Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT SO SÁNH

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 7542 lần   |   Lượt tải: 26 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

LUẬT SO SÁNH

Biên soạn: Ths. Tăng Thanh Phương

Lưu hành nội bộ
Năm 2010

Phần mở đầu
“Luật so sánh bao gồm: so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra
sự tương đồng và khác biệt; sử dụng những sự tương đồng và khác biệt đã tìm ra
nhằm giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết trong các hệ thống pháp luật,
phân nhóm các hệ thống pháp luật hoặc tìm ra những vấn đề cốt lõi, cơ bản của các
hệ thống pháp luật và xử lý những vấn đề mang tính chất phương pháp nảy sinh trong
quá trình so sánh luật, bao gồm cả những vấn đề khi nghiên cứu luật nước ngoài” 1.
Theo định nghĩa nêu trên, phạm vi nghiên cứu của môn học luật so sánh là rất
rộng. Vì thế, giới hạn trong thời lượng 30 tiết lý thuyết, chương trình học môn luật so
sánh của Khoa Luật- Đại học Cần Thơ chỉ giới thiệu các vấn đề cơ bản như: đối
tượng của luật học so sánh, phương pháp so sánh, lợi ích của việc so sánh, các hệ
thống pháp luật tiêu biểu trên thế giới và một số giải pháp độc đáo trong lĩnh vực luật
dân sự của một số hệ thống pháp luật tiên tiến trên thế giới đối với chế định chiếm
hữu, giao kết hợp đồng…
1. Giới thiệu khái quát môn học:
Môn học này giúp sinh viên tiếp cận các kiến thức cơ bản về luật học so sánh
cũng như nhận thức được những nét độc đáo của các nền luật học tiên tiến trên thế
giới qua việc tìm hiểu các hệ thống pháp luật như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Nhật
Bản, Trung Quốc và tìm hiểu một số giải pháp độc đáo của các hệ thống pháp luật
này đối với các chế định chiếm hữu, giao kết hợp đồng, trust trong luật của Anh…
2. Mục tiêu môn học:
Người học có được kiến thức cơ bản về các hệ thống pháp luật tiêu biểu trên
thế giới cũng như vận dụng được các phương pháp khoa học để có thể so sánh các
chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam với chế định pháp luật tương
ứng trong các hệ thống pháp luật nước ngoài.
3. Yêu cầu môn học:
Môn học này được giảng dạy cho sinh viên ngành luật năm thứ tư. Sinh viên
cần nắm giữ các kiến thức cơ bản về luật dân sự trước khi học môn này. Bên cạnh tài
liệu này, sinh việc bắt buộc phải đọc Giáo trình luật so sánh của Khoa Luật Đại học
Cần Thơ do TS. Nguyễn Ngọc Điện biên soạn vào năm 2006.

4. Cấu trúc môn học:
1

Luật so sánh, GS. Michael Bogdan, Đại học Tổng hợp Lund- Thụy Điển, 1994

2

Môn học gồm hai phần chính:
- Phần chung: Giới thiệu về luật so sánh và các hệ thống pháp luật tiêu biểu
trên thế giới.
- Phần chuyên đề: Giới thiệu về chế định chiếm hữu tro...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
LUẬT SO SÁNH
Biên soạn: Ths. Tăng Thanh Phương
Lưu hành nội bộ
Năm 2010
LUẬT SO SÁNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT SO SÁNH - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
LUẬT SO SÁNH 9 10 291