Ktl-icon-tai-lieu

mô tả công việc waiter

Được đăng lên bởi nguyenvanthang821
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC WAITER
I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
Chức danh
Bộ phận
Quản lý trực
tiếp
Quản lý gián
tiếp

NV phục vụ
Bàn

Thời gian làm việc
Ca

Captain

Ngày nghỉ

Quản lý nhà hàng

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và phục vụ một cách hiệu
quả cho nhà hàng.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Stt Nhiệm vụ
1 Thực hiện
quy trình
phục vụ
khách
hàng

Khái quát công việc

- Lấy order từ khách hàng

- Giới thiệu khách hàng các
món ăn và đồ uống cho khách
hàng
- Phục vụ khách hàng đồ ăn
và uống.
- Kiểm tra các món ăn trước
khi phục vụ khách

Yêu cầu
- Ghi nhận thông
tin order từ khách
hàng phải rõ ràng,
chính xác món ăn,
số lượng, đơn vị
tính..
- Hiểu biết về ẩm
thực và các món ăn
của Nhà hàng
- Làm đúng quy
cách và phong cách
phục vụ của Nhà
hàng .
- Phục vụ đúng
bàn, đúng món ăn,
đủ số lượng, đúng
thứ tự

Stt Nhiệm vụ

Khái quát công việc
- Dọn dẹp bàn ăn và thay đồ
mới cho khách

Yêu cầu
-

- Niềm nở, ân cần,
- Sẵn sàng trả lời và giải đáp hòa nhã, chu đáo với
khách
mọi thắc mắc của khách hàng

2

3

4

5

- Đảm bảo khu vực làm việc - Luôn luôn kiểm
sạch sẽ tuyệt đối.
tra các dụng cụ làm
việc thường xuyên
trong ca của mình
- Tác phong chuyên nghiệp,
Giữ gìn vệ
- Phải mặc đồng
đồng phục tư trang gọn gang,
sinh &
phục khi làm việc
sạch sẽ
sạch sẽ
- Tránh tình trạng phục vụ
- Nếu có biểu hiện
khách trong điều kiện ốm
sức khỏe không tốt
đau, cảm cúm
thì phải báo cáo
ngay với quản lý để
xin nghỉ
- Chất đầy đồ chén đĩa vào - Bảo quản, cất giữ
quầy service station
các đồ dùng ngăn
nắp, gọn gàng, dễ
Bảo quản
kiểm kê
các dụng
- Quản lý các công cụ làm
cụ làm việc
- Báo cáo ngay khi
việc của Nhà hàng: Bàn ghế,
phát hiện chén đĩa
ly tách, dụng cụ làm việc và
sứt mẻ mất vệ sinh
các vật dụng có liên quan
- Hỗ trợ các đồng nghiệp khi
nhà hàng đông khách
Phối hợp
- Phối hợp với thu
- Trong trường hợp
với các bộ ngân, quản lý nhà hàngvà hủy thức ăn phải có
phận khác
bếp trưởng khi khách gọi
chữ ký xác nhận của
món, yêu cầu hủy thức ăn, quản lý, bếp trưởng,
tính tiền
phục vụ
Báo cáovà - Báo cáo với quản lý tất cả
bàn giao
các sự cố xảy ra trong nhà
công việc
hàng
- Giao lại cho ca sau theo dõi - Bàn giao ca phải
đầy đủ thông tin và
có mối liên kết chặt

Stt Nhiệm vụ

Khái quát công việc

Yêu cầu
chẽ với đồng nghiệp

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:



CA SÁNG
Đến lúc 06.00 sáng
Kiểm tra bàn đặt & sắp xếp
bàn ghế theo sơ đồ



Nhận PDA và kiểm tra pin sạc



Lau sạch bàn ghế, đèn, thực
đơn, quầy phục vụ



Kiểm tra và lau sạch lại chén,
đĩa, muỗng, ly, dao nĩa..


C...
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC WAITER
I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
Chức danh NV phục vụ Thời gian làm việc
Bộ phận Bàn Ca
Quản lý trực
tiếp
Captain Ngày nghỉ
Quản lý gián
tiếp
Quản lý nhà hàng
II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và phục vụ một cách hiệu
quả cho nhà hàng.
III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Stt Nhiệm vụ Khái quát công việc Yêu cầu
1 Thực hiện
quy trình
phục vụ
khách
hàng
- Lấy order từ khách hàng
- Ghi nhận thông
tin order từ khách
hàng phải rõ ràng,
chính xác món ăn,
số lượng, đơn vị
tính..
- Giới thiệu khách hàng các
món ăn và đồ uống cho khách
hàng
- Hiểu biết về ẩm
thực và các món ăn
của Nhà hàng
- Phục vụ khách hàng đồ ăn
và uống.
- Làm đúng quy
cách và phong cách
phục vụ của Nhà
hàng .
- Kiểm tra các món ăn trước
khi phục vụ khách
- Phục vụ đúng
bàn, đúng món ăn,
đủ số lượng, đúng
thứ tự
mô tả công việc waiter - Trang 2
mô tả công việc waiter - Người đăng: nguyenvanthang821
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
mô tả công việc waiter 9 10 382