Ktl-icon-tai-lieu

Marketing dịch vụ

Được đăng lên bởi Linda Linda
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1994 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MARKETING DỊCH VU

KFC

MỤC LỤC

PHẦN I – A. PHẦN MỞ DẦU......................................................................................................
PHẦN II ..........................................................................................................................................
2.1. SƠ LƯỢC VỀ KFC VIỆT NAM...............................................................................................
2.2. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU.....................................................................................................
2.3.NHỮNG NHU CẦU MÀ DỊCH VỤ THỎA MÃN...................................................................

PHẦN III - MARKETING MIX VÀ ĐỀ XUẤT.............................................................................
3.1. MARKETING MIX TRONG VIỆC THỎA MÃN KHÁCH HÀNG.......................................
3.2. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT.....................................................................................................

1

MARKETING DỊCH VU

KFC

PHẦN I

A.PHẦN MỞ ĐẦU
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Trong những năm gần đây thức ăn nhanh trở nên quen thuộc và phổ biến
với giới trẻ nói riêng với người dân Việt Nam nói riêng. Hàng loạt thương hiệu
thức ăn nhanh nổi tiếng của nước ngoài như: KFC, Lotteria, Jollibee, BBQ,… đã
thâm nhập vào thị trường Việt Nam và đã rất thành công. Bên cạnh đó cũng có
những thương hiệu đồ ăn nhanh được định hình trong tâm trí khách hàng.
Dịch vụ thức ăn nhanh triên thế giới đã phát triển hết sức mạnh mẽ và phổ
biến rất rộng. Do đó, khi Việt Nam trở thành một thành viên chính thức của tổ
chức thương mại thế giới WTO đã có rất nhiều thương hiệu thức ăn nhanh vào
Việt Nam. Việc phân tích tổng quan dịch vụ thức ăn nhanh, đánh giá những cơ hội
thị trường, phân tích hành vi khác hành là hết sức cần thiết để có cái nhìn tổng
quan toàn diện về thị trường thức ăn nhanh nhằm đưa ra giải pháp và hướng đi phù
hợp.
Ở thị trường Việt Nam , KFC có thể khẳng định là một hệ thống nhà hàng
dịch vụ thức ăn nhanh thành công nhất hiện nay. Việc nghiên cứu một dịch vụ
thức ăn nhanh của KFC sẽ cho chúng ta thấy được những yếu tố chi phối tới sự
thành công, thất bại của một nhà hàng thức ăn nhanh, qua đó đưa ra được các kinh
nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam.
Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề, cùng với mong muốn áp dụng lý
thuyết được học trong nhà trường, chúng em chọn đề tài: “ Tìm hiểu dịch vụ thức
ăn nhanh của hệ thống thức ăn nhanh KFC tại Việt Nam” cho môn học của mình.

2

MARKETING DỊCH VU

KF...
MARKETING DỊCH VU KFC
MỤC LỤC
PHẦN I – A. PHẦN MỞ DẦU......................................................................................................
PHẦN II ..........................................................................................................................................
2.1. SƠ LƯỢC VỀ KFC VIỆT NAM...............................................................................................
2.2. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU.....................................................................................................
2.3.NHỮNG NHU CẦU MÀ DỊCH VỤ THỎA MÃN...................................................................
PHẦN III - MARKETING MIX VÀ ĐỀ XUẤT.............................................................................
3.1. MARKETING MIX TRONG VIỆC THỎA MÃN KHÁCH HÀNG.......................................
3.2. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT.....................................................................................................
1
Marketing dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing dịch vụ - Người đăng: Linda Linda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Marketing dịch vụ 9 10 312