Ktl-icon-tai-lieu

MARKETING nhà hàng

Được đăng lên bởi Dung Tri Phan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hãy đặt khách hàng vào vị trí
Kinh t? - Ð?u tu

33

Tiêu dùng th?i qu

20090730091548

trung tâm để thành công.
26/12/2009
Sự xuống dốc của nền kinh tế và những trở ngại trong việc lựa chọn phương tiện
truyền thông đòi hỏi một mối quan hệ đặc biệt với khách hàng – và phương pháp quản
lý mối quan hệ đặc biệt.
Những thay đổi trong cách khách hàng tiếp nhận và xử lý thông tin có được thông qua
mạng xã hội, điện thoại di động, và internet, kết hợp với sự thu hẹp lợi nhuận biên, suy
giảm lòng trung thành và yêu cầu cao hơn trong trách nhiệm giải trình marketing, cho
thấy cần một phương pháp tiếp cận mới cho mục tiêu đặt khách hàng vào vị trí trung
tâm trong mọi hoạt động của tổ chức.
A.G. Lafley, CEO của Proctor & Gamble, đã nói rằng “Khách hàng là ông chủ”
Những nghiên cứu xác nhận quan điểm này:
* Theo một nghiên cứu vào năm 2009 của Heidrick & Struggles, mục tiêu quản lý số
một cho quản lý ở cấp độc C năm nay là khách hàng - tất cả nhằm thu hút khách hàng
mới, giữ chân khách hàng của và cải thiện giá trị cuộc sống của họ.

* Một nghiên cứu được thực hiện bởi Marketingprofs cho thấy nhiều marketer coi việc
giữ chân và thu hút khách hàng mới là mục tiêu marketing quan trọng nhất của họ.
* Và một nghiên cứu nữa được thực hiện cách đây vài năm bởi Deloitte và Touche cho
thấy việc đặt khách hàng vào vị trí trung tâm tạo ra một diện mạo tốt cho công việc
kinh doanh. Nghiên cứu nhận thấy, những công ty tập trung vào khách hàng có thể
sinh lợi hơn 60%, lợi nhuận trên cổ phần, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và
mức độ tăng trưởng doanh thu, thị trường có khả năng gấp 2 lần những công ty tương
tự nhưng ít tập trung vào khách hàng hơn.

* Tiếp tục, một nghiên cứu gần đây của SpencerStuart với hơn 200 nhân viên
marketing cho thấy chỉ có 33% tin rằng thành công của họ gắn chặt với những định
hướng về khách hàng, ngoài ra, 92% CMO cho rằng họ phải sở hữu thương hiệu để
thành công, so với 41% cho rằng họ phải sở hữu mối quan hệ khách hàng.
Nhận định, giữ và phát triển giá trị khách hàng quyết định sự tồn tại của marketing.
Theo đó, marketing có vai trò hàng đầu trong việc đưa khách hàng vào vị trí trung tâm
trong tổ chức. Vậy, làm cách nào một tổ chức làm được điều đó?
Bốn chiến thuật cần thực hiện
Có bốn chiến thuật: Đam mê, đảo chiều chuỗi giá trị, xây dựng mối quan hệ và trải
nghiệm, thúc đẩy thiện ý mua sắm.

1. Lòng đam mê
Các tổ chức luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm là những tổ chức luôn thể hiện lòng
đam mê và sự thành thật với “khách hàng là ông...
Hãy đặt khách hàng vào vị trí
trung tâm để thành công.
26/12/2009
Sự xuống dốc của nền kinh tế và những trở ngại trong việc lựa chọn phương tiện
truyền thông đòi hỏi một mối quan hệ đặc biệt với khách hàng – và phương pháp quản
lý mối quan hệ đặc biệt.
Những thay đổi trong cách khách hàng tiếp nhận và xử lý thông tin có được thông qua
mạng xã hội, điện thoại di động, và internet, kết hợp với sự thu hẹp lợi nhuận biên, suy
giảm lòng trung thành và yêu cầu cao hơn trong trách nhiệm giải trình marketing, cho
thấy cần một phương pháp tiếp cận mới cho mục tiêu đặt khách hàng vào vị trí trung
tâm trong mọi hoạt động của tổ chức.
A.G. Lafley, CEO của Proctor & Gamble, đã nói rằng “Khách hàng là ông chủ”
Những nghiên cứu xác nhận quan điểm này:
* Theo một nghiên cứu vào năm 2009 của Heidrick & Struggles, mục tiêu quản lý số
một cho quản lý ở cấp độc C năm nay là khách hàng - tất cả nhằm thu hút khách hàng
mới, giữ chân khách hàng của và cải thiện giá trị cuộc sống của họ.
* Một nghiên cứu được thực hiện bởi Marketingprofs cho thấy nhiều marketer coi việc
giữ chân và thu hút khách hàng mới là mục tiêu marketing quan trọng nhất của họ.
* Và một nghiên cứu nữa được thực hiện cách đây vài năm bởi Deloitte và Touche cho
thấy việc đặt khách hàng vào vị trí trung tâm tạo ra một diện mạo tốt cho công việc
kinh doanh. Nghiên cứu nhận thấy, những công ty tập trung vào khách hàng có thể
sinh lợi hơn 60%, lợi nhuận trên cổ phần, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và
mức độ tăng trưởng doanh thu, thị trường có khả năng gấp 2 lần những công ty tương
tự nhưng ít tập trung vào khách hàng hơn.
20090730091548
Tiêu dùng th?i qu33Kinh t? - Ð?u tu
MARKETING nhà hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MARKETING nhà hàng - Người đăng: Dung Tri Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
MARKETING nhà hàng 9 10 761