Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý viết lời quảng cáo

Được đăng lên bởi patu-vyco
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Concepts of Advertising
SAIGON TECHNOLOGY UNIVERSITY
FACULTY OF DESIGN
Nguyên lý viếtliqung cáo
Nguyên lý viết lời quảng cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý viết lời quảng cáo - Người đăng: patu-vyco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Nguyên lý viết lời quảng cáo 9 10 531