Ktl-icon-tai-lieu

MBA trong tầm tay Marketing (phần 2)

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MBA trong tầm tay - Marketing
(phần 2)

Business World Portal xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc phần tiếp theo của
lọat bài trích từ cuốn "The MBA Portable in Marketing" (MBA trong tầm tay - chủ
đề Marketing). Sách do NXB Trẻ ấn hành, tháng 11/2007.

MÔI TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Các vấn đề dễ thấy nhất trong marketing quốc tế xuất phát từ ngôn ngữ, luật và
các hạn định, kiểm tra hải quan, giao thông, và các tập quán kinh doanh thông thường.
Chẳng hạn như người Đức thì không bao giờ mặc cả, người Braxin thì thường, còn
người Trung Quốc thì luôn luôn. Những biến động về tài chính và tiền tệ cũng có thể
gây trở ngại. Bởi vì xuất khẩu đưa đến tăng chi phí một cách bất thường, nhiều ngân
hàng tư nhân không muốn cấp vốn cho những người mới bắt đầu xuất khẩu. Và sự
không ổn định của dồng tiền cũng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Khi đồng đô-la tăng
giá mạnh vào đầu thập niên 1980; nhiều công ty bị thiệt hại về tài chính; đến cuối thập
niên 1980, nhiều công ty đã bù đáp được tổn thất khi sức mạnh của đồng đô-la thay
đổi.
Để phát triển một chiến lược marketing quốc tế, một công ty cần phải đánh giá
năm loại môi trường: kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, chính trị/pháp luật, và địa lý.
Môi trường kinh tế
Ở Manila, thuốc lá Marlboro được bán rời, chứ không được đóng trong gói
hoặc cây. “Mua cả gói thì quá đắt, nên một lúc tôi chỉ mua vài điếu thôi,” tài xế taxi
Filipino giải thích.14 Điểm chính của ví dụ này là nếu như người tiêu dùng không có
khả năng mua sản phẩm của một công ty, thì cũng không có nghĩa là công ty này cần
phải phớt lờ thị trường đó. Thay vì vậy, công ty có thể tổ chức lại hệ thống marketing
hỗn hợp có xét đến các nguồn lực kinh tế giới hạn. Việc điều chỉnh giá và sản phẩm
cũng có thể hữu ích cho marketing đến nguời tiêu dùng ở các nước giàu. Chẳng hạn
như xe Mercedes-Benz được định giá ở Mỹ cao hơn so với ở Đức, nơi chúng được sản
xuất. Ở Mỹ xe hơi mang một hình ảnh cao cấp và được định giá cao một cách tương
ứng.
Các ví dụ này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mức độ phát triển kinh tế của
một nước. Các nước thường được phân loại dựa trên chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) theo đầu nguời thành ba loại hình kinh tế: kém phát triển, đang phát triển, và
phát triển cao. Ba loại hình kinh tế này có sự khác biệt đáng kể. Chẳng hạn như các

nước kém phát triển nhất có GNP bình quân đầu người dưới 400 đô-la, trong khi các
nước phát triển nhất có thể có GNP bình quân đầu người trên 110 ngàn đô-la.
Khoảng cách kinh tế giữa các quốc gia nghèo nhất và giàu nhất đang r...
MBA trong tm tay - Marketing
(phn 2)
Business World Portal xin trân trng gii thiu vi bn đọc phn tiếp theo ca
lat bài trích t cun "
The MBA Portable in Marketing" (MBA trong tm tay - ch
đề Marketing). Sách do NXB Tr n hành, tháng 11/2007.
MBA trong tầm tay Marketing (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MBA trong tầm tay Marketing (phần 2) - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
MBA trong tầm tay Marketing (phần 2) 9 10 594