Ktl-icon-tai-lieu

Marketing lĩnh vực Bất Động Sản

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Marketing lĩnh vực
Bất
ất Động
ộ g Sả
Sản năm
ă 2011
0
Trình bày:

Ngày 30/6/2011

Richard Leech
Giám đốc Điều hành
CB Richard Ellis

Tóm tắt
Quá khứ,
khứ Hiện tại và Tương lai

ƒ Tổng quan marketing lĩnh vực Bất Động Sản
(BĐS) năm 2010
ƒ Hiện
Hiệ trạng
t
các
á Dự
D án
á BĐS lớn
lớ
ƒ Thách thức trước mắt đối với thị trường
g BĐS

CB Richard Ellis | Page 2

SẼ CHỈ MẤT 1 NGÀY ĐỂ HỌC MARKETING
MARKETING. TIẾC
THAY, SẼ PHẢI MẤT CẢ ĐỜI
ĐỂ LÀM CHỦ NÓ.
NÓ
--phil kotler
THƯƠNG HIỆU CAO CẤP CỦA BẠN
CẦN MANG LẠI MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐẶC BIỆT,
BIỆT NẾU
KHÔNG SẼ KHÔNG THỂ DÀNH ĐƯỢC KHÁCH
HÀNG.
HÀNG
--Warren buffett

CB Richard Ellis | Page 3

Marketing lĩnh vực BĐS năm 2010
Nguồn cung chào bán

ƒ Sau suy thoái, năm 2010 mang lại nhiều hy vọng
• Chủ đầu tư, sau một thời gian trì hoãn, cuối cùng đã
tung
g sản p
phẩm ra thịị trường
g

CB Richard Ellis | Page 4

Marketing lĩnh vực BĐS năm 2010
Những năm trước nhìn lại

ƒ Tổng quan Marketing ngành BĐS cho đến năm
2010
• Một hình ảnh/đoạn phim quảng cáo
• Một ấn phẩm quảng cáo (Brochure)
• Một căn nhà mẫu
ẫ
• Một đại lý bán hàng

CB Richard Ellis | Page 5

Cách thức xâm nhập thị trường trong tương lai
ƒ Những cách thức marketing mới

CB Richard Ellis | Page 25

Xi trân
Xin
t â trọng
t
cảm
ả ơn!!


© 2011 CB Richard Ellis, Inc. Chúng tôi đã thu thập những thông tin trên từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy.
Tuy nhiên, chúng tôi đã không kiểm chứng tính chính xác của các thông tin và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho
các thông tin này. Các thông tin này đã được đưa ra với giả thuyết là có khả năng có sai sót, bỏ sót, thay đổi giá bán, giá thuê và
các điều kiện khác trước khi được bán,
bán cho thuê hay tài trợ vốn,
vốn hoặc bị thu hồi mà không có thông báo.
báo Chúng tôi chỉ đưa ra các
dự đoán, quan điểm, giả định hay đánh giá của mình để làm ví dụ dẫn chứng và các thông tin này có thể sẽ không thể hiện được
các hoạt động hiện thời và tương lai của tài sản. Quý vị cũng như các chuyên viên tư vấn về thuế và pháp lý của quý vị cần tự
mình tiến hành điều tra khảo sát về tài sản và giao dịch.
CB Richard Ellis | Page 26

...
Marketing lĩnh vc
B
t
Độ
n
g
S
nn
ă
m2
0
11
t
g
S
ă
0
Trình bày: Richard Leech
Giám đốc
Đ
iu hành
CB Richard Ellis
Ngày
30/6/2011
Ngày
30/6/2011
Marketing lĩnh vực Bất Động Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing lĩnh vực Bất Động Sản - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Marketing lĩnh vực Bất Động Sản 9 10 171