Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5022 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU:
Hiện nay tất cả các công ty dù lớn hay nhỏ ngoài việc quan tâm đến sản xuất,
cung ứng thì công ty còn quan tâm chú trọng đến khâu tiêu thụ và tăng khả năng
cạnh tranh của sản phẩm đó trên thị trường. Và một trong những biện pháp để tăng
sức mua của người tiêu dùng là hoạt động quảng cáo. Chiến dịch quảng cáo trên
truyền hình là chiến dịch không thể thiếu của các công ty khi mới gia nhập thị
trường. Do truyền hình có khả năng tiếp cận đến hầu hết các nhóm khách hàng.
Mặc dù Việt Nam vẫn còn đang trên chặng đường dài trên con đường nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng ngành quảng cáo của Việt
Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ đặc biệt là lĩnh vực quảng cáo trên
truyền hình. Tuy nhiên hoạt động quảng cáo trên truyền hình hiện nay của nước ta
vẫn còn lộn xộn, làm mất thiện cảm của người xem truyền hình với quảng cáo trên
truyền hình. Do đó vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải tìm hiểu để khẳng định lại
vấn đề quảng cáo trên truyền hình hiện nay còn được người tiêu dùng ủng hộ nữa
hay không, cũng như tìm hiểu lý do tại sao người tiêu dùng lại có thái độ đó.
Gồm 5 phần:
-

Lời mở đầu.
Phần 1: Cơ sở lý luận của quảng cáo trên truyền hình và thực trạng tần

suất quảng cáo trên truyền hình.
-

Phần 2: Kết quả nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng với thực trạng

quảng cáo trên truyền hình hiện nay.
-

Phần 3: Kiến nghị đưa ra để thai đổi thái độ của người tiêu dùng.

-

Kết luận.

Đề tài “Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng
quảng cáo trên đài truyên hình”

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN
HÌNH VÀ THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐÀI
TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.
1)

Quảng cáo.

1.1: Khái niệm:
Trong những thập niên gần đây, quảng cáo không những đã triển khai theo
chiều rộng mà cả chiều sâu. Quảng cáo có mặt ở khắp chốn, từ những quốc gia có
truyền thống tư bản đến những nền kinh tế theo khuynh hướng xã hội. Quảng cáo
không những đã làm biến dạng những mô thức sinh hoạt của người tiêu thụ mà còn
thay đổi cả tư duy, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa của mọi tầng lớp người trong xã hội.
Mặc dù được xuất hiện phổ biến như thế nhưng vẫn chưa có một định nghĩa nào
mang tính chất khái quát nhất, chung nhất về quảng cáo. Do vậy ở mỗi quốc gia khác
nhau, mỗi nên kinh tế khác nhau, mỗi hiệp hội khác nhau lại có một một cách hiểu
khác nhau về quảng cáo, và khái niệm về quảng cáo lại được trình bày khác nhau.
Theo Hiệp hội quảng cáo Mỹ ( American Advertising Association ), một
hiệp hội quảng cáo lâu đời và uy tín nhất ...
LỜI MỞ ĐẦU:
Hiện nay tất cả các công ty dù lớn hay nhỏ ngoài việc quan tâm đến sản xuất,
cung ứng thì công ty còn quan tâm chú trọng đến khâu tiêu thụ tăng khả năng
cạnh tranh của sản phẩm đó trên thtrường. một trong những biện pháp để tăng
sức mua của người tiêu dùng hoạt động quảng cáo. Chiến dịch quảng cáo trên
truyền hình chiến dịch không thể thiếu của các công ty khi mới gia nhập thị
trường. Do truyền hình có khả năng tiếp cận đến hầu hết các nhóm khách hàng.
Mặc Việt Nam vẫn còn đang trên chặng đường dài trên con đường nền
kinh tế thị trường định ớng hội chủ nghĩa nhưng ngành quảng cáo của Việt
Nam đã có những ớc chuyển mình mạnh mẽ đặc biệt lĩnh vực quảng cáo trên
truyền hình. Tuy nhiên hoạt động quảng cáo trên truyền hình hiện nay của ớc ta
vẫn còn lộn xộn, làm mất thiện cảm của người xem truyền hình với quảng cáo trên
truyền hình. Do đó vấn đề đặt ra hiện nay cần phải m hiểu để khẳng định lại
vấn đ quảng cáo trên truyền hình hiện nay còn được người tiêu dùng ủng hộ nữa
hay không, cũng như tìm hiểu lý do tại sao người tiêu dùng lại có thái độ đó.
Gồm 5 phần:
- Lời mở đầu.
- Phần 1: sở luận của quảng cáo trên truyền hình thực trạng tần
suất quảng cáo trên truyền hình.
- Phần 2: Kết quả nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng với thực trạng
quảng cáo trên truyền hình hiện nay.
- Phần 3: Kiến nghị đưa ra để thai đổi thái độ của người tiêu dùng.
- Kết luận.
Đề tài Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng
quảng cáo trên đài truyên hình
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình 9 10 101