Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh cty XNK

Được đăng lên bởi Đỗ Long
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU AN GIANG ANGIMEX

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

TRẦN THỊ HẠNH PHÚC

THÁI HỒ DIỆU HIỀN
MSSV: 4074653
Lớp: Ngoại thương 1_K33

Cần Thơ, 2010

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

LỜI CẢM TẠ
--------  -------Sau quá trình học tập và rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại Học Cần Thơ cùng
với thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu ANGIMEX, em đã
hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này đƣợc hoàn thành là nhờ sự
nỗ lực của bản thân, sự quan tâm, động viên an ủi của cha mẹ và những ngƣời
thân xung quanh, công ơn to lớn của quý thầy cô trong trƣờng, đặc biệt là quý
thầy cô khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh và Ban lãnh đạo cùng các cô, chú,
anh, chị tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang đã giúp đỡ em trong
thời gian thực tập tại công ty. Vì vậy, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến:
Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trƣờng Đại Học Cần
Thơ đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong
suốt thời gian học.
Cô Trần Thị Hạnh Phúc là giảng viên đã nhiệt tình hƣớng dẫn em trong
suốt thời gian thực hiện đề tài.
Ban Giám Đốc cùng các cô, chú, anh, chị tại Công Ty Cổ Phần Xuất
Nhập Khẩu ANGIMEX đã đồng ý cho em thực tập và tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho em trong suốt thời gian thực tập tại Công Ty.
Cha mẹ, những ngƣời thân và bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên giúp đỡ
trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ thực hiện luận văn.
Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô và Ban Giám Đốc cùng các cô, chú,
anh, chị tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu ANGIMEX, cha, mẹ, bạn bè và
những ngƣời thân đƣợc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong công
tác cũng nhƣ trong cuộc sống.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng do thời gian thực hiện đề tài và kiến thức còn
hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô góp ý
để luận văn của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Ngày …… tháng …… năm 2010
Sinh viên thực hiện
Thái Hồ Diệu Hiền
GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc

i

SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

LỜI CAM ĐOAN
--------  --------

Tôi xin cam đoan rằng đề tại này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tại không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày …… tháng …… năm 20...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU AN GIANG ANGIMEX
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
TRẦN THỊ HẠNH PHÚC THÁI HỒ DIỆU HIỀN
MSSV: 4074653
Lớp: Ngoại thương 1_K33
2010
Phân tích hoạt động kinh doanh cty XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh cty XNK - Người đăng: Đỗ Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh cty XNK 9 10 807