Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung cơ bản của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Phòng Du lịch

Được đăng lên bởi anh1409596
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung cơ bản của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của Phòng Du lịch
Lớp: Quản lí học_18
Nhóm: 1

I.

II.

Xác định các vấn đề tồn tại:
1.

Về nhân viên:

-

-

Nhân viên thụ động , không có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc của
mình. “ Khách hàng phải hỏi xin nhân viên mới có được catalogue hay tờ
hướng dẫn”.
Nhân viên không cố gắng, trì trệ, không có chí cầu tiến và không hết mình
vì công việc, vì lợi ích công ty. “ Mặc dù cố gắng hết sức trả lời câu hỏi của
khách hàng nhưng lại không cố gắng tự mình đưa ra các giải pháp hoặc các
phương án lựa chọn cho khách hàng”.

2.

Về bảo mật an ninh nội bộ:

-

Không có bảo vệ dẫn đến việc “ những ấn phẩm quảng cáo thường bị lấy
mất”.
Tính trung thực của nhân viên trong công ty.

3.

Về các thức quản lí:

-

Việc quản lí hồ sơ: lộn xộn, không tập trung, không có nơi tổng hợp cất giữ
hồ sơ khách hàng. “ Không có bộ phận sắp xếp hồ sơ các chuyến du lịch
đang thực hiện; hồ sơ không được quản lí tập trung mà mỗi nhân viên tự
lưu giữ hồ sơ mà họ phụ trách”.

Cách giải quyết:
1.

Về nhân viên:

-

Chấn chỉnh lại khâu tuyển dụng nhân viên: chọn lọc kỹ lưỡng, không chỉ có
khả năng mà còn cần tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
Xử phạt cảnh cáo, cắt lương đối với những nhân viên có thái độ làm việc
tiêu cực thụ động. Đồng thời có chế độ khen thưởng đối với nhân viên tích
cực chủ động, nhiệt tình trong công việc.
Tạo lập một không gian làm việc “xanh”, thoải mái và mở nhất có thể, từ
đó gây dựng cảm hứng làm việc, niềm yêu thích công việc hơn cho nhân
viên. Lắng nghe nhu cầu của nhân viên, thay đổi và điều chỉnh cho hợp lí
nhất.

-

-

2.

Về bảo mật an ninh nội bộ:

-

-

3.

Nêu cao tiêu chí trung thực trong doanh nghiệp. Truy tìm nguyên nhân xem
đúng là bị lấy mất hay do thất lạc. Nếu đúng là những ấn phẩm bị lấy mất
thì xử lý đúng người đúng tội, sa thải nếu mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tuyển thêm bộ phận bảo vệ kiểm soát để sát sao mọi hoạt động cá nhân vụ
lợi ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Về cách thức quản lí:

Xây dựng tái tạo lại hệ thống quản lí. Thành lập ban quản lí lưu giữ hồ sơ
khách hang, thống kê mọi hồ sơ các chuyến du lịch đang thực hiện. Đồng
thời bộ phận có nhiệm vụ phải công khai mọi số liệu để khách quan hóa
thông tin, cũng như thúc đẩy tinh thần nỗ lực cố gắng của mỗi cá nhân.
- Xây dựng lại giá trị cốt lõi cho phòng, từ đó hệ thống hóa tiêu chí các nhân
viên trong phòng cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân theo, làm tốt
công việc.
Lập kế hoạch
-

III.

Loại ...
Nội dung cơ bản của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của Phòng Du lịch
Lớp: Quản lí học_18
Nhóm: 1
Nội dung cơ bản của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Phòng Du lịch - Trang 2
Nội dung cơ bản của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Phòng Du lịch - Người đăng: anh1409596
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nội dung cơ bản của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Phòng Du lịch 9 10 248