Ktl-icon-tai-lieu

Marketing online - Hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi Linh Thùy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THE UNIVERSITY OF DANANG
COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES
ESP DEPARTMENT
-------------  -------------

TIỂU LUẬN

MARKETING ONLINE - HƯỚNG ĐI MỚI CHO
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Môn: Marketing căn bản
Tên : Nguyễn Thế Quỳnh Nhi
Lớp : 09CNATM01

Đà Nẵng, 15 tháng 12 năm 2011

1

MỤC LỤC
I/ Mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài…………………………………………………………3
2. Khái niệm………………………………………………………………...3
II/ Thực trạng về marketing online tại Việt nam…………………………4
1.
2.

Thực trạng sử dụng Internet tại Việt Nam…………………………….4
Thực trạng marketing online tại Việt Nam…………………………….4

III/ So sánh Marketing online và Marketing truyền thống………………5
1.
2.

Bảng so sánh……………………………………………………………..5
Lợi ích của Marketing online…………………………………………...6

IV/ Tìm hiểu về Marketing online………………………………………….7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mô hình…………………………………………………………………..7
Bản chất.………………………………………………………………….7
Đặc điểm...………………………………………………………………..8
Điều kiện áp dụng...……………………………………………………...8
Nguyên tắc...……………………………………………………………...9
Các công cụ marketing online………………………………………….10

V/ Các xu hướng phát triển của marketing online……………………….13
VI/ Kết luận:………………………………………………………………..14

MARKETING ONLINE - HƯỚNG ĐI MỚI CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
2

I/ Mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài:
Trong thập niên qua, nền kinh tế thế giới đã thay đổi một cách mạnh mẽ
dưới sức ép của toàn cầu hóa, sự phát triển vũ bão của công nghệ và sự
mở cửa của các thị trường mới. Đặc biệt,sự phát triển của Internet đã tạo
ra sức mạnh vô biên của nguồn lực tài nguyên và kéo theo sự phát triển
của rất nhiều hoạt động của doanh nghiệp trên internet, trong đó không
thể không kể đến các hoạt động marketing online với nhiều hình thức
ngày càng đa dạng. Khi những kênh marketing truyền thống đang dần trở
nên quá tải thì với khả năng tương tác cao với người sử dụng internet,
tính linh hoạt trong triển khai cũng như sự phong phú về hình thức,
marketing online đang dần trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.
Cũng trong xu thế đó, marketing online tại Việt Nam bắt đầu trở thành sự
lựa chọn của một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Tuy nhiên, hình thức marketing này vẫn còn chưa được mọi người
thật sự quan tâm và biết đến như các hình thức marketing truyền thống.
Do vậy để đem đến một cái nhìn rõ nét hơn, em quyết định thực hiện bài
tiểu luận với đề tài: “MARKETING ONLINE- HƯỚNG ĐI MỚI
CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”.
2.Khái niệm:
 Khái niệm 1: Marketing online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các

phương tiện điện tử vào việc n...
THE UNIVERSITY OF DANANG
COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES
ESP DEPARTMENT
--------------------------
TIỂU LUẬN
MARKETING ONLINE - HƯỚNG ĐI MỚI CHO
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Môn: Marketing căn bản
Tên : Nguyễn Thế Quỳnh Nhi
Lớp : 09CNATM01
Đà Nẵng, 15 tháng 12 năm 2011
1
Marketing online - Hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing online - Hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: Linh Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Marketing online - Hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam 9 10 206