Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 19: Hoàng tử Camaralzaman

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 19
HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN
- Tâu bệ hạ - ScheherazaDe nói - Sáng hôm sau, hoàng tử Camaralzaman thức dậy, l1ếc
nhìn sang bên cạnh mình xem cô nàng xinh đẹp thấy đêm hôm qua có còn đấy không.
Khi không thấy ai cả, chàng nghĩ thầm: ''Ta đã biết mà, đúng là quốc vương cha ta
muốn làm ta bị bất ngờ, may mà ta đã đề phòng''.
Chàng định đánh thức tên hầu hãy còn đang ngủ, giục nó đi làm những việc thường
ngày và chẳng nói gì vớI nó cả. Tên hầu mang chậu và nước tới. Chàng rửa mặt, lau
người và sau khi cầu kinh, chàng cầm lấy một quyển sách và đọc một lúc.
Sau những việc làm thường ngày đó, Camaralzaman gọi tên nô lệ tới:
- Lại đây - Chàng bảo nó - Và cấm không được nói dối. Mày hãy nói cô nương ngủ cùng
ta đêm qua đã tới đây bằng cách nào và ai đưa cô ấy tới?
- Thưa hoàng tử - Tên nô lệ hết sức ngạc nhiên đáp - Ngài muốn nói tới cô nương nào
vậy?
- Người mà ta đã bảo mày rồi - Hoàng tử nói - Đã đến đây hoặc ai đó đưa tới đây đêm
qua và đã nằm bên cạnh ta.
- Thưa hoàng tử - Tên hầu vẻ khổ sở - Con xin thề là chẳng biết một tí gì cả. Cô nương
ấy có thể tới đây như thế nào? Con nằm ngay giữa cửa kia mà?
- Mày nói dối, tên vô lại kial - Hoàng tử la lên – Mày âm mưu để làm cho ta phiền não
hơn và làm ta phát điên lên.
Nói xong, chàng cho nó một cái tát làm nó ngã ngửa, chàng đạp lên người nó và lấy sợi
dây thừng cạnh giếng trói ghì cánh khuỷu nó lại, dòng nó xuống giếng, thả cho ngập
đầu nhiều lần và bảo:
- Tao sẽ dìm mày chết đuối nếu mày không nói mau cô nương đó là ai và người nào
đưa nàng đến.
Tên nô lệ lúng túng giận dữ, bị ngập nửa người dưới giếng tự nhủ thầm: ''Đúng là
hoàng tử bị mất trí vì quá đau khổ, ta chỉ có thể thoát được bằng cách nói dối thôi''.

- Thưa hoàng tử - Vừa khóc mếu hắn vừa nói – Xin hãy để cho con sống, con xin ngài.
Con hứa sẽ nói thật.
Hoàng tử kéo nó lên. Vừa khỏi miệng giếng, hắn vừa run vừa nói:
- Thưa hoàng tử, ngài chắc thấy rõ là con làm sao mà bẩm rõ sự việc với ngài trong tình
trạng như thế này. Xin hãy cho con đi thay quần áo đã.
- Được, ta cho phép. Đi thay quần áo mau lên mà nhớ là không được giấu ta một điều
gì.
Tên nô lệ đi ra sau khi khép cánh cửa buồng hoàng tử. Cứ thế nó chạy thẳng vào hoàng
cung. Quốc vương đang trò chuyện với tể tướng phàn nàn không sao ngủ được cả đêm
qua vì sự bất tuân và thái độ điên khùng đáng lên án của hoàng tử con ông đã dám
chống lại ý chỉ.
Viên quan đại thần này cố gắng an ủi và nói để quốc vương rõ là chính hoàng tử đã
buộc Người phải là...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 19
HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN
- Tâu bệ hạ - ScheherazaDe nói - Sáng hôm sau, hoàng tử Camaralzaman thức dậy, l1ếc
nhìn sang bên cạnh mình xem cô nàng xinh đẹp thấy đêm hôm qua còn đấy không.
Khi không thấy ai cả, chàng nghĩ thầm: ''Ta đã biết mà, đúng quc vương cha ta
mun làm ta bị bất ngờ, may mà ta đã đề phòng''.
Chàng định đánh thức tên hầu hãy còn đang ngủ, giục đi làm những việc thường
ngày chẳng nói vớI cả. Tên hầu mang chậu nước tới. Chàng rửa mặt, lau
người và sau khi cầu kinh, chàng cầm lấy một quyển sách và đọc một lúc.
Sau những việc làm thường ngày đó, Camaralzaman gọi tên nô lệ tới:
- Lại đây - Chàng bảo nó - Và cấm không được nói dối. Mày hãy nói cô nương ngủ cùng
ta đêm qua đã tới đây bằng cách nào và ai đưa cô ấy tới?
- Thưa hng tử - n nô lệ hết sức ngạc nhiên đáp - Ngài muốn nói tới nương nào
vậy?
- Người mà ta đã bảo mày rồi - Hoàng tử nói - Đã đến đây hoặc ai đó đưa tới đây đêm
qua và đã nằm bên cạnh ta.
- Thưa hoàng tử - Tên hầu vẻ khổ sở - Con xin thchẳng biết một cả. nương
ấy có thể tới đây như thế nào? Con nằm ngay giữa cửa kia mà?
- y nói dối, tên lại kial - Hoàng tử la lên Mày âm u để làm cho ta phiền não
hơn và làm ta phát điên lên.
i xong, chàng cho một cái tát làm ngã ngửa, chàng đạp n người lấy sợi
dây thừng cạnh giếng trói ghì cánh khuỷu lại, dòng xuống giếng, thả cho ngập
đầu nhiều lần và bảo:
- Tao sẽ dìm mày chết đuối nếu mày không nói mau nương đó ai và người nào
đưa nàng đến.
Tên lệ lúng túng giận dữ, bị ngập nửa người dưới giếng tự nhủ thầm: ''Đúng
hoàng tử bị mất trí vì quá đau khổ, ta chỉthể thoát được bằng cách nói dối thôi''.
Nghìn lẻ một đêm - Chương 19: Hoàng tử Camaralzaman - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 19: Hoàng tử Camaralzaman - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 19: Hoàng tử Camaralzaman 9 10 270