Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược của tập đoàn Hòa Phát

Được đăng lên bởi Dương Nguyên
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3925 lần   |   Lượt tải: 8 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

BÀI THẢO LUẬN
MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
LỚP: THỨ 6 CA 4
Chủ đề thảo luận:

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
DANH SÁCH NHÓM
1.
2.
3.
4.

Dương Thủy Nguyên
Nguyễn Thị Điệp
Nguyễn Thanh Tùng
Ngô Thị Cúc

I.

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Thành lập năm 1992, Hòa Phát thuộc nhóm các công ty tư nhân đầu tiên thành lập sau khi
Luật doanh nghiệp Việt Nam được ban hành. . Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán
các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Nội
thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), Bất động sản (2001). Năm
2007, Hòa Phát tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa
Phát giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các Công ty thành viên và Công ty liên kết. Ngày
15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
với mã chứng khoán HPG. Hiện nay, tập đoàn có hệ thống sản xuất với hàng chục nhà máy
và mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với hơn 9.000 cán bộ
công nhân viên. Sau thời điểm tái cấu trúc, Hòa Phát có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong đó
nổi bật nhất là triển khai Dự án xây dựng Khu liên hợp gang thép tại Hải Dương với công
nghệ sản xuất thép thượng nguồn và tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản để tạo đầu
vào cho sản xuất thép. Hiện nay, Hòa Phát nằm trong Top 3 doanh nghiệp sản xuất thép
xây dựng lớn nhất Việt Nam
Với mong muốn xây dựng tập đoàn phát triển ổn định và vững chắc, các sáng lập viên đầu
tiên của Hòa Phát được nhất quán chính sách "Hòa hợp và cùng phát triển". Trên nền tảng
đó, hai chữ Hòa Phát ra đời và trở thành thương hiệu chung của cả tập đoàn.
Chỉ tiêu
2008
Tài sản ngắn hạn/Tổng 54 %

2009
53 %

2010
53 %

2011
68 %

tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài 46 %

47 %

47 %

32 %

sản
Nợ phải trả/Tổng nguồn 54 %

55 %

51 %

24 %

vốn
Nợ phải trả/Vốn chủ sở 128 %

128 %

107 %

33 %

hữu

Vốn chủ sở hữu/Tổng 42 %

43 %

47 %

72 %

nguồn vốn
Lợi
nhuận

11 %

19 %

12 %

9%

12 %

15 %

(ROA)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn 17 %

22 %

26 %

21 %

chủ sở hữu (ROE)
Tỷ lệ tăng trưởng doanh 25 %

76 %

-3 %

48 %

thu
Vốn chủ sở hữu

33 %

19 %

30 %

trước 8 %

thuế/Doanh thu thuần
Lợi
nhuận
trước 9 %
thuế/Tổng

tài

sản

16 %

Năm 2010 Tập đoàn HPG có tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt với 76% nhưng lợi nhuận chỉ
tăng trưởng 8% so với năm 2009. Năm 2010 toàn tập đoàn HPG đạt 14.267 tỷ doanh thu
tăng

76%

...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BÀI THẢO LUN
MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
LỚP: THỨ 6 CA 4
Chủ đề thảo luận:
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
DANH SÁCH NHÓM
1. Dương Thủy Nguyên
2. Nguyễn Thị Điệp
3. Nguyễn Thanh Tùng
4. Ngô Thị Cúc
Phân tích chiến lược của tập đoàn Hòa Phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược của tập đoàn Hòa Phát - Người đăng: Dương Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích chiến lược của tập đoàn Hòa Phát 9 10 155