trong Bản Kế hoạch Kinh doanh của bạn Đưa ra một số giới hạn về dự
đoán cho tương lai dài hạn (trên 1 năm). Tốt nhất là gắn nó với những mục tiêu ngắn hạn và điều
chỉnh bản kế hoạch khi ng việc kinh doanh của bạn diễn ra . Nhiều khi việc lập kế hoạch lâu
dài trở n vô nghĩa vì tình nh kinh doanh của bạn trên thực tế có thể thay đổi rất nhiều so với
ý tưởng ban đầu của bạn.
Tránh lạc quan. Trong thực tế, để bù lại việc quá lạc quan, hãy trở nên cực kỳ bảo thủ khi khi dự
đoán về nhu cầu vốn, thời gian, doanh thu lợi nhuận. Chỉ vài bản kế hoạch dự đoán
chính xác lượng tiền và thời gian cần thiết thôi.
Đừng quên giải thích rõ ràng về các chiến lược của bạn trong tình huống kinh doanh không thuận
lợi.
Đừng quên giải thích rõ ràng về các chiến lược của bạn trong tình huống kinh doanh không thuận
lợi.
lập kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập kế hoạch kinh doanh - Người đăng: chinh-luong-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
lập kế hoạch kinh doanh 9 10 953