Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Được đăng lên bởi namtrangtn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1831 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Sự cần thiết phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Ngày nay trong kinh doanh, các doanh nghiệp chỉ mới hiểu được các khách
hàng của mình thôi là chưa đủ để thành công. Họ còn phải am hiểu về các đối thủ
cạnh tranh của mình nữa, để có thể hoạch định các chiến lược marketing cạnh
tranh có hiệu quả.
Trong vài ba thập kỷ trở lại đây, sự phát triển doanh nghiệp ngày càng gặp
phải sự cạnh tranh quyết liệt cả trên thị trường trong nước lẫn thị trường ngoài
nước. Nhiều nền kinh tế đang điều chỉnh lại và khuyến khích các lực lượng thị
trường hoạt động. Thị trường chung Châu Âu đã hủy bỏ các hàng rào mậu dịch và
thống nhất một đồng tiền chung Euro trong phạm vi hầu hết các nước thành
viên.Hệ thống kinh tế đa quốc gia đang tiến đến các thị trường mới mang tính toàn
cầu.
Vì thế, doanh nghiệp không có con đường nào khác ngoài việc phải củng cố
khả năng cạnh tranh của mình. Họ phải bắt đầu chú ý đến các đối thủ cạnh tranh
cũng như các khách hàng mục tiêu của họ.
Triết lý marketing chỉ ra rằng để thành đạt mục tiêu kinh doanh, nhà quản trị
marketing phải xác định được những nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục
tiêu, và đem lại sự hài lòng cho họ một cách có kết quả và hiệu quả hơn đối thủ
cạnh tranh. Do vậy, chiến lược marketing chẳng những phải phù hợp với khách
hàng mục tiêu mà còn phải thích nghi với những chiến lược của các đối thủ cạnh
tranh, vốn cũng đang phục vụ cho những khách hàng mục tiêu ấy. Để thành công,
nhà quản trị marketing phải thiết lập các chiến lược định vị một cách mạnh mẽ
những cống hiến của mình trong tâm trí của khách hàng chống lại cống hiến của
đối thủ cạnh tranh.
Doanh nghiệp phải thường xuyên so sánh sản phẩm, giá cả, phân phối và cổ
động bán hàng với đối thủ trực tiếp. Trong cách này, có thể xác định các lĩnh vực
cạnh tranh thuận lợi và bất lợi. Doanh nghiệp có thể tung ra nhiều cuộc tiến công
trực diện vào đối thủ cũng như chuẩn bị phòng thủ mạnh mẽ hơn chống lại các đợt
tấn công của chúng.
Không có chiến lược nào tốt nhất cho mọi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp
phải xác định cái gì có ý nghĩa nhất trong chức năng hoạt động của mình, các cơ
hội và các tiềm năng của mình. Ngay cả trong một doanh nghiệp, các chiến lược có

thể được hoạch định khác nhau theo các đơn vị kinh doanh chiến lược hoặc các sản
phẩm khác nhau của doanh nghiệp.
Những người làm marketing cần biết rõ năm vấn đề về đối thủ cạnh tranh :
- Những ai là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp ?
- Chiến lược của họ như thế nào ?
- Mục tiêu của họ là gì ?
...
PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Sự cần thiết phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Ngày nay trong kinh doanh, các doanh nghiệp chỉ mới hiểu được các khách
hàng của mình thôi là chưa đủ để thành công. Họ còn phải am hiểu về các đối thủ
cạnh tranh của mình nữa, để có thể hoạch định các chiến lược marketing cạnh
tranh có hiệu quả.
Trong vài ba thập kỷ trở lại đây, sự phát triển doanh nghiệp ngày càng gặp
phải sự cạnh tranh quyết liệt cả trên thị trường trong nước lẫn thị trường ngoài
nước. Nhiều nền kinh tế đang điều chỉnh lại và khuyến khích các lực lượng thị
trường hoạt động. Thị trường chung Châu Âu đã hủy bỏ các hàng rào mậu dịch và
thống nhất một đồng tiền chung Euro trong phạm vi hầu hết các nước thành
viên.Hệ thống kinh tế đa quốc gia đang tiến đến các thị trường mới mang tính toàn
cầu.
Vì thế, doanh nghiệp không có con đường nào khác ngoài việc phải củng cố
khả năng cạnh tranh của mình. Họ phải bắt đầu chú ý đến các đối thủ cạnh tranh
cũng như các khách hàng mục tiêu của họ.
Triết lý marketing chỉ ra rằng để thành đạt mục tiêu kinh doanh, nhà quản trị
marketing phải xác định được những nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục
tiêu, và đem lại sự hài lòng cho họ một cách có kết quả và hiệu quả hơn đối thủ
cạnh tranh. Do vậy, chiến lược marketing chẳng những phải phù hợp với khách
hàng mục tiêu mà còn phải thích nghi với những chiến lược của các đối thủ cạnh
tranh, vốn cũng đang phục vụ cho những khách hàng mục tiêu ấy. Để thành công,
nhà quản trị marketing phải thiết lập các chiến lược định vị một cách mạnh mẽ
những cống hiến của mình trong tâm trí của khách hàng chống lại cống hiến của
đối thủ cạnh tranh.
Doanh nghiệp phải thường xuyên so sánh sản phẩm, giá cả, phân phối và cổ
động bán hàng với đối thủ trực tiếp. Trong cách này, có thể xác định các lĩnh vực
cạnh tranh thuận lợi và bất lợi. Doanh nghiệp có thể tung ra nhiều cuộc tiến công
trực diện vào đối thủ cũng như chuẩn bị phòng thủ mạnh mẽ hơn chống lại các đợt
tấn công của chúng.
Không có chiến lược nào tốt nhất cho mọi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp
phải xác định cái gì có ý nghĩa nhất trong chức năng hoạt động của mình, các cơ
hội và các tiềm năng của mình. Ngay cả trong một doanh nghiệp, các chiến lược có
Phân tích đối thủ cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đối thủ cạnh tranh - Người đăng: namtrangtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân tích đối thủ cạnh tranh 9 10 434