Ktl-icon-tai-lieu

ngôn ngữ báo chí

Được đăng lên bởi muctim75
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Làm báo, viết kịch bản mấy năm qua, tôi dần nhận ra rằng cái nghề của mình gần
giống như nghề của một thợ nặn đất sét. Theo đó, công việc nhìn chung đại khái là
thấy chỗ nào thiếu tôi lấy đất đắp thêm vào, chỗ nào thừa tôi lấy bớt đất ra. Trong
đầu mình định hình cục đất sét nhão nhẹt sẽ thành thứ gì thì với một đôi bàn tay
khéo léo và sự cần mẫn cần thiết nó sẽ thành hình đó.

Nhưng cũng có một số bí quyết nhỏ từ một người thợ nhỏ như tôi: 1. Bạn phải có đủ
số lượng đất sét cần thiết (thông qua việc đọc, nghe, rèn luyện ngữ pháp và ngôn
từ); 2. Bạn phải giỏi biến đất sét của người khác (chất liệu) và những hình dạng
(hiện thực) của người khác thành cái của mình và phải khéo léo che đậy điều đó
(nếu để người khác biết bạn sẽ bị cho là đạo văn, là copy – paste thuần túy); 3. Nếu
bạn đủ giỏi thì bỏ qua bí quyết thứ hai và áp dụng bí quyết thứ tư; 4. Viết bằng hiểu
biết và con tim của bạn.

Cái bí quyết thứ hai tôi mượn tứ của Umberto Eco, nhà văn, nhà triết học người Ý:
“Không có gì mới dưới ánh mặt trời,” và của thầy Nguyễn Ngọc Trân, khoa Báo
trường Nhân văn, dạy môn Tường thuật chuyên ngành Kinh tế: “Nghề báo là nghề đi
nói thay cho người khác.” Kinh nghiệm viết lách cũng cho tôi những trải nghiệm thú
vị. Tôi hiện chỉ mới áp dụng được bí quyết số 1 và số 2.

...
Làm báo, viết kịch bản mấy năm qua, tôi dần nhận ra rằng cái nghề của mình gần
giống như nghề của một thợ nặn đất sét. Theo đó, công việc nhìn chung đại khái là
thấy chỗ nào thiếu tôi lấy đất đắp thêm vào, chỗ nào thừa tôi lấy bớt đất ra. Trong
đầu mình định hình cục đất sét nhão nhẹt sẽ thành thứ gì thì với một đôi bàn tay
khéo léo và sự cần mẫn cần thiết nó sẽ thành hình đó.
Nhưng cũng có một số bí quyết nhỏ từ một người thợ nhỏ như tôi: 1. Bạn phải có đủ
số lượng đất sét cần thiết (thông qua việc đọc, nghe, rèn luyện ngữ pháp và ngôn
từ); 2. Bạn phải giỏi biến đất sét của người khác (chất liệu) và những hình dạng
(hiện thực) của người khác thành cái của mình và phải khéo léo che đậy điều đó
(nếu để người khác biết bạn sẽ bị cho là đạo văn, là copy – paste thuần túy); 3. Nếu
bạn đủ giỏi thì bỏ qua bí quyết thứ hai và áp dụng bí quyết thứ tư; 4. Viết bằng hiểu
biết và con tim của bạn.
Cái bí quyết thứ hai tôi mượn tứ của Umberto Eco, nhà văn, nhà triết học người Ý:
Không có gì mới dưới ánh mặt trời,” và của thầy Nguyễn Ngọc Trân, khoa Báo
trường Nhân văn, dạy môn Tường thuật chuyên ngành Kinh tế: “Nghề báo là nghề đi
nói thay cho người khác.” Kinh nghiệm viết lách cũng cho tôi những trải nghiệm thú
vị. Tôi hiện chỉ mới áp dụng được bí quyết số 1 và số 2.
ngôn ngữ báo chí - Người đăng: muctim75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ngôn ngữ báo chí 9 10 225