Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 21: Chàng Marzavan và hoàng tử Camaralzaman

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 21
CHÀNG MARZAVAN VÀ HOÀNG TỬ GAMARALZAMAN
Bà vú nuôi của công chúa Trung Hoa có một người con trai tên là Marzavan, anh em
cùng dòng sữa với công chúa, bà nuôi dạy cùng với công chúa. Tình thân của họ rất sâu
sắc trong thời thơ ấu, suốt thời gian họ sống gần nhau, họ coi nhau như anh em, ngay
khi tuổi đã hơi lớn và buộc phải sống xa nhau.
Giữa nhiều các môn học mà Marzavan học tập rèn luyện từ thuở niên thiếu, Chàng có
xu hướng đi sâu vào khoa chiêm tinh tư pháp, khoa bói toán và nhiều môn khoa học
huyền bí khác mà chàng tỏ ra rất có năng khiếu. Chưa vừa lòng với tất cả những gì đã
học được ở các thầy, khi thấy đã có tương đối đủ sức để chịu đựng mệt mỏI đường
trường, chàng bèn tổ chức những chuyến đi chu du khắp nơi để học hỏi. Không có một
danh nhân nào ở bất cứ lĩnh vực khoa học nào, lĩnh vực nghệ thuật nào mà chàng
không tìm đến để thụ giáo dù phải đi tới những tỉnh thành rất xa xôi hẻo lánh.
Sau rất nhiều năm vắng mặt, Marzavan cuối cùng trở về kinh đô Trung Quốc và những
thủ cấp sắp hàng mà chàng nhìn thấy trên cổng thành làm chàng cực kỳ kinh ngạc. Khi
về tới nhà chàng hỏi vì sao mà trên cổng thành lại treo nhiều thủ cấp và trên tất cả,
chàng hỏi tin tức về công chúa, cô em cùng dòng sữa mà chàng không bao giờ quên. Vì
người ta sẽ không làm cho chàng thoả mãn được nếu không gộp cả hai câu hỏi của
chàng lại. Chàng chỉ biết được về đại thể những điều muốn biết trong khi chờ mẹ, bà vú
nuôi của công chúa nói cho biết rõ ràng hơn.
Scheherazade ngừng lại ở đoạn này. Nàng kể tiếp câu chuyện vào đêm sau theo yêu
cầu của hoàng Đế Ấn Độ.
***
“- Tâu bệ hạ - Nàng nói - Tuy là bà vú nuôi, mẹ chàng Marzavan rất bận về việc chăm
nom công chúa Trung Quốc nhưng cũng hay tin con trai thân yêu đã trở về. Bà cũng
thu xếp được thời gian để về ôm hôn và chuyện trò với con một lát. Sau khi bà, nước
mắt lưng tròng, kể cho con nghe tình trạng thảm thương của công chúa và nguyên nhận

vì sao mà hoàng đế Trung Hoa trừng phạt nàng, Marzavan xin mẹ tạo cho chàng điều
kiện bí mật đến thăm nàng không để nhà vua biết. Bà vú nuôi suy nghĩ một lát rồi bảo
chàng:
- Mẹ chưa biết nói sao với con bây giờ. Nhưng chờ đến mai, cũng giờ này, có thế nào
mẹ sẽ cho con biết.
Vì ngoài bà vú nuôi ra, không ai được tới gần công chúa nếu chưa được người chỉ huy
hoạn nô canh gác cửa cho phép. Bà vú nuôi biết người này mới chỉ được phục vụ thời
gian gần đây nên những việc xảy ra trong triều trước đây hắn ta không rõ. Vì vậy bà
bảo hắn:
- Anh...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 21
CHÀNG MARZAVAN HOÀNG TỬ GAMARALZAMAN
nuôi của công chúa Trung Hoa một người con trai tên Marzavan, anh em
cùng dòng sữa với công chúa, bà nuôi dạy cùng với công chúa. Tình thân của hrất sâu
sắc trong thời tu, suốt thời gian họ sống gần nhau, hcoi nhau như anh em, ngay
khi tuổi đã hơi lớn và buộc phải sống xa nhau.
Giữa nhiều các môn học mà Marzavan học tập rèn luyện từ thuniên thiếu, Chàng
xu hướng đi u vào khoa chiêm tinh pháp, khoa i toán và nhiều môn khoa học
huyền khác chàng tỏ ra rất năng khiếu. Chưa vừa ng với tất cả những đã
học được các thầy, khi thấy đã tương đối đủ sức để chịu đựng mệt mỏI đường
trường, chàng bèn tổ chức những chuyến đi chu du khắp nơi để học hỏi. Không có một
danh nhân nào bất cứ lĩnh vực khoa học nào, lĩnh vực ngh thuật nào chàng
không tìm đến để thụ giáo phải đi tới những tỉnh thành rất xa xôi hẻo lánh.
Sau rất nhiều năm vắng mặt, Marzavan cuối cùng trở về kinh đô Trung Quốc những
thủ cấp sắp hàng chàng nhìn thấy trên cổng thành làm chàng cực kỳ kinh ngạc. Khi
vtới nhà chàng hỏi sao trên cổng thành lại treo nhiều thủ cấp và trên tất cả,
chàng hỏi tin tức về ng chúa, em cùng ng sữa chàng không bao giờ quên.
người ta sẽ không làm cho chàng thoả mãn được nếu không gộp cả hai câu hỏi của
chàng lại. Chàng chỉ biết được về đại thể những điều mun biết trong khi chờ mẹ, bà vú
nuôi của công chúa nói cho biết ràng hơn.
Scheherazade ngừng lại đoạn này. Nàng kể tiếp u chuyện vào đêm sau theo u
cầu ca hoàng Đế Ấn Độ.
***
“- Tâu bệ h- Nàng nói - Tuy là nuôi, mẹ chàng Marzavan rất bận về việc chăm
nom công chúa Trung Quốc nhưng cũng hay tin con trai thân yêu đã trở về. cũng
thu xếp được thời gian đvôm hôn và chuyện trò với con một lát. Sau khi bà, nước
mắt lưng tròng, kể cho con nghe tình trạng thảm thương ca công chúa và nguyên nhận
Nghìn lẻ một đêm - Chương 21: Chàng Marzavan và hoàng tử Camaralzaman - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 21: Chàng Marzavan và hoàng tử Camaralzaman - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 21: Chàng Marzavan và hoàng tử Camaralzaman 9 10 86