Ktl-icon-tai-lieu

phân tích case

Được đăng lên bởi thach-ton
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr ư ờ n g h ợ p n g h i ê n c ứ u
Định nghĩa: Ví dụ thực tế Case studies *

Là những bản tóm tắt, phân tích những ví dụ kinh doanh,
công ti thực tế, dựa trên số liệu và nghiên cứu cụ thể

Đòi hỏi bạn tách bóc và suy ngẫm về những vấn đề chủ chốt,
bác bỏ cả giả thuyết lẫn toàn bộ trường hợp đó.

Xác định các phương án thích hợp giải quyết ví dụ này

Xem xét cái được và mất của giải pháp đưa ra

Giới thiệu và trình bày sự phân tích để đưa ra được giải pháp tối ưu nhất
Cách tiến hành: quá trình thực hành với một ví dụ thực tế (Case studies)

Xác định mục tiêu khi làm ví dụ này

Xác định những người có vai trò quan trọng trong công ti, những cổ đông

Xác định những nhóm đối tượng cần phải lưu tâm đến,
ví dụ: khách hàng, người cung cấp…

Khẳng định nhiệm vụ chính thức của công ti,
tổ chức bạn đang nghiên cứu

Xem xét các hoạt động trước đây và vai trò của công ti

Khẳng định nhiệm vụ của các cổ đông

Đánh giá mức độ quan trọng của các cổ đông,
hoặc là trong khả năng quyết định hoặc ảnh hưởng của họ trong công ti

Lên dàn ý quá trình công ti đưa ra các quyết định

Lưu ý các quyết định không chinh thức

Xác định quá trình sản xuất hoặc giao hàng

Xác định các nguồn hỗ trợ

Xác định đối thủ cạnh tranh

Các điều kiện của công việc, đối thủ

Xác định vấn đề mấu chốt nhất

Các hệ quẩ

Vai trò của quản lí
Vai trò của các nhà sản xuất và dịch vụ

Xác định các vấn đề chiến lược

Xác định các quyết định quan trọng bạn cần phải đưa ra

Xác định những yếu tố rủi ro

Xác định các tiền lệ trước đây

Xem xét các giải pháp

So sánh các lựa chọn, được và mất, giả thuyết, yếu tố rủi ro

Nhận xét và đánh giá

Viết một bản tóm tắt, tập trung vào các yếu tổ cơ bản
* Định nghĩa được lấy từ Mô hình dạy và họ, Case Studies, Đại học Tây Australia, Perth, Australia.


...
Trư n g h p n gh i ê n c u
Định nghĩa: Ví dụ thực tế Case studies *
Là những bản tóm tắt, phân tích những ví dụ kinh doanh,
công ti thực tế, dựa trên số liệu và nghiên cứu cụ thể
Đòi hỏi bạn tách bóc và suy ngẫm về những vấn đề chủ chốt,
bác bỏ cả giả thuyết lẫn toàn bộ trường hợp đó.
Xác định các phương án thích hợp giải quyết ví dụ này
Xem xét cái được và mất của giải pháp đưa ra
Giới thiệu và trình bày sự phân tích để đưa ra được giải pháp tối ưu nhất
Cách tiến hành: quá trình thực hành với một ví dụ thực tế (Case studies)
Xác định mục tiêu khi làm ví dụ này
Xác định những người có vai trò quan trọng trong công ti, những cổ đông
Xác định những nhóm đối tượng cần phải lưu tâm đến,
ví dụ: khách hàng, người cung cấp…
Khẳng định nhiệm vụ chính thức của công ti,
tổ chức bạn đang nghiên cứu
Xem xét các hoạt động trước đây và vai trò của công ti
Khẳng định nhiệm vụ của các cổ đông
Đánh giá mức độ quan trọng của các cổ đông,
hoặc là trong khả năng quyết định hoặc ảnh hưởng của họ trong công ti
Lên dàn ý quá trình công ti đưa ra các quyết định
Lưu ý các quyết định không chinh thức
Xác định quá trình sản xuất hoặc giao hàng
Xác định các nguồn hỗ trợ
Xác định đối thủ cạnh tranh
Các điều kiện của công việc, đối thủ
Xác định vấn đề mấu chốt nhất
Các hệ quẩ
Vai trò của quản lí
Vai trò của các nhà sản xuất và dịch vụ
Xác định các vấn đề chiến lược
Xác định các quyết định quan trọng bạn cần phải đưa ra
Xác định những yếu tố rủi ro
Xác định các tiền lệ trước đây
Xem xét các giải pháp
So sánh các lựa chọn, được và mất, giả thuyết, yếu tố rủi ro
Nhận xét và đánh giá
Viết một bản tóm tắt, tập trung vào các yếu tổ cơ bản
* Định nghĩa được lấy từ Mô hình dạy và họ, Case Studies, Đại học Tây Australia, Perth, Australia.
http://www.csd.uwa.edu.au/altmodes/to_delivery/casestudy.html
phân tích case - Người đăng: thach-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phân tích case 9 10 437