Ktl-icon-tai-lieu

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu

Được đăng lên bởi heoxinhxinh199x
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam không còn xa , điều
này đặt cho nền kinh tế Việt Nam trước những thời cơ ,
vận hội và thách thức mới. Với vai trò là con chim đâù
đàn của ngành dệt may Việt Nam .Công ty cổ phần may
Thăng Long đã và đang thực hiện nhiều chương trình , kế
hoạch và chiến lược mới để bắt nhịp với xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế của nước nhà .Một trong những công tác
quan trọng phải kể đến là nâng cao chất lượng của công
tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty . Đối với
một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch là
chức năng đầu tiên của quá trình quản lý , có vai trò rất
quan trọng . Lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục
tiêu và chương trình hành động trong tương lai , là cơ sở
để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức ,
lãnh đạo , kiểm tra .Bởi vậy chất lượng của công tác lập
kế hoạch sản xuất kinh doang được nâng cao sẽ là điều
kiện cần thiết để đảm bảo quá trinh kinh doanh của
doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ vai trò quan
trọng của việc lập kế hoạch và trên cơ sở nghiên cứu thực
trạng hoạt động lập kế hoạch tại Công ty cổ phần may
Thăng Long nên em đã chọn đề tài : “Thực trạng lập kế
hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may
Thăng Long “ làm chuyên đề trong buổi thảo luận ngày
hôm nay. Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài

liệu tham khảo , nội dung của chuyên đề gồm 3 phần
sau : Phần I : Lý luận chung về kế hoạch , lập kế hoạch
trong quản lý. Phần II : Thực trạng lập kế hoạch tại Công
ty cổ phần may Thăng long. Phần III : Các giải pháp nhằm
nâng cao khả năng lập kế hoạch tại công ty .
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ
PHẦN MAY THĂNG LONG
1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Công ty
1.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty.
1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian
qua
1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty
-Tên công ty: Công ty cổ phần may Thăng Long
-Tên giao dịch: Thang Long garment Joint Stock
Company
-Tên viết tắt: Taloga.vn

-Địa chỉ trụ sở chính: 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà
Nội
-Điện thoại: (84) 048623372

Fax:

(84) 048623374

Công ty cổ phần May Thăng Long được thành lập
ngày 08/05/1958 tiền thân là Công ty May mặc xuất
khẩu; tháng 8/1965 được đổi thành Xí nghiệp may
mặc xuất khẩu trực thuộc Tổng công ty xuất nhập
khẩu tạp phẩm - TOCONTAP...
Lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam không còn xa , điều
y đặt cho nền kinh tế Việt Nam trước những thời cơ ,
vận hội và thách thức mới. Vi vai trò là con chim đâù
đàn của ngành dt may Việt Nam .Công ty cổ phần may
Thăng Long đã và đang thực hiện nhiều chương trình , kế
hoạch và chiến lược mới để bắt nhịp với xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế của nước nhà .Một trong những công tác
quan trọng phải kể đến là nâng cao chất lượng của công
c lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty . Đối với
một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch là
chức năng đầu Fên của quá trình quản lý , có vai trò rất
quan trọng . Lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục
Fêu và chương trình hành động trong tương lai , là cơ s
để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức ,
lãnh đạo , kiểm tra .Bởi vậy chất lượng của công tác lập
kế hoạch sản xuất kinh doang được nâng cao sẽ là điều
kiện cần thiết để đảm bảo quá trinh kinh doanh của
doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ vai trò quan
trọng của việc lập kế hoạch và trên cơ sở nghiên cứu thực
trạng hoạt động lập kế hoạch tại Công ty cổ phần may
Thăng Long nên em đã chọn đề tài : “Thực trạng lập kế
hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may
Thăng Long “ làm chuyên đề trong buổi thảo luận ngày
hôm nay. Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu - Người đăng: heoxinhxinh199x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu 9 10 677