Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết hóa 8

Được đăng lên bởi banthanlakethu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI CA HÓA TRỊ (I)
Kali (K), iot (I), hiđro (H)
Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài
Là hóa trị một (I) hỡi ai
Nhớ ghi cho kĩ khỏi hoài phân vân
Magie (Mg), kẽm (Zn) với thủy ngân (Hg)
Oxi (O), đồng (Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hóa trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hóa trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon (C), silic (Si) này đây
Có hóa trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc khi phiền ?
II, III lên xuống nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I, II, III, IV khi thời lên V
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI, khi nằm thứ IV
Photpho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến thì, ừ rằng III, V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng.

1

KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Hiđro là một (1)
Mười hai (12) cột Cacbon (C)
Nitơ (N) mười bốn (14) tròn
Oxi (O) trăng mười sáu (16)
Natri (Na) hay láu táu
Nhảy tót lên hai ba (23)
Khiến Magie (Mg) gần nhà
Ngậm ngùi nhận hai bốn (24)
Hai bảy (27) nhôm (Al) la lớn
Lưu huỳnh (S) giành ba hai (32)
Khác người thật là tài
Clo (Cl) ba nhăm rưỡi (35,5)
Kali (K) thích ba chín (39)
Canxi (Ca) tiếp bốn mươi (40)
Năm nhăm (55) Mangan (Mn) cười
Sắt (Fe) đây rồi : năm sáu (56)
Sáu tư (64) Đồng (Cu) nổi cáu
Bởi kém kẽm (Zn) sáu nhăm (65)
Tám mươi (80) Brom (Br) nằm
Xa Bạc (Ag) một linh tám (108)
Bari (Ba) buồn chán ngán
Một ba bảy (137) ích chi
Kém người ta còn gì !
Thủy ngân (Hg) hai linh mốt (201)
Còn tôi, đi sau rốt

HÓA HỌC 8
2

-------1. Chất-Nguyên tử-:
Phân tử

2. Phản ứng hóa học :

3. MOL - :
Tính toán HH

4. Oxi- Không khí:

5. Hiđro- Nước :

6. Dung dịch

:

KN: chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học…
KN: đơn chất, hợp chất, phân tử.
CTHH, ý nghĩa của CTHH
Hóa trị
Cách: tính hóa trị và lập CTHH.
Sự biến đổi chất.
Phản ứng hóa học.
Định luật bảo toàn khối lượng.
Phương trình hóa học.

Mol, KL mol, Thể tích mol,.
Chuyển đổi: m  v  n.
Tỉ khối của chất khí.
Tính theo CTHH
Tính theo PTHH.
Tính chất của Oxi.
Sự OXH-PƯHH-UD của O2
Oxit. Đ/C O2. PƯ phân hủy.
Không khí-sự cháy.
T/C-UD của H2.
PƯ oxi hóa khử.
Đ/C H2 , PƯ thế.
Nước( H2O)
Axit-Bazơ-Muối.
Dung dịch?
Độ tan of 1 chất trong nước.
Nồng độ dung dịch.
Pha chế dung dịch.
HẾT!
CHƯƠNG 1: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ
------------------

ICHẤT:
1. Vật thể và chất:
- Chất là những thứ tạo nên vật thể
Vật thể tự nhiên: cây, đất đá, quả chuối…
- Vật thể
Vật thể nhân tạo: con dao, quyển vở…
2. Tính chất của chất:
- Mỗi chất đều có những tính chất đặc trưng( tính chất riêng).
T/C vật lí: màu, mùi, vị, KLR, t...
BÀI CA HÓA TRỊ (I)
Kali (K), iot (I), hiđro (H)
Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài
Là hóa trị một (I) hỡi ai
Nhớ ghi cho kĩ khỏi hoài phân vân
Magie (Mg), kẽm (Zn) với thủy ngân (Hg)
Oxi (O), đồng (Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hóa trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hóa trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon (C), silic (Si) này đây
Có hóa trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc khi phiền ?
II, III lên xuống nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I, II, III, IV khi thời lên V
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI, khi nằm thứ IV
Photpho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến thì, ừ rằng III, V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng.
1
lý thuyết hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết hóa 8 - Người đăng: banthanlakethu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
lý thuyết hóa 8 9 10 593