Ktl-icon-tai-lieu

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Được đăng lên bởi rhwful19891
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LÀM KẾ NÀO LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh
doanh của bạn. Bạn cần phải biết:





Doanh nghiệp của bạn sẽ sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nào?
Khách hàng của bạn là ai và tại sao họ lại mua từ bạn mà không phải từ đối thủ cạnh
tranh của bạn?
Làm thế nào để bạn có được những khách hàng tiềm năng và bạn sẽ bán sản phẩm
của mình cho họ như thế nào?
Bạn lấy các nguồn lực tài chính ở đâu để bắt đầu công việc của bạn?

Nội dung của một kế hoạch kinh doanh








Một tóm tắt mang tính thực hiện, nhấn mạnh những điểm chủ yếu về doanh nghiệp của
bạn.
Một sơ đồ tổ chức.
Bản đề cương về thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết về khách hàng tiềm
năng và đối thủ cạnh tranh.
Kế hoạch marketing.
Thông tin tài chính – ví dụ như các khoản chi tiêu chính, cân đối kế toán và cân đối thu
chi, sự vận động của vốn lưu động.
Chi tiết về quy trình và hệ thống bạn sử dụng để quản lý tín dụng, chi phí, kế hoạch và
kiểm soát hàng tồn kho, người đi vay, người cho vay.

Công việc của bạn như đang rối tung lên, mọi việc dồn đến luôn quan trọng và cấp bách thúc
ép phải giải quyết. Bạn cảm thấy như bị cuốn vào công việc và cố gắng tìm giải pháp bằng cách
tăng thời gian làm việc và cường độ làm việc của mình hơn nữa. Tuy nhiên, dần dần sức ép
công việc sẽ khiến bạn kiệt sức.
Trong lúc đó bạn lại thấy nhân viên dưới quyền cũng như các phòng ban trong công ty mình
dường như thiếu sự gắn kết trong các hoạt động. Việc mà bạn có thể làm là đẩy vấn đề lên cấp
trên chờ quyết định. Khi nhà quản lý phải đối đầu với tình hình này, nghĩa là đã thiếu hụt một
kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý.
Thông thường, trong giai đoạn đầu khi quy mô hoạt động còn nhỏ, không nhiều các doanh
nghiệp Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cho mình một kế hoạch kinh
doanh bài bản. Do quy mô nhỏ, mọi hoạt động dường như đều nằm trong sự kiểm soát của chủ
doanh nghiệp hay nhà quản lý. Họ duy trì cách làm việc theo cách giải quyết sự kiện và sự ăn ý
gắn kết giữa các thành viên trong nhóm như trong gia đình.
Theo thời gian, tình hình dần thay đổi thậm chí trong một số doanh nghiệp tình hình thay đổi
một cách nhanh chóng. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh phình ra cùng sự phát triển
nóng của xã hội Việt Nam. Tình hình cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trên thị trường hàng
hoá dịch vụ cũng như ngay trong thị trường về nguồn nhân lực.
Phát triển là tín hiệu tốt với doanh nghiệp son...
LÀM KẾ NÀO LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh
doanh của bạn. Bạn cần phải biết:
Doanh nghiệp của bạn sẽ sản xuất và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nào?
Khách hàng của bạn là ai và tại sao họ lại mua từ bạn mà không phải từ đối thủ cạnh
tranh của bạn?
Làm thế nào để bạn được những khách hàng tiềm năng bạn sẽ bán sản phẩm
của mình cho họ như thế nào?
Bạn lấy các nguồn lực tài chính ở đâu để bắt đầu công việc của bạn?
Nội dung của một kế hoạch kinh doanh
Một tóm tắt mang tính thực hiện, nhấn mạnh những điểm chủ yếu về doanh nghiệp của
bạn.
Một sơ đồ tổ chức.
Bản đề cương về thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết v khách ng tiềm
năng và đối thủ cạnh tranh.
Kế hoạch marketing.
Thông tin tài chính – ví dụ như các khoản chi tiêu chính, cân đối kế toán cân đối thu
chi, sự vận động của vốn lưu động.
Chi tiết về quy trình hệ thống bạn sử dụng để quản tín dụng, chi phí, kế hoạch
kiểm soát hàng tồn kho, người đi vay, người cho vay.
Công việc của bạn như đang rối tung lên, mọi việc dồn đến luôn quan trọng và cấp bách thúc
ép phải giải quyết. Bạn cảm thấy như bị cuốn vào công việc và cố gắng tìm giải pháp bằng cách
tăng thời gian làm việc cường đ làm việc của mình hơn nữa. Tuy nhiên, dần dần sức ép
công việc sẽ khiến bạn kiệt sức.
Trong lúc đó bạn lại thấy nhân viên dưới quyền cũng như các phòng ban trong công ty mình
dường như thiếu sự gắn kết trong các hoạt động. Việc mà bạn có thể làm là đẩy vấn đề lên cấp
trên chờ quyết định. Khi nhà quản phải đối đầu với tình hình này, nghĩa đã thiếu hụt một
kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý.
Thông thường, trong giai đoạn đầu khi quy hoạt động còn nhỏ, không nhiều các doanh
nghiệp Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng cho mình một kế hoạch kinh
doanh bài bản. Do quy mô nhỏ, mọi hoạt động dường như đều nằm trong sự kiểm soát của chủ
doanh nghiệp hay nhà quản lý. Họ duy trì cách làm việc theo cách giải quyết sự kiện và sự ăn ý
gắn kết giữa các thành viên trong nhóm như trong gia đình.
Theo thời gian, tình hình dần thay đổi thậm chí trong một số doanh nghiệp tình hình thay đổi
một cách nhanh chóng. Quy hoạt động sản xuất kinh doanh phình ra ng sự phát triển
nóng của xã hội Việt Nam. Tình hình cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt trên thị trường hàng
hoá dịch vụ cũng như ngay trong thị trường về nguồn nhân lực.
Phát triển tín hiệu tốt với doanh nghiệp song ng đẩy họ vào tình thế mất cân bằng. Nhà
quản mất dần sự kiểm soát với tình hình. Nỗ lực nhân không đủ đắp sự thiếu hụt tạo
ra do áp lực công việc. Giải quyết các sự kiện không khả năng gắn kết tổng thể theo định
hướng xuyên suốt toàn công ty.
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh - Người đăng: rhwful19891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 9 10 61