Ktl-icon-tai-lieu

phân tích kinh doanh

Được đăng lên bởi luyen-vo
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 4641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÂN TÍCH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÂN TÍCH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Biên soạn :

GS.TS.NGƯT. BÙI XUÂN PHONG

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi
hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải
được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt
động kinh doanh trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và
lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu phương án hoạt động kinh doanh.
Phân tích hoạt động kinh doanh là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo
ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên
và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” phù hợp
với nền kinh tế thị trường. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm, cộng với sự
nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, cuốn sách có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp
ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” là tài liệu chính thức sử
dụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh; đồng
thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm
7 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Trong đó có một chương khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động
kinh doanh. Các chương còn lại trình bày cách thức phân tích hoạt động kinh doanh doanh
nghiệp.
Trong lần biên soạn này, tác giả có kế thừa một số nội dung cơ bản của cuốn sách “Phân tích
hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông” do nhà xuất bản GTVT xuất bản năm
1999 mà tác giả là chủ biên; sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” do nhà xuất bản Thống kê
xuất bản năm 2004 của tác giả và có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu bảo
đảm tính Việt Nam, cơ bản và hiện đại.
Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn cuốn sách
này. Tác giả mong muốn nhận được góp ý của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc
để tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuốn sách.

Hà Nội tháng 5 năm 2007
Tác giả

1

2

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH
HOẠT ĐỘNG KINH...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
PHÂN TÍCH
HO
ẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ N
I
-
200
7
phân tích kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích kinh doanh - Người đăng: luyen-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
phân tích kinh doanh 9 10 394