Ktl-icon-tai-lieu

OpenID

Được đăng lên bởi thanhnghia
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2258 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA: CNTT
BÀI BÁO CÁO MÔN:

BẢO MẬT THÔNG TIN

TÌM HIỀU

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Văn Thiên Hoàng
Nhóm: Phạm Thị Lắm
1215060150
Phạm Thanh Nghĩa 1215060066
Lê Ngọc Thành 1215060105
Lê Hoài Việt
1215060137
Nguyễn Hữu Hải 1215060022

Nội dung trình bày
1. Định nghĩa công nghệ
2. OpenID hoạt động như thế nào?
3. Ưu, nhược điểm của OpenID
4. Môi trường lập trình & phát triển ứng dụng OpenID
5. Demo ứng dụng
6. Kết luận

Nội dung trình bày
1. Định nghĩa công nghệ
2. OpenID hoạt động như thế nào?
3. Ưu, nhược điểm của OpenID
4. Môi trường lập trình & phát triển ứng dụng OpenID
5. Demo ứng dụng
6. Kết luận

1. Định nghĩa công nghệ
Quá nhiều websites, quá nhiều tài khoản……

MyUCS C

ok
o
b
e
Fac

Bank
Accounts

G

g
in
am

Twitter

Calendar

Blogs

o
ot g
P h arin
Sh

E mai
l

Bo S ocia
okm l
ark
ing

Co E mm
erc
e
age
s
s
e
M
s
Board

INTERNET

1. Định nghĩa công nghệ (tt)

TÔI KHÔNG
THỂ NHỚ
HẾT!!!

1. Định nghĩa công nghệ (tt)

LÀM THẾ NÀO CHỈ VỚI 1
TÀI KHOẢN TÔI CÓ THỂ
ĐĂNG NHẬP Ở MỌI NƠI ???

1. Định nghĩa công nghệ (tt)

Brad Fitzpatrick

1. Định nghĩa công nghệ (tt)
• Tháng 5/2005, Brad Fitzpatrick, người sáng lập trang web nổi
tiếng LiveJournal, đã phát triển giao thức xác thực OpenID đầu
tiên trong khi đang làm việc tại Six Apart.
• Đến cuối 2009, đã có trên 1 tỷ tài khoản OpenID và xấp xỉ 9
triệu website có hỗ trợ OpenID.
●
Với OpenID người dùng có thể đăng nhập vào một trang web
bất kỳ bằng tài khoản Yahoo, Gmail, MyOpenid, Wordpress,
ALO, MySpace, Orange, VeriSign, Yandex ... mà không cần phải
nhớ các thông tin về username và password cho riêng trang
web đó nữa.
• OpenID hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong các website
lớn như Google, Facebook, Youtube, Yahoo…

1. Định nghĩa công nghệ (tt)

1. Định nghĩa công nghệ (tt)
Các nhà cung cấp dịch vụ OpenID

Windows Live

1. Định nghĩa công nghệ (tt)
Một số website cho phép người dùng đăng nhập với OpenID

Nội dung trình bày
1. Định nghĩa công nghệ
2. OpenID hoạt động như thế nào?
3. Ưu, nhược điểm của OpenID
4. Môi trường lập trình & phát triển ứng dụng OpenID
5. Demo ứng dụng
6. Kết luận

2. OpenID hoạt động như thế nào?
1. Yêu cầu người dùng đăng nhập
2. Người dùng chọn đăng nhập bằng Google
3. Nhận dạng máy chủ
4. Đáp lại

5. Chuyển đến trang
đăng nhập Gmail

7. Trả về thông tin
cá nhân

6. Người dùng đăng nhập

8. Người dùng đăng nhập website thành công & được phép
dùng các chức năng của thành viên

2. OpenID hoạt động như thế nào? (tt)

Giao diện đăng ...
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA: CNTT
BÀI BÁO CÁO MÔN:
BẢO MẬT THÔNG TIN
OpenID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OpenID - Người đăng: thanhnghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
OpenID 9 10 99