Ktl-icon-tai-lieu

Leadership Skills

Được đăng lên bởi hoangkhanhngoc-gmail-com
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LEADERSHIP SKILLS

Nội dung chính
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nhà lãnh đạo làm gì?
Nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng
Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề
Nhà lãnh đạo là người xây dựng đội ngũ
Nhà lãnh đạo là nhà quản trị
Nhà lãnh đạo là người truyền đạt
Nhà lãnh đạo là nhà phân phối quyền lực
Nhà lãnh đạo là mối liên lạc
Nhà lãnh đạo là nhà hoạch định

Nhà lãnh đạo làm gì?
Nhà quản trị làm gì?
 Hướng dẫn công việc thay vì thực hiện nó
 Thuê, sa thải, huấn luyện và kỷ luật nhân viên
 Đảm bảo điều kiện làm việc và chất lượng công
việc
 Mối liên lạc giữa nhân viên và cấp cao hơn
 Động viên nhân viên và đóng góp vào nền văn
hóa thành tích

Nhà lãnh đạo làm gì?
Nhà lãnh đạo làm gì?
 Phối

hợp với những người khác để tạo ra
sự khác biệt
 Tạo ra một giá trị chưa tồn tại trước đó
 Biểu lộ nghị lực tích cực
 Hiện thực hóa tầm nhìn
 Đón chào sự thay đổi

Nhà lãnh đạo làm gì?
Người lãnh đạo (Leader) khác với Nhà quản trị
(Manager) như thế nào?
Người lãnh đạo (Leader)
-

Thái độ tích cực và trung thực đối với tổ chức
Công bằng, đáng tin cậy, tôn trọng
Huấn luyện, động viên, thách thức và khuyến khích nhân
viên

- Hành động nhiều hơn
- Cải tiến liên tục và chịu rủi ro
nhiều hơn
-

Nhà quản trị (Manager)

Nghĩ ra ngoài khuôn khổ

- Nhiệm vụ được chỉ
định

Nhà lãnh đạo làm gì?
Những đặc điểm của nhà lãnh đạo
 Can đảm (Ex: ABCD approach)
 Tự hào
 Chân thành
 Khả năng thích ứng, linh hoạt
 Sự ảnh hưởng (chứ không phải quyền lực)
 Đa ngôn ngữ (ngôn ngữ của sự việc và ngôn
ngữ của giới hạn nguồn lực)

Bài tập 1
 Hãy

nghĩ về lần cuối khi anh/chị gắng ảnh
hưởng đến ai đó. Nếu thành công không
thì đã phát huy tác dụng gì và nếu không
thì cái gì đã sai?

Nhà lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng












Nhìn thấy điều vô hình
Khuyến khích cải tiến
Hiểu rõ và củng cố chỗ yếu
Chia xẻ kiến thức
Nhận thức sự liên quan trong hệ thống
Biết dùng phương cách tốt nhất
Tấn công sự tự mãn
Tiếp sinh lực cho nhân viên
Theo đuổi đến cùng
Kiểm chuẩn
Ấn định các chuẩn đạo lý

Bài tập 2
 Lần

cuối bạn thấy một cái gì đó mà không
một ai khác đã thấy và đã làm một cái gì
đó về nó là khi nào?

Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề
 Kiểm

soát hệ thống
 Duy trì cách giải quyết công việc có hệ
thống
 Tạo điều kiện cho cả đội tham gia giải
quyết vấn đề và ra quyết định
 Giải quyết các xung đột
 Đưa ra quyết định một cách hiệu quả

Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề
 Hiệp

ước với những người khác trong và
ngoài tổ chức
 Hành động (những gì phải là...
LEADERSHIP SKILLS
Leadership Skills - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Leadership Skills - Người đăng: hoangkhanhngoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Leadership Skills 9 10 12