Ktl-icon-tai-lieu

luận văn giá thành

Được đăng lên bởi caongocvinh-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ
TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN VIỆT
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Việt.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
đầu tư phát triển An Việt.
Tên Công ty

Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt

Địa chỉ trụ sở Phường Đông Ngàn, TX. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
chính:

Nam
Điện thoại: (84-0241) 3 743 660
Fax

: (84-0241) 3 760 726

Email
: weco@hn.vnn.vn
- Văn phòng Số 05 Đường Thành – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội
đại diện:
Điện thoại: (81-04) 6 2700 028
- Chi nhánh Số 114 đường Hai Bà Trưng – Phường Suối Hoa – TP.
Công ty:
Thành lập:

Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.
Năm 2003

Số tài khoản:

43310000089077 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển

Hội
quản trị:
Ban

Việt Nam chi nhánh Từ Sơn.
đồng Ông: Trần Đình Phiếu – Chủ tịch
ông: Lê Văn Tuấn – Uỷ viên
Ông: Trần Danh Sơn – Uỷ viên
kiểm Ông: Nguyễn Hiền Hoà - Trưởng ban

soát:

Bà

: Vũ Thanh Bình

Giám đốc

Ông: Tạ Đình Nghĩa
Kỹ sư: Lê Văn Tuấn

- Uỷ viên
- Uỷ viên

Hoạt động tài Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp.
chính:

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2 ĐẠI HỌC GTVT
TRƯỜNG

Công ty Cổ phần đầu tư An Việt là doanh nghiệp đa ngành hoạt động
trong ba lĩnh vực chính là:
+) Lĩnh vực cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.
+) Lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp và du lịch
+) Lĩnh vực khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản.
Được thành lập từ năm 2003 trên cơ sở cổ phần hoá một phần vố Nhà
nước từ Công ty nước và môi trường Việt Nam (VINAWASE) với tên gọi là
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bắc Bộ (WECO) theo giấy phép kinh
doanh số 2103000034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 02
tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 42/BXD của Bộ Xây Dựng, đến năm2011
Công ty được đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển An Việt (ANVIET).
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Đầu tư phát triển
An Việt đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý báu nhờ việc tham gia các dự
án trong lĩnh vực cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi
khắp cả nước và với các cấp quy mô khác nhau. Kinh nghiệm hoạt động của
Công ty còn được cập nhật thực tiễn thông qua việc đầu tư vận hành nhà máy
xử lý nước có công suất 20.000m3/ngày, trong đó công suất giai đoạn I là
7.000m3/ngày tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần đầu
tư phát triển An Việt.
Trong lĩnh vực tư vấn, Công ty...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC K
TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN VIỆT
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần đầu tư phát triển An Việt.
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần
đầu tư phát triển An Việt.
Tên Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt
Địa chỉ tr sở
chính:
Phường Đông Ngàn, TX. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam
Điện thoại: (84-0241) 3 743 660
Fax : (84-0241) 3 760 726
Email : weco@hn.vnn.vn
- Văn phòng
đại diện:
Số 05 Đường Thành – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội
Điện thoại: (81-04) 6 2700 028
- Chi nhánh
Công ty:
Số 114 đường Hai Trưng Phường Suối Hoa TP.
Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.
Thành lập: Năm 2003
Số tài khoản: 43310000089077 tại Ngân hàng Đầu & Phát triển
Việt Nam chi nhánh Từ Sơn.
Hội đồng
quản trị:
Ông: Trần Đình Phiếu – Chủ tịch
ông: Lê Văn Tuấn – Uỷ viên
Ông: Trần Danh Sơn – Uỷ viên
Ban kiểm
soát:
Ông: Nguyễn Hiền Hoà - Trưởng ban
Bà : Vũ Thanh Bình - Uỷ viên
Ông: Tạ Đình Nghĩa - Uỷ viên
Giám đốc Kỹ sư: Lê Văn Tuấn
Hoạt động tài
chính:
Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp.
luận văn giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn giá thành - Người đăng: caongocvinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
luận văn giá thành 9 10 368