Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C

Được đăng lên bởi Nguyễn Tú
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2015

Nhóm 5G – 12DMA1

Nhóm thực hiện: 5G

Giảng viên: TH.S Nguyễn Thị Trần Lộc

Thành viên nhóm






Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Mai Trang
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Kim Duyên
Phan Thị Kim Yến

Mục lục

2

2

Nhóm thực hiện: 5G

Giảng viên: TH.S Nguyễn Thị Trần Lộc

1. Khái niệm mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình bán hình thức và
có hình thức do các liên doanh dùng để đại diện các khía cạnh khác nhau của
doanh nghiệp, như là các quá trình hiện hành, các cấu trúc tổ chức, và những dự
báo tài chính. Mặc dù thuật ngữ này có thể thế truy nguyên vào những năm của
thập niên 1950, nó chỉ mới đạt được vị trí phổ biến trong những năm của thập niên
1990. Nhiều định nghĩa của thuật ngữ đó có thể tìm thấy, ví dụ như định nghĩa sau
đây:
Mô hình kinh doanh là một phương pháp tiến hành kinh doanh qua đó doanh
nghiệp có được doanh thu, điều kiện cơ bản để tồn tại và phát triển trên thị
trường. (Efraim Turban, 2006)
Mô hình kinh doanh là cách bố trí, sắp xếp các sản phẩm, dịch vụ và các
dòng thông tin, bao gồm việc mô tả các yếu tố của quá trình kinh doanh và vai trò
của nó đối với kinh doanh; đồng thời mô tả các nguồn doanh thu, khả năng thu lợi
nhuận từ mỗi mô hình kinh doanh đó. (Paul Timmers, 1999)
2. Mô hình kinh doanh thương mại điện tử
2.1. Khái niệm
Kinh doanh điện tử, hay còn gọi là "eBusiness" hoặc "e-business" (viết tắt từ
chữ Electronic business), hay Kinh doanh trên Internet, có thể được định nghĩa
như là một ứng dụng thông tin và công nghệ liên lạc (ICT) trong sự hỗ trợ của tất
cả các hoạt động kinh doanh.
Thương mại hình thành sự trao đổi sản phẩm và các dịch vụ giữa các doanh
nghiệp, nhóm và cá nhân và có thể được hình dung như là một trong những hoạt
động quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào. Thương mại điện tử (EC) tập
trung vào việc sử dụng ITC để mở các hoạt động bên ngoài và mối quan hệ của
thương mại với các cá nhân, nhóm và các doanh nghiệp khác.
Về cơ bản, thương mại điện tử (EC) là quá trình mua bán, chuyển nhượng,
trao đổi hàng hóa, dịch vụ và/hoặc thông tin thông qua mạng máy tính, bao gồm
Internet. Thương mại điện tử cũng có thể có lợi ích từ nhiều khía cạnh bao gồm

3

Nhóm thực hiện: 5G

Giảng viên: TH.S Nguyễn Thị Trần Lộc

quá trình kinh doanh, dịch vụ, học tập, cộng tác và cộng đồng. Thương mại điện
tử hay bị nhầm lẫn với kinh doanh điện tử (e-business).
2.2...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ
Thành phố Hồ Chí Minh – 2015
Nhóm 5G – 12DMA1
Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C - Người đăng: Nguyễn Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2C 9 10 598