Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty cổ phần dệt may Huế

Được đăng lên bởi Văn Anh Dương Thị
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phân tích hợp đồng
A. Giới thiệu hợp đồng

Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty cổ phần dệt may Huế
Địa chỉ: Thùy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế,Việt Nam.
Được đại diện bới Trần Hữu Phong
Và Công ty trách nhiệm hữu hạn SUPREME INTERNATIONAL, LLC
Địa chỉ :3000 NW 107 th AVENUE MIAMI FL 33.172
Đại diện bởi BONNIE BENNETT
Hai bên đại diện đã đồng ý kí vào hợp đồng này với những khoản và điều kiện quy định
sau đây:
B. Nội dung các điều khoản của hợp đồng

Điều 1: Điều khoản về tên hàng hóa , giá cả , tổng giá trị

Số lượng
(tá)
Mô tả

Vật liệu
-3%

Đơn

giá

(USD / tá)

Số tiền

FOB / FCA

(USD)

Việt nam

-3%

KO10615

Mens-100%polyester

3008

48.84

146,910.72

KO10616

Mens-100%polyester

416

48.84

20,317.44

KO10617

Mens-100%polyester

1248

47.64

59,454.72

KO10618

Mens-100%polyester

1250

48.84

61,050.00

KO10619

Mens-100%polyester

1248

47.64

59,454.72

Total

347,187.60

(số tiền bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm tám mươi bảy chấm 6 đô la mỹ)
Điều 2: Chất lượng
Thông số kỹ thuật: Yêu cầu xác nhận của người mua được người bán chấp nhận
Điều 3: Đóng gói
Theo hướng dẫn của người mua.
Điều 4: Giao hàng
4.1 Ngày giao hàng: Chậm nhất là ngày 30 tháng 4, 2012.
4.2 Cảng bốc hàng: Bất kỳ cảng hoặc sân bay, Việt Nam
4.3 Cảng đến: Bất kỳ cảng trong U.S.A
4.4. Một phần lô hàng: Được phép
4,5 Trung chuyển: Được phép
Điều 5: Thanh toán
SUPREME INTERNATIONAL, LLC chỉ định thanh toán như sau:
PERRY ELLIS INTERNATIONAL sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho công ty cổ phần
dệt may Huế như hợp đồng đã đề cập ở trên như sau:
100% số lượng hàng hóa được thanh toán bằng T / T (Khoảng 60 ngày sau khi lô hàng
ngày)
Chi nhánh ngân hàng VIETCOMBANK thừa thiên huế
Số 78 đường Hùng Vương,thành phố huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thụ hưởng bởi Công ty cổ phần dệt may thừa thiên huế, Việt Nam
Số tài khoản: 016.1.37.000402.5

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng
Các bên ký kết hợp đồng không chịu trách nhiệm về việc thực hiện bất kỳ hình thức
nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng thường được công nhận ngay sau khi
xảy ra các sự cố bất khả kháng đã được viện dẫn chứng , IE, khác thường , không dự kiến
được và không chống lại được dù cho điện tín đã gửi đến những thông tin khác. Giấy
chứng nhận bất khả kháng do các cơ quan chính phủ có thẩm quyền sẽ được gửi cho bên
còn lại trong vòng 7 ngày. Ngay sau khi điều kiện bất khả kháng bị ngừng để xử lý , hợp
đồng này sẽ nhập ngay lập tức thông tin bất khả kháng .
Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Tất cả...
Phân tích hợp đồng
A. Giới thiệu hợp đồng
Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty cổ phần dệt may Huế
Địa chỉ: Thùy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế,Việt Nam.
Được đại diện bới Trần Hữu Phong
Và Công ty trách nhiệm hữu hạn SUPREME INTERNATIONAL, LLC
Địa chỉ :3000 NW 107 th AVENUE MIAMI FL 33.172
Đại diện bởi BONNIE BENNETT
Hai bên đại diện đã đồng ý vào hợp đồngy với những khoản điều kiện quy định
sau đây:
B. Nội dung các điều khoản của hợp đồng
Điều 1: Điều khoản về tên hàng hóa , giá cả , tổng giá trị
Mô tả Vật liệu
Số lượng
(tá)
-3%
Đơn giá
(USD / tá)
FOB / FCA
Việt nam
Số tiền
(USD)
-3%
KO10615 Mens-100%polyester 3008 48.84 146,910.72
KO10616 Mens-100%polyester 416 48.84 20,317.44
KO10617 Mens-100%polyester 1248 47.64 59,454.72
KO10618 Mens-100%polyester 1250 48.84 61,050.00
KO10619 Mens-100%polyester 1248 47.64 59,454.72
Total 347,187.60
Phân tích Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty cổ phần dệt may Huế - Trang 2
Phân tích Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty cổ phần dệt may Huế - Người đăng: Văn Anh Dương Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích Hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty cổ phần dệt may Huế 9 10 235