Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001

Được đăng lên bởi Du Nguyen Van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Từ Hồng Nhung.0975798083/hongnhungmtb51@gmail.com
MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001
Đánh giá nội bộ là một trong những yếu tố khiến cho Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)
hoàn thiện. Hoạt động này rời vào nhóm “kiểm tra” trong vòng tròng Lập kế hoạch - Thực hiện Kiểm tra - Điều chỉnh (PDCA). Để duy trì HTQLCL và chứng nhận thì đây không phải là một
công việc có thể được thực hiện một cách không có tổ chức, hoặc muốn thì làm mà không muốn
thì thôi. Đánh giá nội bộ là một hàn thử biểu cho sự toàn vẹn của hệ thống và các quá trình của
cũng như khả năng của chúng trong việc hỗ trợ mục đích của tổ chức.
Các cuộc đánh giá giúp tổ chức xác định được các vấn đề tồn tại, rủi ro, các kinh nghiệm tốt và
cơ hội để tổ chức có thể phục vụ các khách hàng của mình một cách tốt hơn. Các thông tin thu
được trong một cuộc đánh giá tốt là một tài sản của tổ chức và giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so
với chi phí ít ỏi cho đào tạo và thời gian mà tổ chức đã đầu tư. Việc một tổ chức đánh giá về giá
trị và sử dụng tài sản này như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách thức mà cuộc đánh giá đã
được thực hiện.
Thông qua các hỗ trợ cụ thể và cung cấp nguồn lực, lãnh đạo cấp cao của tổ chức có trách nhiệm
chính trong việc đảm bảo tính hiệu lực của hoạt động đánh giá nội bộ. Các đánh giá viên có trách
nhiệm sử dụng tốt các hỗ trợ của lãnh đạo, thông qua việc cam kết với các thực hành tốt cho đánh
giá và cung cấp các báo cáo đánh giá có ý nghĩa. Để thực hiện hoạt động đánh giá, người quản lý
chương trình đánh giá của tổ chức có trách nhiệm yêu cầu sự hỗ trợ của lãnh đạo để thực hiện
chương trình đánh giá. Để đổi lại cho sự tin tưởng của lãnh đạo thông qua những hỗ trợ này, các
đánh giá viên phải cố gắng với sự mẫn cán của mình để cung cấp các thông tin có giá trị mà lãnh
đạo có thể sử dụng cho việc hoạch định chiến lược cũng như ra quyết định quản lý.
Dưới đây là một số kinh nghiệm có thể giúp tổ chức thu được các lợi ích từ việc thực hiện
chương trình đánh giá nội bộ.
Lập kế hoạch cho cuộc đánh giá
Trước hết, lịch đánh giá và tần xuất đánh giá cần được xác định nhằm phản ảnh nhu cầu của tổ
chức. Tổ chức phải xem xét một cách thích hợp đến các hoạt động quan trọng, xác định các khu
vực có bổ sung, thay đổi về nhân sự, và các quá trình xuất hiện sự cố hoặc sai lỗi. Lịch đánh giá
cần được định kỳ xem xét để điều chỉnh dựa trên kết quả xem xét đến các yếu tố này.
Khi tổ chức có một dây chuyền sản xuất ổn định và không có hoạt động tuyển...
T H ng Nhung.0975798083/hongnhungmtb51@gmail.com
MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001
Đánh giá nội bộ một trong những yếu tố khiến cho Hệ thống quản chất lượng (HTQLCL)
hoàn thiện. Hoạt động này rời vào nhóm “kiểm tra” trong vòng tròng Lập kế hoạch - Thực hiện -
Kiểm tra - Điều chỉnh (PDCA). Để duy trì HTQLCL chứng nhận thì đây không phải một
công việc thể được thực hiện một cách không tổ chức, hoặc muốn thì làm không muốn
thì thôi. Đánh giá nội bộ một hàn thử biểu cho sự toàn vẹn của hệ thống các quá trình của
cũng như khả năng của chúng trong việc hỗ trợ mục đích của tổ chức.
Các cuộc đánh giá giúp tổ chức xác định được các vấn đề tồn tại, rủi ro, các kinh nghiệm tốt
hội để tổ chức thể phục vụ các khách hàng của mình một cách tốt hơn. Các thông tin thu
được trong một cuộc đánh giá tốtmột tài sản của tổ chức và giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so
với chi phí ít ỏi cho đào tạo thời gian tổ chức đã đầu tư. Việc một tổ chức đánh giá về giá
trị sử dụng tài sản này như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách thức cuộc đánh giá đã
được thực hiện.
Thông qua các hỗ trợ cụ thểcung cấp nguồn lực, lãnh đạo cấp cao của tổ chức có trách nhiệm
chính trong việc đảm bảo tính hiệu lực của hoạt động đánh giá nội bộ. Các đánh giá viên có trách
nhiệm sử dụng tốt các hỗ trợ của lãnh đạo, thông qua việc cam kết với các thực hành tốt cho đánh
giá và cung cấp các báo cáo đánh giá có ý nghĩa. Để thực hiện hoạt động đánh giá, người quản lý
chương trình đánh giá của tổ chức trách nhiệm yêu cầu sự hỗ trợ của lãnh đạo để thực hiện
chương trình đánh giá. Để đổi lại cho sự tin tưởng của lãnh đạo thông qua những hỗ trợ này, các
đánh giá viên phải cố gắng với sự mẫn cán của mình để cung cấp các thông tin có giá trị mà lãnh
đạo có thể sử dụng cho việc hoạch định chiến lược cũng như ra quyết định quản lý.
Dưới đây một số kinh nghiệm thể giúp tổ chức thu được các lợi ích từ việc thực hiện
chương trình đánh giá nội bộ.
Lập kế hoạch cho cuộc đánh giá
Trước hết, lịch đánh giá tần xuất đánh giá cần được xác định nhằm phản ảnh nhu cầu của tổ
chức. Tổ chức phải xem xét một cách thích hợp đến các hoạt động quan trọng, xác định các khu
vực bổ sung, thay đổi về nhân sự, các quá trình xuất hiện sự cố hoặc sai lỗi. Lịch đánh giá
cần được định kỳ xem xét để điều chỉnh dựa trên kết quả xem xét đến các yếu tố này.
Khi tổ chức một dây chuyền sản xuất ổn định không hoạt động tuyển dụng trong thời
gian gần đây thì việc đánh giá hoạt động đào tạo nhiều hơn một lần một năm chỉ đơn thuần sự
lãng pthời gian với công việc giấy tờ. Ngược lại, nếu tổ chức sử dụng rất nhiều các vật do
MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 - Người đăng: Du Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ “MẸO” CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 9 10 277