Ktl-icon-tai-lieu

Marketing mix

Được đăng lên bởi dobakien1591993
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Marketing mix (4P) là một trong những khái niệm chủ yếu của Marketing hiện đại. Marketing
mix (4P) là tập hợp những công cụ Marketing mà công ty sử dụng để đạt được các mục tiêu trong một
thị trường đã chọn. Các công cụ Marketing được pha trộn và kết hợp với nhau thành một thể thống nhất
để ứng phó với những khác biệt và thay đổi trên thị trường. Có thể nói Marketing mix như là một giải
pháp có tính tình thế của tổ chức.

Các công cụ Marketing gồm có: sản phẩm (Product), giá cả (Price), phân phối (Place), xúc tiến
(Promotion) và thường được gọi là 4P. Những thành phần của mỗi P có rất nhiều nội dung thể hiện ở
hình 1.2.

Marketing mix (4P) có thể được chọn từ rất nhiều khả năng được thể hiện như một hàm có bốn biến số
là (P1,P2, P3, P4). Marketing mix của một công ty tại một thời điểm t cho một sản phẩm A có mức chất
lượng q, giá bán m, chi phí phân phối y, chi phí xúc tiến z được thể hiện là (q,m,y,z). Một biến số thay đổi
sẽ dẫn đến sự kết hợp mới trong Marketing mix. Không phải tất cả những yếu tố thay đổi trong
Marketing mix có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Công ty có thể điều chỉnh giá bán, lực lượng bán, chi
phí quảng cáo trong ngắn hạn những chỉ có thể phát triển sản phẩm mới và thay đổi kênh phân phối
trong dài hạn.

Hình 1.1 : Mô hình 4P trong Marketing mix

1. Các thành phần của Marketing-mix (4P)

Sản phẩm (Product)

Là thành phần cơ bản nhất trong Marketing mix. Đó có thể là sản phẩm hữu hình của công ty đưa ra thị
trường, bao gồm chất lượng sản phẩm, hình dáng thiết kế, đặc tính, bao bì và nhãn hiệu. Sản phẩm cũng
bao gồm khía cạnh vô hình như các hình thức dịch vụ giao hàng, sửa chữa, huấn luyện,…

Giá (Prrice)

Là thành phần không kém phần quan trọng trong Marketing mix bao gồm: giá bán sỉ, giá bán lẻ, chiết
khấu, giảm giá, tín dụng. Giá cả phải tương xứng với giá trị nhận được của khách hàng và có khả năng
cạnh tranh.

Phân phối ( Place)

Cũng là một thành phần chủ yếu trong Marketing mix. Đó là những hoạt động làm cho sản phẩm có thể
tiếp cận với khách hàng mục tiêu. Công ty phải hiểu rõ, tuyển chọn và liên kết những nhà trung gian để
cung cấp sản phẩm đến thị trường mục tiêu một cách có hiệu quả.

Xúc tiến (Promotion)

Xúc tiến gồm nhiều hoạt động để thông đạt và thúc đẩy sản phẩm đến thị trường mục tiêu. Công ty phải
thiết lập những chương trình như: quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, Marketing trực tiếp.
Công ty cũng phải tuyển mộ, huấn luyện và động viên đội ngũ bán hàng.

Trên quan điểm của người bán 4P là những công cụ Mark...
Markeng mix (4P) là một trong những khái niệm chủ yếu của Markeng hiện đại. Markeng
mix (4P) là tập hợp những công cụ Markeng mà công ty sử dụng để đạt được các mục êu trong một
thị trường đã chọn. Các công cụ Markeng được pha trộn và kết hợp với nhau thành một thể thống nhất
để ứng phó với những khác biệt và thay đổi trên thị trường. Có thể nói Markeng mix như là một giải
pháp có ;nh <nh thế của tổ chức.
Các công cụ Markeng gồm có: sản phẩm (Product), giá cả (Price), phân phối (Place), xúc ến
(Promoon) và thường được gọi là 4P. Những thành phần của mỗi P có rất nhiều nội dung thể hiện ở
hình 1.2.
Markeng mix (4P) có thể được chọn từ rất nhiều khả năng được thể hiện như một hàm có bốn biến số
là (P1,P2, P3, P4). Markeng mix của một công ty tại một thời điểm t cho một sản phẩm A có mức chất
lượng q, giá bán m, chi phí phân phối y, chi phí xúc ến z được thể hiện là (q,m,y,z). Một biến số thay đổi
sẽ dẫn đến sự kết hợp mới trong Markeng mix. Không phải tất cả những yếu tố thay đổi trong
Markeng mix có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Công ty có thể điều chỉnh giá bán, lực lượng bán, chi
phí quảng cáo trong ngắn hạn những chỉ có thể phát triển sản phẩm mới và thay đổi kênh phân phối
trong dài hạn.
Hình 1.1 : Mô hình 4P trong Markeng mix
1. Các thành phần của Markeng-mix (4P)
Sản phẩm (Product)
Là thành phần cơ bản nhất trong Markeng mix. Đó có thể là sản phẩm hữu hình của công ty đưa ra thị
trường, bao gồm chất lượng sản phẩm, hình dáng thiết kế, đặc ;nh, bao bì và nhãn hiệu. Sản phẩm cũng
bao gồm khía cạnh vô hình như các hình thức dịch vụ giao hàng, sửa chữa, huấn luyện,…
Giá (Prrice)
Marketing mix - Trang 2
Marketing mix - Người đăng: dobakien1591993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Marketing mix 9 10 84