Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN NHÂN SÂU XA ỦA VIỆC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CNTB

Được đăng lên bởi pk-nguyenhoangtuananh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU Khi sản xuất hàng hoá giản đơn CNTB ra đời với những ưu
điểm vượt trội của nó đã thúc đẩy sản xuất , trao đổi và lưu thông hàng
hoá .Vì vậy nó đã thúc đẩy nền sản xuất TBCN lên một mức mới cao hơn
hẳn so với mức cũ . Nhưng đi kèm với sự phát triển của phương thức sản
xuất CNTB lại là những mặt trái không thể tránh khỏi. Một trong những vấn
đề đó chính là những cuộc khủng hoảng kinh tế chu kì cứ 8 đến 12 năm lại
diễn ra một lần.Với mục tiêu làm giàu,mong muốn chiếm đoạt giá trị thặng
dư một cách vô hạn ,giai cấp tư bản đã tìm mọi cách vơ vét ,thoả mãn lòng
tham vô đáy của mình. Cuộc cạnh tranh hay là cuộc chiến thu lợi nhuận
của các nhà tư bản đã vô hình dung đẩy nền kinh tế TBCN hay chính các
nhà tư bản đến những hậu quả không thể tránh : khủng hoảng kinh tế chu
kì .Với tốc độ phát triển nhanh của máy móc , của năng suất lao động ,
hiện nay khủng hoảng đã trở thành một mối nguy hại , một thứ bệnh dịch
có khả năng lây lan và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Với nhữnh kiến
thức tiếp nhận trên lớp cùng với sự tìm hiểu thêm ở các tài liệu tham
khảo ,sau đây em xin trình bày một số vấn đề liên quan mật thiết đến các
cuộc khủng hoảng kinh tế chu kì trong CNTB.Trong bài viết mặc dù đã nỗ
lực hết sức mình nhưng không thể tránh được những sai sót nhất định ,
em mong có được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô giáo để bài viết dược
tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp em hoàn
thành bài tiểu luận này. PHẦN NỘI DUNG Khủng hoảng kinh tế dưới
CNTB là khủng hoảng sản xuất thừa (thừa so với sức mua eo hẹp của
quần chúng lao động). Trong các phương thức sản xuất trước TBCN vẫn
thường xảy ra những biến động trong đời sống kinh tế , những biến động
đó thương do thiên tai, địch hoạ , dịch bệnh …Nhưng duy nhất ở phương
thứ sản xuất CNTB lại có khủng hoảng thừa hay nói cách khác là khủng
hoảng kinh tế thừa là hiện tượng riêng của CNTB . Nó giống như cái nhọt
nổi lên bên ngoài báo hiệu cho những ung nhọt bên trong của CNTB . Cái
nhọt đó là căn bệnh nan y đối với tất cả các nước CNTB , cứ 8 đến 12 năm
như một ma lưc như một sức mạnh nào đó lại phát bệnh một lần . Một
trong những con bệnh đó là nước Anh , trong vòng 33 năm kể từ 1925 đến
1958 đã phải chịu 7 lần phát bệnh vào những năm :1825 – 1836,1890 –
1900, 1907 – 1920, 1920 – 1929, 1929 – 1937, 1938 – 1949, 1957 –1958
… Mĩ dường như cũng không chịu “thua kém” : sau chiến tranh thế giới lần
thứ 2 Mĩ đã rơi vào cuộc khủng hoảng lần thứ 9 với những hậu quả to lớn ,
sản xuất công nghiệp giảm 5,3%, GDP...
LỜI NÓI ĐẦU Khi sản xuất hàng hoá giản đơn CNTB ra đời với những ưu
điểm vượt trội của nó đã thúc đẩy sản xuất , trao đổi và lưu thông hàng
hoá .Vì vậy nó đã thúc đẩy nền sản xuất TBCN lên một mức mới cao hơn
hẳn so với mức cũ . Nhưng đi kèm với sự phát triển của phương thức sản
xuất CNTB lại là những mặt trái không thể tránh khỏi. Một trong những vấn
đề đó chính là những cuộc khủng hoảng kinh tế chu kì cứ 8 đến 12 năm lại
diễn ra một lần.Với mục tiêu làm giàu,mong muốn chiếm đoạt giá trị thặng
dư một cách vô hạn ,giai cấp tư bản đã tìm mọi cách vơ vét ,thoả mãn lòng
tham vô đáy của mình. Cuộc cạnh tranh hay là cuộc chiến thu lợi nhuận
của các nhà tư bản đã vô hình dung đẩy nền kinh tế TBCN hay chính các
nhà tư bản đến những hậu quả không thể tránh : khủng hoảng kinh tế chu
.Với tốc độ phát triển nhanh của máy móc , của năng suất lao động ,
hiện nay khủng hoảng đã trở thành một mối nguy hại , một thứ bệnh dịch
có khả năng lây lan và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Với nhữnh kiến
thức tiếp nhận trên lớp cùng với sự tìm hiểu thêm ở các tài liệu tham
khảo ,sau đây em xin trình bày một số vấn đề liên quan mật thiết đến các
cuộc khủng hoảng kinh tế chu kì trong CNTB.Trong bài viết mặc dù đã nỗ
lực hết sức mình nhưng không thể tránh được những sai sót nhất định ,
em mong có được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô giáo để bài viết dược
tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp em hoàn
thành bài tiểu luận này. PHẦN NỘI DUNG Khủng hoảng kinh tế dưới
CNTB là khủng hoảng sản xuất thừa (thừa so với sức mua eo hẹp của
quần chúng lao động). Trong các phương thức sản xuất trước TBCN vẫn
thường xảy ra những biến động trong đời sống kinh tế , những biến động
đó thương do thiên tai, địch hoạ , dịch bệnh …Nhưng duy nhất ở phương
thứ sản xuất CNTB lại có khủng hoảng thừa hay nói cách khác là khủng
hoảng kinh tế thừa là hiện tượng riêng của CNTB . Nó giống như cái nhọt
nổi lên bên ngoài báo hiệu cho những ung nhọt bên trong của CNTB . Cái
nhọt đó là căn bệnh nan y đối với tất cả các nước CNTB , cứ 8 đến 12 năm
như một ma lưc như một sức mạnh nào đó lại phát bệnh một lần . Một
trong những con bệnh đó là nước Anh , trong vòng 33 năm kể từ 1925 đến
1958 đã phải chịu 7 lần phát bệnh vào những năm :1825 – 1836,1890 –
1900, 1907 – 1920, 1920 – 1929, 1929 – 1937, 1938 – 1949, 1957 –1958
… Mĩ dường như cũng không chịu “thua kém” : sau chiến tranh thế giới lần
thứ 2 Mĩ đã rơi vào cuộc khủng hoảng lần thứ 9 với những hậu quả to lớn ,
sản xuất công nghiệp giảm 5,3%, GDP giảm 2,2% , thất nghiệp tăng 7,8%,
lạm phát tăng 4,6%… Nguyên nhân của căn bệnh khủng hoảng không ở
đâu xa mà ngay trong lòng chính xã hội CNTB , ngay từ khi ra đời nó đã
NGUYÊN NHÂN SÂU XA ỦA VIỆC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CNTB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN NHÂN SÂU XA ỦA VIỆC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CNTB - Người đăng: pk-nguyenhoangtuananh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NGUYÊN NHÂN SÂU XA ỦA VIỆC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ CNTB 9 10 517